Έντυπη Έκδοση

ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ κ.ο.κ.

«Κολυμβήθρα του Σιλωάμ» για όλα τα χρέη

Οσο το δυνατό περισσότερους οφειλέτες, από τα 3,3 εκατομμύρια που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, θέλει να εντάξει στη νέα ρύθμιση η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Αυτό προκύπτει από την απόφαση της Κατερίνας Σαββαΐδου, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα χρέη που υπάγονται υποχρεωτικά στη ρύθμιση είναι το σύνολο των βεβαιωμένων έως και την 1η Οκτωβρίου και ληξιπρόθεσμων έως την ημερομηνία αίτησης, γεγονός που σημαίνει ότι όποιος υποβάλει αίτηση τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο και έχει ληξιπρόθεσμες δόσεις φόρου εισοδήματος ή ΕΝΦΙΑ θα υπαχθούν και αυτές στη νέα ρύθμιση.

Επιπλέον, όπως προβλέπει και ο νόμος, ο οφειλέτης μπορεί να αιτηθεί την υπαγωγή στη ρύθμιση των 100 δόσεων και οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως την 1η Οκτωβρίου αλλά δεν έχουν καταστεί ακόμα ληξιπρόθεσμες.

Ωστόσο, προβληματίζει το γεγονός ότι αν και τα κίνητρα της ρύθμισης είναι κοινά σε εφορίες και ταμεία, αφού προβλέπεται και στις δύο περιπτώσεις εξόφληση έως 100 δόσεις, «κούρεμα» προσαυξήσεων έως 90% και μείωση επιτοκίου περίπου κατά το ήμισυ, η διαδικασία και οι όροι υπαγωγής είναι διαφορετικοί.

Ποιες εξαιρούνται

Για τις οφειλές σε εφορίες, έως το τέλος της εβδομάδας θα ανοίξει ειδική εφαρμογή του TAXIS για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, ενώ αντιθέτως για οφειλές σε Ταμεία, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις επί τόπου στα Κέντρα Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

Στη ρύθμιση, σύμφωνα με την απόφαση της ΓΓΔΕ:

i) Δεν υπάγονται οφειλές που σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις δεν δύνανται να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών.

ii) Δεν υπάγονται οφειλές, η αποπληρωμή των οποίων έχει ρυθμιστεί από συμφωνία που επικυρώθηκε με δικαστική απόφαση κατ' άρθρο 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα, 44 ν. 1892/90 ή άλλες διατάξεις, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη συμφωνία.

Η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, οι δε επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

Εξόφληση με οκτώ τρόπους

* Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής με ποσοστό έκπτωσης 100% επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων.

* Εξόφληση μέχρι δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 90%.

* Εξόφληση μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 80%.

* Εξόφληση μέχρι τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 70%.

* Εξόφληση μέχρι σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 60%.

* Εξόφληση μέχρι εξήντα (60) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 50%.

* Εξόφληση μέχρι εβδομήντα δύο (72) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 30%.

* Εξόφληση μέχρι εκατό (100) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 20%. Για την υπαγωγή στη συγκεκριμένη περίπτωση ρύθμισης το ποσό της κύριας ρυθμιζόμενης οφειλής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ρυθμίσεις/Κανονισμοί
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)
Εφορία και φορολογική πολιτική
Υπουργείο Οικονομικών
Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
Κύριο θέμα
Με 100 δόσεις ξεχρεώνεις