Έντυπη Έκδοση

Αδειες δημοσίων υπαλλήλων

Εγκύκλιο με την οποία ενημερώνει τους δημόσιους υπαλλήλους σχετικά με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για το θέμα των κανονικών αδειών τους εξέδωσε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Θ. Λιβάνιος.

Το ερώτημα προς το ΝΣΚ, που προκάλεσε τη γνωμοδότηση, αφορούσε στο δικαίωμα κανονικής αδείας σε περίπτωση πολύμηνης χρήσης άλλων αδειών εντός του ημερολογιακού έτους, και συγκεκριμένα άδειας μητρότητας, αναρρωτικής που σχετίζεται με την κύηση ή και την ανατροφή τέκνου.

Το Ε' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε ομόφωνα ότι το χρονικό διάστημα της άδειας μητρότητας και της αναρρωτικής άδειας που οφείλεται στην κύηση καθώς και της άδειας ανατροφής τέκνου αποτελούν χρόνο πραγματικής υπηρεσίας του δημοσίου υπαλλήλου για τη λήψη της ετήσιας κανονικής άδειάς του.

Η λήψη εντός συγκεκριμένου έτους άδειας μητρότητας ή αναρρωτικής άδειας που σχετίζεται με την κύηση δεν αποστερεί από την ενδιαφερόμενη δημόσια υπάλληλο το δικαίωμα να λάβει την ετήσια κανονική άδειά της, η οποία, αν δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο να της χορηγηθεί εντός του έτους αυτού, πρέπει να της παρασχεθεί εντός του επόμενου έτους.

Σημειώνεται ότι η γνωμοδότηση είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση.

Β. ΦΩΤ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης