Έντυπη Έκδοση

ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Στο τραπέζι τα χρέη των δήμων

Η αδυναμία των δήμων να εξυπηρετήσουν και να αποπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις και η αναζήτηση λύσεων ώστε το πρόβλημα να επιλυθεί, στο μέτρο του εφικτού, αποτέλεσαν το αντικείμενο συνάντησης που είχε χθες αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με το προεδρείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Στη συνάντηση παρευρέθησαν από πλευράς ΚΕΔΕ ο πρόεδρος Γ. Πατούλης, ο γενικός γραμματέας Γ. Μουράτογλου και ο γενικός διευθυντής Π. Βασιλείου, ενώ το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εκπροσώπησαν ο πρόεδρός του Α. Κρητικός και ο αντιπρόεδρος Χ. Μήτρεντζε.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν από τον κ. Πατούλη μια σειρά από ζητήματα άμεσης προτεραιότητας. Μεταξύ αυτών ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναχρηματοδότηση των δανείων που έχουν συνάψει οι ΟΤΑ με τις ιδιωτικές τράπεζες, τη μείωση του επιτοκίου δανεισμού των ΟΤΑ από το Τ.Π.&Δ., τη δημιουργία Ειδικού Επενδυτικού Προγράμματος από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αλλά και τη σύσταση νέου λογαριασμού στο Τ.Π.&Δ. με την επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός Χρηματοδότησης Μελετών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για εκτέλεση έργων».

Νομοθετικά

Οπως επισημάνθηκε η υλοποίηση των αιτημάτων της ΚΕΔΕ προϋποθέτει μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν από τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών.

Ωστόσο θετική υπήρξε η προσέγγιση της διοίκησης του Ταμείου στο ζήτημα της επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων των δήμων.

Για το λόγο αυτό συμφωνήθηκε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση, που θα δίνει λύση στο πρόβλημα.

Τέλος, συμφωνήθηκε να συνδιοργανωθεί από την ΚΕΔΕ και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ειδικό Συνέδριο στις αρχές Δεκεμβρίου, με θέμα «Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για τους ΟΤΑ της Ελλάδος», με τη συμμετοχή των δημάρχων όλης της χώρας, του υπουργείου Εσωτερικών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Πατούλης τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι αυτή εντάσσεται σε μια συνολική προσπάθεια της νέας διοίκησης της ΚΕΔΕ «προκειμένου να βρεθεί βιώσιμη και διαρκής λύση στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι της χώρας, το οποίο έχει να κάνει τόσο με την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων, όσο και με την εξεύρεση πόρων χρηματοδότησης αναγκαίων έργων για τις τοπικές κοινωνίες.

Το Τ.Π.&Δ. μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα αυτά και είναι θετικό που η διοίκησή του κατανοεί το σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει».

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
Τοπική Αυτοδιοίκηση