Ηλεκτρονική Έκδοση

Από τον Συνήγορο του Πολίτη

Παρέμβαση για το σύμφωνο συμβίωσης σε ομόφυλα ζευγάρια

Την άμεση επέκταση του συμφώνου συμβίωσης σε ομόφυλα ζευγάρια, ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη, με αφορμή την παρέλευση ενός έτους από την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Βάσει της απόφασης αυτής, επισημαίνει, ο αποκλεισµός των οµόφυλων ζευγαριών από το πεδίο εφαρµογής του νόµου 3719/2008 και τη δυνατότητα σύναψης συµφώνου συµβίωσης συνιστά παραβίαση του άρθρου 8 (προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) σε συνδυασµό µε το άρθρο 14 (απαγόρευση διακρίσεων) της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου.

Ο Συνήγορος υπενθυμίζει, εξάλλου, ότι η μη συμμόρφωση µε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εκθέτει τη χώρα διεθνώς και δεν συνάδει µε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου. Ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης επισημαίνει, για ακόμη μια φορά, την ανάγκη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής των ομόφυλων ζευγαριών.

Σε σχετική ανακοίνωσή του υπογραμμίζει επίσης, ότι η εξασφάλιση ισονομίας για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας και τονίζει, ότι η καθυστέρηση εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου προς αυτή την κατεύθυνση δεν δημιουργεί µόνο προβλήματα στους άμεσα ενδιαφερόμενους, αλλά επιτείνει τη σύγχυση στην ελληνική κοινωνία, συντηρώντας στερεότυπα και προκαταλήψεις καθώς και συμπεριφορές απαξίωσης και περιθωριοποίησης.

Newsroom Enet

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Αναπαραγωγή και σεξουαλική συμπεριφορά
Ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα
Συνήγορος του Πολίτη