Ηλεκτρονική Έκδοση

«Μαξιλάρια» ψάχνουν πάλι οι τραπεζίτες

Οι μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου πρέπει να διατηρούν από το 2019 ένα «μαξιλάρι» ομολόγων, το οποίο θα χρησιμοποιούν σε περίπτωση κατάρρευσής για να αποφεύγονται οι διασώσεις τους από τα κράτη, σύμφωνα με πρόταση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Board, FSB).

Το Συμβούλιο - στο οποίο μετέχουν εκπρόσωποι των εποπτικών Αρχών από την ομάδα των 20 μεγαλύτερων αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών (G 20) - αναφέρει ότι οι διεθνείς τράπεζες, όπως η Goldman Sachs και η HSBC, πρέπει να έχουν ένα μαξιλάρι ομολόγων ή μετοχών που θα αντιστοιχεί στο 16% έως 20% του σταθμισμένου με τον κίνδυνο ενεργητικού τους από τον Ιανουάριο του 2019.

Τα ομόλογα θα μετατρέπονται σε μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να διασώζεται «από μέσα» μία τράπεζα που αντιμετωπίζει προβλήματα. Η πρόταση αυτή αναμένεται να επικυρωθεί από τους ηγέτες της G 20 στη σύνοδό τους στην Αυστραλία εντός της εβδομάδας και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου και Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας κ. Μακ Κάρνι δήλωσε ότι το σχέδιο για το αποθεματικό των τραπεζών θα ολοκληρωθεί το επόμενο έτος. Ο νέος κανόνας θα εφαρμοσθεί σε 30 τράπεζες, τις οποίες το FSB θεωρεί ότι είναι διεθνώς συστημικά σημαντικές, αν και στο αρχικό στάδιο θα εξαιρεθούν οι τράπεζες των αναδυόμενων αγορών.

«Από τη στιγμή της εφαρμογής τους, οι συμφωνίες αυτές θα έχουν σημαντικό ρόλο στο να καταστήσουν δυνατή την εκκαθάριση διεθνώς συστημικών τραπεζών, χωρίς την προσφυγή τους σε δημόσια επιδότηση και χωρίς αποδιάρθρωση του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού συστήματος», αναφέρει ο κ. Κάρνι σε ανακοίνωσή του. Οι περισσότερες από τις τράπεζες θα χρειασθεί να αυξήσουν τις εκδώσεις ομολόγων τους για να συμμορφωθούν με τον κανόνα, ανακοίνωσε το Συμβούλιο.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Τράπεζες & χρηματοπιστωτικό σύστημα
Διεθνείς αγορές και Χρηματιστήρια
Επενδυτικές τράπεζες
Οικονομική κρίση