Έντυπη Έκδοση

ΜΕ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ

Σύνταξη για αγρότες στα 62

Ενεργοποιούνται οι διατάξεις για τη συνταξιοδότηση κατά 5 χρόνια νωρίτερα των αγροτών που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης, ακόμα και με διαδοχική, οι οποίοι μπορούν πλέον να λάβουν σύνταξη στα 62 έτη. Ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ορίζονται από τον ΟΓΑ τα 15 έτη ασφάλισης με τη χορήγηση συντάξεων στα 67.

Στα 62 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν όσοι διένυσαν 40 έτη ασφάλισης με καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε φορέα κύριας ασφάλισης της Ελλάδας ή σε χώρα-μέλος της Ε.Ε., της Ελβετίας, του ΕΟΧ ή χώρα με την οποία έχει συναφθεί Διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας, εφόσον προβλέπεται από τη σχετική Σύμβαση.

Ο χρόνος ασφάλισης των 40 ετών μπορεί να συμπληρωθεί με αναγνώριση πλασματικού χρόνου μέχρι 7 έτη. Πλασματικός χρόνος ασφάλισης που μπορεί να αναγνωριστεί είναι ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, ανατροφής τέκνων, κ.λπ.

** Η αίτηση συνταξιοδότησης δεν διαβιβάζεται σε προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ ή αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρμόδιος για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

** Ο χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ, που υπολογίζεται για συνταξιοδότηση με τη νέα διάταξη, ξεκινά από το έτος 1988 μέχρι το έτος 2014, εφόσον έχουν καταβληθεί εισφορές, δηλαδή 27 έτη.

Με βάση αυτό το δεδομένο, οι ασφαλισμένοι προκειμένου να πάρουν σύνταξη απαιτείται να έχουν ασφαλιστεί οπωσδήποτε και σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Σε ό,τι αφορά τα δικαιολογητικά, θα είναι ίδια με αυτά που υποβάλλουν οι ασφαλισμένοι που ζητούν σύνταξη με διατάξεις διαδοχικής. Δ. ΜΑΛΤΗΣ

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Αγροτικά θέματα & αγροτική πολιτική
Κύριο θέμα
Εχεις ένσημα; Εχεις υγεία