Έντυπη Έκδοση

* ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

Ανατροπές στη φορολόγηση των οικοπέδων

Το πράσινο φως για τον επαναπροσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των οικοπέδων που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού των αξιών ανάβει το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς δέχεται ότι το ισχύον σύστημα φορολόγησης δεν τηρεί τις αρχές της ισότητας.

Παράλληλα, η δικαστική απόφαση ανοίγει το δρόμο για την επιστροφή της διαφοράς του φόρου στους ιδιοκτήτες που τον έχουν καταβάλει ή τη διαγραφή του σε περίπτωση που δεν έχει αποδοθεί.

Με αφορμή την περιοχή της Νέας Μάκρης όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού, η επταμελής σύνθεση του Β τμήματος του ΣτΕ έκρινε ότι η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών (5.6.2013) η οποία προσδιόρισε για την περίοδο 2011-2013 την τιμή των οικοπέδων, παραβιάζει τις συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν την αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας. Και αυτό διότι για τον καθορισμό του ύψους του ΦΑΠ (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας) δεν είχε συνεκτιμηθεί η φορολογητέα αξία των ακινήτων που βρίσκονται σε όμορες περιοχές. Είναι ενδεικτικό ότι με την υπουργική απόφαση είχε καθοριστεί η τιμή των οικοπέδων σε 620 ― ανά τ.μ. ενώ οι αντικειμενικές αξίες των όμορων περιοχών κυμαίνονται από 180 έως 250 ―/τ.μ.

Οπως επισημαίνεται στην απόφαση (υπ' αριθμ. 3833/2014), ο υπουργός οφείλει να λαμβάνει υπόψη κατά νόμο την «κατώτερη τιμή» ανά τετραγωνικό μέτρο, «δεν μπορεί όμως να μην συνεκτιμά και τις φορολογητέες αξίες των ακινήτων όμορων περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, τις οποίες ο ίδιος έχει προηγουμένως καθορίσει, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 41 του νόμου 1249/1982».

Το δικαστήριο υπογραμμίζει ότι για λόγους φορολογικής ισότητας θα πρέπει «να αποφεύγονται περιπτώσεις ευρείας απόκλισης μεταξύ των πραγματικών αγοραίων αξιών ακινήτων που βρίσκονται στον ίδιο ευρύτερο χώρο, εξαιτίας της παράλληλης εφαρμογής των δύο διαφορετικών συστημάτων που, και τα δύο, καταλήγουν στον προσδιορισμό των φορολογητέων αξιών των ακινήτων εκ μέρους του ίδιου υπουργού». Β. ΦΩΤ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ)
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)
Εφορία και φορολογική πολιτική
Υπουργείο Οικονομικών
Αγροτεμάχια/Οικόπεδα