Ηλεκτρονική Έκδοση

Coca Cola HBC: Υποχώρησαν τα κέρδη στο 9μηνο

Οριακή βελτίωση στο γ' τρίμηνο

Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη της της Coca-Cola HBC AG ανήλθαν στο ποσό των 247 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2014 από 258,8 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2013 σημειώνοντας μείωση -4,6%. Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη στο τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε 148,2 εκατ. ευρώ από 148,1 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2013 σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,1%.

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 367,8 εκατ. ευρώ από 385,6 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2013 μειωμένα κατά 4,6%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2014 τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 200,9 εκατ. ευρώ από 207,4 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2013 μειωμένα κατά 3,1%.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε 5.000,2 εκατ. ευρώ έναντι 5.299,4 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2013 μειωμένα κατά 5,6%. Αντίστοιχα στο τρίτο τρίμηνο του 2014 τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε 1.817,1 εκατ. ευρώ έναντι 1.918,3 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2013 σημειώνοντας μείωση 5,3%.

Ο όγκος πωλήσεων ανήλθε στο εννεάμηνο του 2014 σε 1.517,8 εκατ. κιβώτια έναντι 1.579,4 εκατ. κιβώτια στο εννεάμηνο του 2013 μειωμένος κατά 3,9%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2014 ο όγκος πωλήσεων ανήλθε σε 547,6 εκατ. κιβώτια από 575 εκατ. κιβώτια στο τρίτο τρίμηνο του 2013 μειωμένος κατά 4,8%.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση ο ρυθμός πτώσης του όγκου πωλήσεων επιταχύνθηκε στη διάρκεια του τριμήνου σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο λόγω των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στις αναπτυγμένες αγορές και την εφαρμογή της στρατηγικής βελτίωσης της προστιθέμενης αξίας του όγκου πωλήσεων στις αναπτυσσόμενες αγορές

Επίσης, η εταιρεία αύξησε ή διατήρησε το μερίδιο αγοράς σε όγκο και αξία σε 15 αγορές στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών και σε 10 αγορές στην κατηγορία των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων αναψυκτικών.

Παράλληλα, διατήρησε την ισχυρή αύξηση των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση – ενισχυμένων κατά 3% στη διάρκεια του τριμήνου και 2,5% στη διάρκεια του εννεαμήνου– κυρίως ως αποτέλεσμα της βελτίωσης του μείγματος συσκευασίας μέσω της επιτυχημένης υλοποίησης των πρωτοβουλιών για αύξηση των εσόδων και την προσαρμογή των τιμών που έλαβε χώρα νωρίτερα μέσα στο έτος.

Οι πρωτοβουλίες της εταιρείας για περιορισμό των δαπανών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οδήγησαν σε μείωση κατά 30 μονάδες βάσης των λειτουργικών εξόδων ως ποσοστού επί των καθαρών εσόδων.

Σε σχετικές δηλώσεις του ο κ. Δημήτρης Λόης, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, , μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Αναμένουμε οι αγορές να παραμείνουν δύσκολες για το υπόλοιπο του έτους. Θα εστιάσουμε στις πρωτοβουλίες αύξησης των εσόδων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την προσιτότητα των τιμών των προϊόντων μας. Με βάση αυτή τη στρατηγική, αλλά και σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες μας για την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας και τη δημιουργία ισχυρών καθαρών ταμειακών ροών, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι οι ετήσιες επιδόσεις θα είναι σύμφωνες με τις προσδοκίες μας».

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Οικονομική κρίση
κέρδη
Απεργίες και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
Coca Cola