Έντυπη Έκδοση

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ-ΕΞΠΡΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΥ - ΦΠΑ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Αργησαν, αλλά το κατάλαβαν

Οι μεγάλες αντιδράσεις από χιλιάδες φορολογούμενους, εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων στην καταβολή των επιστροφών από τις εφορίες, έφεραν την επίσπευση των συμψηφισμών επιστροφών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ με οφειλές σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

Με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη μείωση των καθυστερήσεων, όσον αφορά τον συμψηφισμό των επιστροφών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ με ασφαλιστικές εισφορές, η γενική γραμματέας Κατερίνα Σαββαΐδου εξέδωσε εγκύκλιο, στην οποία μεταξύ άλλων ορίζεται ότι:

* Για τη διενέργεια συμψηφισμών θα χρησιμοποιείται η βάση δεδομένων Ασφαλιστικών Οφειλών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).

* Τα αιτήματα συμψηφισμού οφειλών στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης θα υποβάλλονται προς την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης, κεντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της ΓΓΔΕ και στην περίπτωση αυτή το αποτέλεσμα της επεξεργασίας θα επιστρέφει εντός 3 ημερών.

* Αν το αίτημα συμψηφισμού υποβληθεί από τις ΔΟΥ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, το αποτέλεσμα της επεξεργασίας θα επιστρέφεται σε πραγματικό χρόνο (online).

* Μετά τον συμψηφισμό και εφόσον υπάρχει υπόλοιπο φόρου προς επιστροφή, αυτή θα γίνεται αμέσως και χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

* Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα όταν υπάρχει αδυναμία χρήσης της εφαρμογής της ΗΔΙΚΑ, η επιστροφή των φόρων θα μπορεί να γίνεται με χορήγηση «Βεβαίωσης μη οφειλής» ή έντυπης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον αρμόδιο Οργανισμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική
Εφορία και φορολογική πολιτική
ΦΠΑ