Έντυπη Έκδοση

Εθνική: κέρδη για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο

Με κεφαλαιακή επάρκεια 11,8% και υψηλή ρευστότητα

Ογδοο συνεχόμενο τρίμηνο οργανικής κερδοφορίας, δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 11,8%, ένας από τους υψηλότερους πανευρωπαϊκά, αύξηση της καταθετικής βάσης κατά 3% σε ετήσια βάση, περαιτέρω ενδυνάμωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις και ενίσχυση των χορηγήσεων άνω των 800 εκατ. ευρώ είναι τα πέντε σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ομίλου της Εθνικής Τραπέζης.

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου που ανακοινώθηκαν χθες, τα συνολικά κέρδη ανέρχονται σε 1,17 δισ. ευρώ, τα λειτουργικά στα 169 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντική είναι η συνεισφορά της Finansbank, με τον Ομιλο να εμφανίζει κεφαλαιακό πλεόνασμα 2 δισ. ευρώ με γνώμονα το δυσμενές σενάριο της Συνολικής Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Αλέξανδρο Τουρκολιά, μετά και την επιβεβαίωση, από την ΕΚΤ, της ισχυρής θέσης της Εθνικής και της δυναμικής των προοπτικών της, η διοίκηση επικεντρώνεται απερίσπαστα στην υλοποίηση του κύριου έργου που είναι η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και η αποτελεσματική στήριξη των αναπτυξιακών προοπτικών της.

Διαθέτοντας κεφαλαιακή υπερεπάρκεια, υψηλή ρευστότητα και τεχνογνωσία, εφαρμόζουμε με συνέπεια, επιμονή και αποτελεσματικότητα το πρόγραμμα για χορηγήσεις στον επιχειρηματικό τομέα ύψους 3 δισ. ―, με αποτέλεσμα οι εγκρίσεις στον τομέα αυτό να υπερβαίνουν το 65% σε ετήσια βάση.

Κατά την πρόσφατη πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), η ενδελεχής αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών κατέδειξε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι υγιές και επαρκώς κεφαλαιοποιημένο. Ειδικότερα, η Εθνική διαθέτει με βάση το δυσμενές δυναμικό σενάριο το υψηλότερο κεφαλαιακό απόθεμα μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών, ύψους 2 δισ. ― και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας βάσει του σεναρίου αυτού 8,9% ή 340 μ.β. υψηλότερα σε σχέση με το απαιτούμενο 5,5%. Μ. ΓΕΛ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Εθνική Τράπεζα
Τράπεζες
Τράπεζες & χρηματοπιστωτικό σύστημα