Έντυπη Έκδοση

Από κόσκινο το δάνειο 13,2 εκατ. στον Χ. Καπόν

Η μήνυση υπεβλήθη πριν από ένα χρόνο και ακόμα εκκρεμεί

Σαν καραμέλες φέρεται ότι έπαιρνε τα εκατομμύρια ο Χασδάι Καπόν από την Protonbank. Από τα νέα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας προκύπτει ότι η τράπεζα έδωσε το δάνειο - μαμούθ, ύψους 13,2 εκατ. ευρώ, στον αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεσσαλονίκης για να πληρώσει παλαιότερα δάνεια, συνολικής αξίας σχεδόν 9 εκατ. ευρώ, που της χρωστούσε!

Η υπό εκκαθάριση «Proton Τράπεζα Α.Ε.» έχει ήδη καταγγείλει τη δανειακή σύμβαση, υποβάλλοντας παράλληλα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του αντιδημάρχου Θεσσαλονίκης. Επίσης, η τράπεζα έχει υποβάλει μηνυτήρια αναφορά που προσκόμισε πρόσφατα, μέσω των δικηγόρων της, στον εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αργύρη Δημόπουλο, με στόχο να συνδράμει την εισαγγελική έρευνα για την ενδεχόμενη τέλεση κακουργηματικής απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η μήνυση υπεβλήθη στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, πριν από ένα χρόνο, και ακόμη εκκρεμεί. Ο Χασδάι Καπόν καταγγέλλεται ως ηθικός αυτουργός στην απιστία που τέλεσαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Protonbank Αντώνης Αθανάσογλου, Δημήτρης Σαραμαντής, Ιωάννης Κόντης και Αθανάσιος Τσοτσορός. Από το 2008 έως το 2011, η τράπεζα του χορήγησε έξι δάνεια που αποτελούν μέρος ενός συνόλου «ιδιαίτερων» πιστώσεων ή αναδιαρθρώσεων χρέους που εγκρίθηκαν και χορηγήθηκαν προς πρόσωπα με ιδιαίτερη σχέση με την Proton - δηλαδή σε μετόχους, μέλη της διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και εταιρειών ελεγχόμενων από τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, σύμφωνα με τη μήνυση.

Ο σημερινός αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, που διετέλεσε στέλεχος της Proton, δανειοδοτήθηκε από την τράπεζα με το ποσόν των 8,8 εκατομμυρίων ευρώ, για την κάλυψη επενδυτικών του αναγκών, με 5 επιμέρους δανειακές συμβάσεις, από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο 2008. Χαρακτηριστικό των δανειοδοτήσεων ήταν η ανεπάρκεια των εξασφαλίσεων που ζήτησε η τράπεζα και η συνεχής αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων του Χ. Καπόν. Ο δανειολήπτης δεν περιήλθε ποτέ σε υπερημερία και η συνολική οφειλή του προς την τράπεζα δεν εξοφλήθηκε με δικά του χρήματα αλλά κατόπιν αναχρηματοδότησής του με το νέο δάνειο των 13,2 εκατ. ευρώ, αναφέρεται στη μήνυση. Τον Ιούνιο 2011, σχεδόν τρεις μήνες πριν τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση η τράπεζα, τα τέσσερα μέλη του δ.σ. και της Επιτροπής Πιστοδοτήσεων της Proton υπέγραψαν για τη δανειοδότηση του αντιδημάρχου με το ποσόν των 13,2 εκατ. ευρώ και οκταετή περίοδο χάριτος για την αποπληρωμή, ενώ γνώριζαν ότι υπήρχαν εξασφαλίσεις αξίας 1,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο 10% του υπό χορήγηση δανείου. Ο δανειολήπτης έβαλε ως ενέχυρο μετοχές της τράπεζας Πειραιώς, συνολικής αξίας 387.125 ευρώ, 500.000 ευρώ από προθεσμιακή κατάθεση στην Proton, ποσοστό επί ακινήτου ιδιοκτησίας του αξίας 416.000 ευρώ και το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας του (Reslution Α.Ε.), με την προϋπόθεση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν έχει ολοκληρωθεί.

Από τα 13,2 εκατ. ευρώ, ποσό 8 εκατ. ευρώ πιστώθηκε στους λογαριασμούς εξυπηρέτησης των δανειακών συμβάσεων του Χ. Καπόν με την Proton για την πλήρη εξόφληση των χρεωστικών υπόλοιπών του προς την τράπεζα. Επίσης, πληρώθηκαν τα χρέη ενός συγγενικού του προσώπου και της εταιρείας του Clara Finance CO. Σήμερα η συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς την τράπεζα ανέρχεται σε 14,5 εκατ. ευρώ. «Το σύνολο των περιουσιακών μου στοιχείων και λογαριασμών, καθώς και όλης της οικογένειάς μου, είναι στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, τις οποίες και θα διευκολύνω με κάθε τρόπο. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», δήλωσε ο κ. Καπόν μετά την αποκάλυψη της εισαγγελικής έρευνας για την εκταμίευση του δανείου - μαμούθ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΥΛΗΣ

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Διαφθορά
Τράπεζες
Proton Bank
Δάνεια
Τράπεζες & χρηματοπιστωτικό σύστημα