Έντυπη Έκδοση

Να προστατευτούν τα προσωπικά δεδομένα

Περιοριστικούς όρους προκειμένου να προστατευτούν προσωπικά στοιχεία των μαθητών στο πρόγραμμα myschool έβαλε στο υπουργείο Παιδείας η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μετά από καταγγελία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής και Νότιας Χαλκιδικής.

Στη συνέχεια ακολούθησαν καταγγελίες των ΟΛΜΕ, ΔΟΕ και Συλλόγου Γονέων Σύρου.

Με την απόφασή της αυτή η Αρχή καλεί το υπουργείο Παιδείας:

* Να τηρεί στη βάση δεδομένων του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος με την ονομασία myschool μόνο τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών, τα οποία συλλέγονται βάσει νομοθετικών διατάξεων από τις σχολικές μονάδες.

* Να διαγράψει τα επιπλέον προσωπικά δεδομένα που δεν προβλέπονται σε νομοθετική διάταξη και για τα οποία δεν τεκμηριώθηκε η ανάγκη τήρησής τους για τον επιδιωκόμενο σκοπό, καθώς και τα αντίστοιχα πεδία της βάσης δεδομένων και της εφαρμογής του συστήματος myschool.

* Να διαγράψει τυχόν δεδομένα από το σύστημα myschool που αφορούν το Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή και τα αντίστοιχα πεδία της βάσης δεδομένων και της εφαρμογής.

* Να ορίσει ανώτατο χρόνο τήρησης των προσωπικών δεδομένων των μαθητών στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα.

* Να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται στη βάση δεδομένων του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος.

* Να εξασφαλίσει ότι πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων τους που τηρούνται στο σύστημα, έχει μόνο η σχολική μονάδα φοίτησης του μαθητή.

**Να μεριμνήσει για την κατάλληλη εκπαίδευση των χρηστών σε θέματα προστασίας και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων.

* Να υποβάλει εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Επίσης, να υποβάλλει ανά δίμηνο περιοδικές εκθέσεις παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο Παιδείας
ΟΛΜΕ
Εκπαίδευση
Πληροφορική και διαδίκτυο
Παιδεία
Προσωπικά δεδομένα