Ηλεκτρονική Έκδοση

Η νομιμοποίηση διαιωνίζει το πρόβλημα πιστεύουν οι Έλληνες, σύμφωνα με έρευνα του τμήματος στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η κάλπη χτίζει τ΄αυθαίρετα

Το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης στην Ελλάδα οφείλεται περισσότερο σε μικροπολιτικούς λόγους και συγκεκριμένα στην ψηφοθηρία των εκάστοτε κυβερνήσεων και λιγότερο στην έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού, εκτιμούν οι πολίτες, σύμφωνα με έρευνα του τμήματος στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η πλειοψηφία όσων μετείχαν στην έρευνα πιστεύει, πάντως, πως ευθύνονται για την κατάσταση τόσο η κυβέρνηση, όσο και οι ίδιοι οι πολίτες. Συγκεκριμένα, το 36,3% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι κυβέρνηση και πολίτες είναι εξίσου υπεύθυνοι, το 16,9% πιστεύει ότι φταίει περισσότερο η κυβέρνηση και λιγότερο οι πολίτες και το 5,5% δηλώνει ότι η ευθύνη είναι πρωτίστως των πολιτών και σε μικρότερο βαθμό των πολιτικών. Το 30,4% δηλώνει ότι φταίει αποκλειστικά η κυβέρνηση, το 8,3% οι πολίτες και το 2,5% λέει ότι φταίνε οι κατασκευαστές.

Όσον αφορά στα αίτια του προβλήματος, το 47,1% πιστεύει ότι η έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού συνέβαλλε, αρκετά ή πολύ, στην ενίσχυση της αυθαίρετης δόμησης. Αντιθέτως, το 35,2% εκτιμά ότι συνέβαλλε ελάχιστα ή καθόλου και το 17,7% πως ούτε συνέβαλε, ούτε δεν συνέβαλε.

Την ίδια στιγμή, το 56,3% συμφωνεί ότι οι προεκλογικές περίοδοι είναι κατάλληλες για να προχωρήσει κάποιος σε αυθαίρετη κατασκευή, ενώ ακόμη μεγαλύτερο -64,6%- είναι το ποσοστό όσων πιστεύουν πως η εκ των υστέρων νομιμοποίηση αυθαίρετης κατασκευής ευνοεί την αυθαιρεσία και οδηγεί στη διαιώνιση του προβλήματος. Στον αντίποδα, το 28,9% δεν συνδέει εκλογές και αυθαίρετα. Το 21,7% όσων μετείχαν στην έρευνα θεωρεί, εξάλλου, ότι οι "τακτοποιήσεις" των αυθαίρετων δεν θα"γεννήσουν" νέα προβλήματα.

Αυστηρότεροι έλεγχοι η απάντηση

Όσον αφορά στα μέτρα που μπορούν να οδηγήσουν στην εξάλειψη της αυθαίρετης δόμησης, σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες (49,6%) πιστεύουν ότι ο αυστηρός έλεγχος του περιβάλλοντος ή η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε κάθε κατασκευή και όχι μόνον σε μεγάλα έργα, θα βοηθήσει στον περιορισμό του φαινομένου. ΜΕ την παραπάνω θέση διαφωνεί το 23,1%.

Δημοφιλέστερη λύση για την πρόληψη των αυθαιρέτων, είναι η θέσπιση αυστηρότερων κανόνων για την έκδοση αδειών οικοδομής, σε συνδυασμό με συνεχείς ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς την προκρίνει το 40,5% του δείγματος. Ακολουθεί η θέσπιση αυστηρότερης νομοθεσίας, που προτιμά το 23,9% και η εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων (23,7%). Το 12% εμφανίζεται πρόθυμο να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, προτείνοντας τη σύσταση ειδικής υπηρεσίας ελέγχου και καταγγελιών, εκ μέρους των πολιτών.

Συγκριτικά στοιχεία ανά περιφέρεια

 Όσον αφορά στη "γεωγραφία" της έρευνας, οι κάτοικοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, των δύο μεγαλύτερων αστικών κέντρων δηλαδή, συμφωνούν περισσότερο (άνω του 50%) ότι η αυθαίρετη δόμηση ενισχύθηκε και ενισχύεται ακόμα από την έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού. Οι Κρητικοί συμφωνούν περισσότερο από όλους τους Έλληνες ότι ότι οι προεκλογικές περίοδοι είναι οι καλύτερες για να προχωρήσει κάποιος σε αυθαίρετη κατασκευή. Η άποψη ότι η εκ των υστέρων νομιμοποίηση των κατασκευών ευνοεί την αυθαιρεσία, χαίρει πάντως... πανελλαδικής αποδοχής, με τα ποσοστά σε όλες τις περιφέρειες να ξεπερνούν το 50%. Αντίστοιχη είναι η συμφωνία στην ανάγκη θέσπισης αυστηρότερων αδειών οικοδομής, με συνεχείς ελέγχους.

Η ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα διεξήχθη από τις 20 έως τις 27 Μαρτίου, σε όλη την Ελλάδα. Μετείχαν 1.056 άτομα, άνω των 18 ετών, ενώ το περιθώριο σφάλματος καθορίστηκε στο ±3,1%. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν εκείνη της ποσοτικής έρευνας, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.Υπεύθυνος ήταν ο καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς.

ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΠΗΣ

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου
Με λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση
Για το ίδιο θέμα
Προεκλογικό ρουσφέτι βλέπουν οι πολίτες