Έντυπη Έκδοση

Προς νέο μοντέλο ανάπτυξης

Το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει το 12ο ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με θέμα «Νέα πορεία για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ): Ετοιμότητα και συμμετοχή» που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου 2014, στο ξενοδοχείο Athens Ledra.

Οφέλη και συμμετοχή

Στόχος του ετήσιου συνεδρίου είναι επιχειρήσεις, οργανισμοί και ενδιαφερόμενοι φορείς να ενημερωθούν καταρχήν για τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ΕΚΕ και της βιώσιμης ανάπτυξης και να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη από την έμπρακτη συμμετοχή τους στην υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και λειτουργίας το οποίο βασίζεται στις αρχές της υπεύθυνης, βιώσιμης και υγιούς επιχειρηματικότητας, αξιοποιώντας τη δυνατότητα για ανταλλαγή εμπειρίας και καλών πρακτικών.

Το συνέδριο ΕΚΕ αποτελεί πλέον έναν αναγνωρισμένο θεσμό αποτελώντας ένα ανοιχτό φόρουμ διαλόγου και προβληματισμού, αναδεικνύοντας επίκαιρες και καινοτόμες θέσεις και απόψεις, αλλά και προβάλλοντας άριστες πρακτικές εφαρμογές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Επιπρόσθετα το φετινό συνέδριο ΕΚΕ συμβάλλει ουσιαστικά στη δημόσια διαβούλευση για την εφαρμογή και στην Ελλάδα μίας εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ και στο πώς η στρατηγική αυτή θα συνδεθεί με τον επανακαθορισμό των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που αναμένεται να οριστικοποιηθούν στην παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ στο Παρίσι το 2015.

Στο πλαίσιο αυτό το συνέδριο θα εστιάσει σε τρεις βασικούς τομείς:

* Προκλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργούνται από την εφαρμογή μίας Εθνικής Στρατηγικής ΕΚΕ.

* Ο ρόλος της Ηγεσίας στην αξιοποίηση των 6 κρίσιμων κεφαλαίων - συνισταμένων της βιώσιμης ανάπτυξης (άνθρωποι, γνώση, παραγωγική υποδομή, χρηματο-οικονομικά, σχέσεις/φήμη, καινοτομία).

* Χτίζοντας το κοινό μας μέλλον: Σύμπραξη και συμμετοχή στην υλοποίηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Εταιρείες και ΜΚΟ

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πρωτοβουλία προώθησης άριστων πρακτικών μέσω του CSR Marketplace, έχουν προσκληθεί και θα φιλοξενηθούν και φέτος στο συνέδριο εταιρείες και ΜΚΟ που θα παρουσιάσουν τις επιλεγμένες δράσεις τους, ενισχύοντας έτσι την αλληλεπίδραση και τη δικτύωση μεταξύ των συμμετεχόντων. Την εμπειρία τους από την εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών και προγραμμάτων που υλοποιούν και συμμετέχουν, θα μεταφέρουν οι εκπρόσωποι επιχειρήσεων από τις εταιρείες ΑΒ Βασιλόπουλος, Alpha Bank, Amway, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Coca-Cola Τρία Εψιλον, Ελληνικά Πετρέλαια, Ernst & Young, Interamerican, Παπαστράτος, Unilever, Vodafone και από τις ΜΚΟ οι Ανθρώπινοι Ανθρωποι, Μπορούμε, Prolepsis.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με τη στήριξη του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Επιχειρηματικότητα
Εργασία & Ασφάλιση
Ανάπτυξη
Οδηγίες/Προγράμματα
Επιχειρήσεις