Έντυπη Έκδοση

12 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ELDORADO GOLD «ΔΕΙΧΝΕΙ» Η ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΜΚΟ SOMO

Χρυσές δουλειές περιορισμένης ευθύνης

Σε 12 ανέρχονται οι εταιρείες - ταχυδρομικές θυρίδες της Eldorado Gold στην Ολλανδία. Και οι 12 εταιρείες έχουν την ίδια διεύθυνση, την οδό Barbara Strozzilaan 101, στο Αμστερνταμ. Από αυτές, μόνο μία φέρεται να διαθέτει υπαλλήλους, και αυτοί είναι μόνο τρεις.

Συρματοπλέγματα στις εγκαταστάσεις της «Ελληνικός Χρυσός» στις Σκουριές Συρματοπλέγματα στις εγκαταστάσεις της «Ελληνικός Χρυσός» στις Σκουριές Μέσω αυτών των 12 εταιρειών - ταχυδρομικών θυρίδων ελέγχεται η δραστηριότητα όλων των εταιρειών της Eldorado Gold σε Ελλάδα, Ρουμανία και Τουρκία. Και όπως προκύπτει από την έρευνα της ολλανδικής ΜΚΟ, SOMO, το ετήσιο ενεργητικό αυτών των 12 εταιρειών της Eldorado Gold, με έδρα το Αμστερνταμ, ανήλθε μόνο για το 2013 σε 1,9 δισ. δολάρια.

Αυτές οι εταιρείες έχουν τη νομική μορφή της ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (εκτός από μία, που είναι συνεργατική) και λειτουργούν ως:

* Ενδιάμεσες εταιρείες συμμετοχών, που κατέχουν τις μετοχές άλλων, συνήθως λειτουργικών εταιρειών του ομίλου. Τα φορολογικά προτερήματα μιας ολλανδικής συμμετοχών συμπεριλαμβάνουν την αποφυγή παρακράτησης μερισμάτων ή φορολόγησης κεφαλαιακών κερδών, καθώς και της φορολόγησης στη χώρα προέλευσης των κερδών από άλλες χώρες.

* Εταιρείες-αγωγοί χρηματοδότησης, είτε αγοράζοντας ομόλογα τοπικών θυγατρικών είτε παρέχοντας απ' ευθείας δάνεια σε συγγενείς εταιρείες. Οι ολλανδικές εταιρείες - αγωγοί χρηματοδότησης επιτρέπουν την αποφυγή φόρου παρακράτησης τόκων στην πηγή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκρυψη κερδών από θυγατρικές που λειτουργούν σε κράτη με υψηλή φορολόγηση σε εταιρείες του ομίλου που βρίσκονται σε κράτη με χαμηλή φορολόγηση.

Με όρους ενεργητικού, οι μεγαλύτερες ολλανδικές θυγατρικές της Eldorado Gold είναι:

1 Eldorado Gold (Netherlands) BV. Χρηματοδοτεί την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στην Ελλάδα με εγγραφές ομολογιακών δανείων. Επίσης κατέχει το 100% των μετοχών της Eldorado Gold (Greece) BV και της Greater Anatolia BV. Το 2013 η Eldorado Gold (Netherlands) BV αγόρασε επίσης το 100% των μετοχών της SG Resources BV. Κατέχει επίσης το 51% των μετοχών της Greater Pontides Exploration BV. Η χρηματοδότηση της ίδιας εταιρείας, που ανήκει εξ ολοκλήρου στην καναδική Eldorado Gold Corporation γίνεται επίσης από μία θυγατρική στα Μπαρμπέιντος.

2 Eldorado Gold (Greece) BV. Κατέχει το 95% των μετοχών της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., την οποία χρηματοδοτεί μέσω εγγραφής ομολογιακών δανείων. Οπως και η Eldorado Gold (Netherlands) BV, χρηματοδοτείται εν μέρει από θυγατρική στα Μπαρμπέιντος μέσω πιστωτικού ιδρύματος.

