Έντυπη Έκδοση

Μπαίνουν κανόνες

Ποιοι κανόνες θα διέπουν στο εξής τη λειτουργία των Ανώτερων Σχολών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης;

Την οργάνωσή τους, τη στελέχωσή τους, τον εξοπλισμό τους;

Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ολοκλήρωσε την επεξεργασία των σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων για τις Σχολές αυτές. Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση, η υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Αντζελα Γκερέκου εισηγήθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, συγκεκριμένες τροποποιήσεις και βελτιώσεις που αφορούν:

* Τη σύνδεση της ποσότητας του τεχνικού εξοπλισμού με τον αριθμό των σπουδαστών της κάθε Σχολής (διατηρώντας, σε κάθε περίπτωση, την ύπαρξη ενός κατώτατου ορίου εξοπλισμού ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των Σχολών).

* Την εισαγωγή διάταξης με την οποία επιτρέπεται η διδασκαλία και προαιρετικών μαθημάτων, δίνοντας έτσι στις Σχολές τη δυνατότητα να εντάξουν στο πρόγραμμά τους και άλλα μαθήματα που θα συμβάλουν στην αρτιότερη εκπαίδευση των σπουδαστών τους.

* Την πρόβλεψη εύλογου χρόνου, πέραν της τριετίας, για την ολοκλήρωση της φοίτησης (αλλά και τον καθορισμό ανώτατου ορίου φοίτησης προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο των «αιωνίων σπουδαστών») και

* Την αντικατάσταση δυσανάλογα απαιτητικών προϋποθέσεων στα προσόντα του διδακτικού προσωπικού με άλλες, περισσότερο εφικτές και ρεαλιστικές.

Να πούμε πως στη δημόσια διαβούλευση τέθηκαν και ζητήματα που, σύμφωνα με το υπουργείο, «δεν μπορούν να επιλυθούν μέσω των υπό έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων, όπως η διαβάθμιση και η ισοτιμία διπλωμάτων παλαιών αποφοίτων, η εισαγωγή στις νέες Σχολές αποφοίτων παρεμφερών ειδικοτήτων άλλων αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών φορέων καθώς και ο διαχωρισμός των επί μέρους ειδικοτήτων, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το Τμήμα Σκηνοθεσίας - Κριτικής - Σεναρίου και το Τμήμα Σκηνογραφίας - Ενδυματολογίας. Για την επίλυση των ζητημάτων αυτών απαιτείται η επικαιροποίηση του Ν. 1158/1981 για τις Σχολές Ανώτερης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης».

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Με λέξεις-κλειδιά
Κινηματογράφος