Έντυπη Έκδοση

ΣΤΑ 30 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ, Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Πρώτη η Ελλάδα στην παραοικονομία

Η φοροδιαφυγή αποτελεί σοβαρό έγκλημα - απάτη σε βάρος του κράτους. Γενικά αποκαλείται η καθ' οποιονδήποτε τρόπο απόκρυψη φορολογητέας ύλης ενός φορολογούμενου φυσικού ή νομικού προσώπου από τις φορολογικές αρχές.

Η φοροδιαφυγή εκτός από ποινικό αδίκημα που μπορεί να σημειωθεί κατά παράβαση ή καταστρατήγηση του φορολογικού νόμου, θεωρείται και έντονα αντικοινωνική, δεδομένου ότι το συνολικό ποσό αυτής θα κληθεί τελικά να επωμισθεί, με πρόσθετα κυβερνητικά μέτρα, το σύνολο των φορολογουμένων.

Η φοροδιαφυγή εντοπίζεται εύκολα σε εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες ή εκμετάλλευση ακινήτων, λόγω της ευκολίας διασταύρωσης στοιχείων (δηλαδή σύγκριση εισόδου από τον ένα συμβαλλόμενο και δαπάνης από τον άλλο), ενώ είναι δύσκολο να εντοπισθούν σε πηγές όπως από ελευθέρια επαγγέλματα. Στις εμπορικές επιχειρήσεις συνήθως η φοροδιαφυγή αντιμετωπίζεται με επιτόπου ελέγχους, αλλά και διασταυρώσεις. Στις περιπτώσεις που είναι δύσκολη η διασταύρωση, υπολογίζεται ένα τεκμαρτό εισόδημα, ενώ κατά καιρούς αναπροσαρμόζονται τα τεκμήρια διαβίωσης.

Η φοροδιαφυγή ανέρχεται στην Ελλάδα σε 30 δισ. ευρώ ετησίως, κάνοντας τη χώρα πρωταθλήτρια στην παραοικονομία. Η μείωσή της κατά 20 δισ. ευρώ θα μπορούσε να μειώσει τους φόρους που καταβάλλουν οι φορολογούμενοι κατά ποσοστό 30%. Επισημαίνεται ότι, λόγω της σοβαρότητας του αδικήματος, όλα τα κράτη θεσπίζουν ειδικές και βαριές κυρώσεις για την αποτροπή του.

Διαρκές έγκλημα

Ειδικότερα στην Ελλάδα με το νέο φορολογικό νόμο Ν. 3943/2011 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 66Α/31-03-2011, η φοροδιαφυγή θεσπίστηκε ως διαρκές έγκλημα και συνεπώς ως «συνεχές αυτόφωρο», που ανάλογα του ύψους του οφειλόμενου φόρου χαρακτηρίζεται ακόμα και κακούργημα, επισύροντας κάθειρξη από 5 μέχρι 20 έτη. Συγκεκριμένα, ο παραπάνω νόμος προσδιορίζει το αδίκημα της φοροδιαφυγής στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) το αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, β) το αδίκημα της παράλειψης υποβολής, ή ανακριβούς υποβολής φορολογικής δήλωσης, γ) το αδίκημα της μη απόδοσης ΦΠΑ ή άλλων παρακρατούμενων φόρων και δ) το αδίκημα της έκδοσης ή λήψης πλαστών ή εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων.

Η φοροδιαφυγή συνεπώς αποτελεί τη μέγιστη πρόκληση διαφθοράς που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, και θεωρείται ότι έχει συμβάλει στην οικονομική κρίση που βιώνει σήμερα η χώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζει την διαφθορά της διοίκησης και τη φοροδιαφυγή ως προτεραιότητες τις οποίες η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει. Η ανεπίσημη οικονομία της Ελλάδας είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε., οδηγώντας σε υψηλότερο ποσοστό φοροδιαφυγής συγκριτικά με τα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

ΣΔΟΕ

Οι Ελληνες έχουν πάψει να πληρώνουν φόρους, καθώς η ευρέως διαδεδομένη διαφθορά υποθάλπει την πεποίθηση ότι οι φόροι λειτουργούν αποκλειστικά και μόνον προς όφελος των πολιτών ελίτ, οι οποίες και τους καρπώνονται, και όχι προς όφελος των Ελλήνων. Για να επιτύχει την εφαρμογή των οικονομικών νόμων, η κυβέρνηση έχει θεσπίσει ένα Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπό το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο διερευνά αρκετές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της λαθραίας εισαγωγής καυσίμων με στόχο την αποφυγή καταβολής όρων. Η φορολογική διοίκηση προσπαθεί επίσης να κάμψει τη φοροδιαφυγή του ΦΠΑ που παρατηρείται από πλευράς των επιχειρήσεων. Οι προσπάθειες αυτές προσκρούουν στη συνενοχή των φορολογικών υπαλλήλων, οι οποίοι χρηματίζονται από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, όπως αναφέρει η ίδια έκθεση.

Το ΔΝΤ εξηγεί σε ειδική μελέτη του το πώς οι Ελληνες προτρέπονται από το φορολογικό σύστημα να φοροδιαφύγουν για να επιβιώσουν. Η έκθεση καταγράφει όλες τις διαδικασίες που κυριαρχούν στο φορολογικό σύστημα και δίνει ελαφρυντικά στους Ελληνες για την επιλογή τους να αποκρύπτουν σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους, στερώντας από το δημόσιο ταμείο σημαντικούς πόρους. Η έκθεση του ταμείου, που έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό, αλλά δημοσιοποιήθηκε διακριτικά πρόσφατα, αφορά τη φορολογική διοίκηση, τη φορολογία και τη φοροδιαφυγή και ουσιαστικά εξηγείται με λεπτομέρειες γιατί το να πληρώνει κάποιος φόρους στην Ελλάδα είναι παράλογο!

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο Οικονομικών
Διαφθορά
Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική
ΣΔΟΕ
Φοροδιαφυγή