3 Eldorado Gold Cooperatief UA. Μέλη της συνεργατικής είναι σήμερα οι καναδικές εταιρείες Eldorado Gold Holding (BC) Limited και Frontier Pacific Mining Corporation. Η εταιρεία έχει αρκετούς δεσμούς με την περιοχή της Θράκης, καθώς είναι μόνος μέτοχος της Eldorado Thrace (Greece) BV και το 2014 εξαγόρασε την Glory Resources Ltd, μια αυστραλιανή εταιρεία ανεύρεσης και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων χρυσού που λειτουργεί το ορυχείο χρυσού των Σαπών στη Θράκη, της οποίας ήδη κατείχε το μειοψηφικό πακέτο του 20% των μετοχών της. Η Eldorado Gold Cooperatief UA κατέχει επίσης το 100% της Eldorado Gold (Romania) BV, η οποία είναι ιδιοκτήτης επιχειρήσεων εξόρυξης χρυσού στη Ρουμανία. Οι ρουμανικές θυγατρικές επίσης χρησιμοποιούν θυγατρικές στα Μπαρμπέιντος. Είναι επίσης μοναδικός μέτοχος της Eldorado Gold Treasury BV. Η Eldorado Gold Cooperatief UA έχει επίσης μειοψηφικά πακέτα μετοχών σε σουηδικές και αυστραλιανές θυγατρικές. Είναι η μόνη θυγατρική στην Ολλανδία που έχει προσωπικό (3 εργαζομένους). Η ίδια έχει θυγατρικές στη Ρουμανία και μειοψηφικά πακέτα μετοχών σε ορυχεία σε Ρωσία, Φιλανδία, Σουηδία και Καναδά.

4 Eldorado Gold Treasury BV. Συστάθηκε ως χρηματοδοτική το 2013 από το μοναδικό της μέτοχο, την Eldorado Gold Cooperatief UA, η οποία αγόρασε όλες τις μετοχές εκείνο το έτος έναντι 85 εκατ. ευρώ. Χρηματοδοτεί την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. μέσω ομολογιακών δανείων. Επίσης συνήψε πιστωτική διευκόλυνση με τη θυγατρική της Eldorado Gold, την Deva Gold SA στη Ρουμανία. Η Deva Gold SA λειτουργεί το ορυχείο ανοιχτής εξόρυξης Τσέρτεζ στα όρη Απουσένι της Ρουμανίας. Η ίδια η Eldorado Gold Treasury BV χρηματοδοτείται μέσω υποσχετικών γραμματίων που εκδίδει προς την ιδιοκτήτριά της Eldorado Gold Cooperatief UA.

5 Eldorado Thrace (Greece) BV. Λειτουργεί ως εταιρεία συμμετοχών και χρηματοδότησης και κατέχει την ελληνική θυγατρική Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε., που έχει τα δικαιώματα στο έργο εξόρυξης χρυσού στο Πέραμα. Το έργο έχει εγκριθεί για ενισχύσεις που προβλέπονται από τη διαδικασία ταχέων επενδύσεων (fast track) στην Ελλάδα ως μέρος των μέτρων της τρόικας.

6 Scarborough Miners International BV. Είναι ο μοναδικός μέτοχος της Thrace Investment BV (Ολλανδία) και Kyprou Gold Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο) που μαζί κατέχουν την ελληνική θυγατρική που λειτουργεί το έργο των Σαπών. Η Scarborough Miners International BV κατέχει επίσης το 100% της τσεχικής εταιρείας Greenwich Resources.

7 SG Resources BV. Η εταιρεία χρηματοδοτεί τις τουρκικές θυγατρικές μέσω συμμετοχών.

Σύνδεση με Σκουριές

Οπως μπορεί να διαπιστωθεί από την εταιρική δομή της Eldorado Gold στην Ολλανδία, οι πρώτες δύο ολλανδικές εταιρείες έχουν απευθείας δεσμούς ιδιοκτησίας με την εξορυκτική δραστηριότητα στις Σκουριές Χαλκιδικής. Η Eldorado Gold (Netherlands) κατέχει την Eldorado Gold (Greece), η οποία με τη σειρά της κατέχει το 95% της Ελληνικός Χρυσός, που διαχειρίζεται τα μεταλλεία Κασσάνδρας (έργο Στρατωνίου, Ολυμπιάδας, Σκουριών). Το υπόλοιπο 5% των μετοχών ανήκει στην ελληνική κατασκευαστική ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΑΚΤΩΡ Investment Holding Limited).

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Ορυκτός πλούτος
Ελληνικός Χρυσός
Κοιτάσματα/Εξορύξεις
Εξόρυξη χρυσου