Έντυπη Έκδοση

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣτΕ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

«Ασπίς»: Μόνο 70% στους ασφαλισμένους

Από ειδικό μηχανισμό εγγυήσεων και όχι από το ελληνικό Δημόσιο θα λάβουν το 70% των ποσών που διεκδικούν ως αποζημίωση οι ασφαλισμένοι της εταιρείας «Ασπίς - Πρόνοια», με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οσοι ζημιώθηκαν δεν θα χρειαστεί να καταθέσουν αγωγές, αφού θα λάβουν αυτόματα τα χρήματα, από το μηχανισμό χρηματοδότησης των ασφαλιστικών εταιρειών Οσοι ζημιώθηκαν δεν θα χρειαστεί να καταθέσουν αγωγές, αφού θα λάβουν αυτόματα τα χρήματα, από το μηχανισμό χρηματοδότησης των ασφαλιστικών εταιρειών Τα χρήματα αυτά δε, αναμένεται να λάβουν αυτόματα οι προσφεύγοντες, δίχως να χρειαστεί να καταθέσουν αγωγές, μετά την εκκαθάριση της ασφαλιστικής εταιρείας, από το μηχανισμό χρηματοδότησης προερχόμενο από εισφορές των ασφαλιστικών εταιρειών. Πρόκειται για μηχανισμό που καλύπτει τις περιπτώσεις αφερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως είναι όταν αυτές βρίσκονται υπό πτώχευση, όταν ανακαλείται η άδεια λειτουργίας τους για παράβαση νόμου κ.λπ.

Σύμφωνα με το Α' Τμήμα του ανώτατου δικαστηρίου, αυτό ισχύει ακόμη κι αν η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε λόγω σκόπιμων ή εσφαλμένων ενεργειών και παραλείψεων του Δημοσίου ή πλημμελούς άσκησης κρατικής εποπτείας.

Αποκατάσταση ζημιών

Οπως αναφέρεται στο σκεπτικό της υπ' αριθμ. 3783/2014 απόφασης, «ο ειδικός μηχανισμός αποζημιώσεως των ασφαλισμένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων αποτελεί μηχανισμό κατάλληλο και πρόσφορο για την αποκατάσταση ζημιών που τυχόν προκαλούνται και από την πλημμελή άσκηση της κρατικής δραστηριότητας. Η θέσπιση δε του μηχανισμού αυτού αποκλείει, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων, με τις οποίες καταστρώνεται ο ως άνω μηχανισμός, όχι μόνον την ευθεία αλλά και την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 105 του εισαγωγικού νόμου του Αστικού Κώδικα».

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει τέσσερα από τα θύματα της «Ασπίς - Πρόνοια Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων», διεκδικώντας από το ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 2.589.702 ευρώ για τη ζημιά που υπέστησαν από τις παραλείψεις των οργάνων του Δημοσίου. Υποστηρίζουν ότι το Δημόσιο έχει την ευθύνη για τις πράξεις και παραλείψεις των αρμοδίων οργάνων του, καθώς δεν προέβησαν σε προληπτικούς ελέγχους και στη λήψη κατασταλτικών μέτρων, πριν γίνει η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε για τα περαιτέρω στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, ενώ επειδή είχε εισαχθεί ως «δίκη πιλότος», η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου αποτελεί «οδηγό» για όλα τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας που έχουν παρόμοιες εκκρεμείς υποθέσεις.

Αντ. Ξ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Δικαστικό ρεπορτάζ
Ιδιωτική ασφάλιση
Αποζημιώσεις
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)