Έντυπη Έκδοση

Ωράριο

Τις ανάγκες της υπηρεσίας επικαλούνται συνήθως διοικητές στρατιωτικών μονάδων προκειμένου να υποχρεώσουν το προσωπικό να εργάζεται πέραν του ωραρίου εργασίας.

Τέλος σε αυτές τις πρακτικές έρχεται να βάλει το ΓΕΕΘΑ, που με έγγραφό του καθιστά σαφές ότι ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του προσωπικού ανέρχεται -ρητά και αποκλειστικά από το ισχύον νομικό πλαίσιο- σε 40 ώρες εβδομαδιαίως. Εφιστά δε την προσοχή για τήρηση αυτού του ωραρίου, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι οιαδήποτε παρέκκλιση από τις διατάξεις δεν ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης. Το έγγραφο έγινε δεκτό μετ' επαίνων από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, που βρήκε και την ευκαιρία να υπενθυμίσει ότι το υπουργείο Εθνικής Αμυνας σε έγγραφό του για το προτεινόμενο νέο μισθολόγιο αναφέρεται σε υπέρβαση του κανονικού ωραρίου εργασίας χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση. Οχι, που θα το άφηναν να περάσει...

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Στη στήλη
Πολιτικά παρασκήνια