Έντυπη Έκδοση

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΟΛΙΣ ΤΟ 1,8% ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 2,9% ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ωθηση στην κοινωνική οικονομία

Διήμερο φόρουμ με θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών για την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Αντιπροσωπεύει μόλις το 1,8% της συνολικής απασχόλησης και περίπου το 2,9% της μισθωτής εργασίας ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα, που είναι τα μικρότερα ποσοστά μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Φορείς της κοινωνικής οικονομίας, όπως αναφέρει το δίκτυο αλληλεγγύης, είναι εκείνοι που δεν αποβλέπουν στο κέρδος και δεν κυριαρχούνται από τους ανταγωνιστικούς κανόνες της αγοράς Φορείς της κοινωνικής οικονομίας, όπως αναφέρει το δίκτυο αλληλεγγύης, είναι εκείνοι που δεν αποβλέπουν στο κέρδος και δεν κυριαρχούνται από τους ανταγωνιστικούς κανόνες της αγοράς Στη Γαλλία δραστηριοποιούνται 203.000 συνεταιρισμοί-ιδρύματα και κοινωνικές επιχειρήσεις στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας, αριθμός που αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας ή σε περίπου 2.145.000 άτομα.

Στην Ιταλία λειτουργούν 3.800 κοινωνικοί συνεταιρισμοί που απασχολούν 75.000 μισθωτούς, από τους οποίους 11.000 είναι «μειονεκτούντα» άτομα.

Στο πλαίσιο της ελληνικής εβδομάδας κοινωνικής επιχειρηματικότητας (Παγκόσμια Εβδομάδα 2014) διοργανώνεται φόρουμ κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις 20 και 21 Νοεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Στόχος του φόρουμ, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι «η παροχή πληροφόρησης, η διάδοση καλών πρακτικών και μοντέλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η προώθηση της συνεργασίας και δικτύωσης των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργατικών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη θεσμικών-πρακτικών εργαλείων για την εδραίωση, χρηματοδότηση και βιώσιμη λειτουργία τους στην Ελλάδα».

Στη χώρα μας η παθογένεια των κοινωνικών επιχειρήσεων μπορεί να αντιμετωπιστεί εφόσον υιοθετηθούν εμπειρίες και καλές πρακτικές από την οικονομία της αγοράς, χωρίς να αλλοιωθεί ο κοινωνικός τους χαρακτήρας.

Η κοινωνική οικονομία λειτουργεί περισσότερο από δύο αιώνες. Στο Βέλγιο, ιδρύθηκε το 1941 από 60 εθελοντές η «TERRE» με αντικείμενο δραστηριότητας την ανακύκλωση. Αποτελείται από έξι εταιρείες με διάφορες δραστηριότητες, συλλογή χαρτιού, μετάλλου, παλαιών ρούχων, διαλογή - ανακύκλωση - μεταποίηση και εγκατάσταση χωρισμάτων-ψευδοροφών, καθώς και ανακαίνιση κτηρίων. Το 70% των εργαζομένων της αποτελείται από άτομα που προέρχονται από «μειονεκτούσες» ομάδες. Στην Ιταλία, ξεκίνησε το 1982 με πρωτοβουλία μιας ομάδας στο Πορντενόνε το «Moncello» που προσέφεραν υπηρεσίες καθαρισμού σε νοσοκομεία και πανεπιστήμια της περιοχής. Στη συνέχεια, εργαζόμενοι στον συνεταιρισμό εξειδικεύτηκαν στη φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων που πάσχουν από ψυχικά νοσήματα. Από το 1996 και εντεύθεν οι δραστηριότητες του συνεταιρισμού επεκτάθηκαν στον περιβαλλοντικό τομέα, με την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών.

Στη Γαλλία, 550 εργαζόμενοι απασχολούνται σε 25 μονάδες ανακύκλωσης μεταχειρισμένων οικιακών συσκευών, συλλέγοντας και επισκευάζοντας παλιές οικιακές συσκευές. (Οι 400 από τους εργαζομένους είναι «μειονεκτούντα» άτομα).

Οι εκδηλώσεις

Τις διήμερες εκδηλώσεις του φόρουμ στο Γκάζι συνδιοργανώνουν η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Ανεμος ανανέωσης», η κοινωνική συνεταιριστική επιχείριση «180 μοίρες», το Scaling Social Innovation - BENISI, το δίκτυο στήριξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας SESnet, το ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, το Impuct Hub Athens και η οικολογική εταιρεία ανακύκλωσης.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται περίπου 8.400 συνεταιρισμοί παραδοσιακού τύπου με περισσότερα από 950.000 μέλη.

* Πάνω από 70 γυναικείοι συνεταιρισμοί με τουλάχιστον 1.900 μέλη - αντικείμενό τους η παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων και τροφίμων και η λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων.

* Περίπου 68 συνεταιριστικές θεραπευτικές μονάδες στα ψυχιατρικά νοσοκομεία.

* Δέκα επιχειρήσεις που αποτελούν μετεξέλιξη προστατευμένων εργαστηρίων και συνεργατικών δραστηριοτήτων.

* Τριάντα (και πλέον) προστατευμένα εργαστήρια κ.λπ.

Φορείς της κοινωνικής οικονομίας, όπως αναφέρει το δίκτυο αλληλεγγύης, είναι εκείνοι που δεν αποβλέπουν στο κέρδος και δεν κυριαρχούνται από τους ανταγωνιστικούς κανόνες της αγοράς: εκτός δηλαδή από τις εθελοντικές οργανώσεις, είναι οι συνεταιρισμοί (αγροτικοί, πιστωτικοί, οικοδομικοί κ.λπ.), οι συλλογικές προσπάθειες καταναλωτών, τα μικτά εταιρικά σχήμα με συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, ινστιτούτων, πανεπιστημίων κ.λπ., οι κοινωνικές επιχειρήσεις, και οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (σ.σ. που διαπιστώθηκε ότι αρκετές δεν ήταν και τόσο... μη κερδοσκοπικές).

Στις βασικές θεματικές του φόρουμ περιλαμβάνονται: οι κοινωνικοί εταίροι στηρίζουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα (τομείς και καλές πρακτικές συνεργασίας τοπικής αυτοδιοίκησης - κοινωνικών επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά εργαλεία, μοντέλα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικών επιχειρηματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό).

Επίσης, οι δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλιξης των κοινωνικών επιχειρήσεων (βιώσιμες δημόσιες προμήθειες, προοπτικές ενεργειακών συνεταιρισμών για βιώσιμη ενέργεια, εργαλεία και μέθοδοι για τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου της κοινωνικής επιχείρησης).

Στις προγραμματισμένες συζητήσεις και τα εργαστήρια συμμετέχουν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται με διαφορετικές οπτικές στο πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: κοινωνικοί επιχειρηματίες, εκπρόσωποι της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι συνεταιριστικών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ερευνητές και ερευνήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επιπλέον θα πραγματοποιούν παρουσιάσεις επιτυχημένων κοινωνικών επιχειρήσεων από το εξωτερικό στο αμφιθέατρο του 9,84 και θα οργανωθεί σε ειδικό χώρο (market place) του Innovathens έκθεση, όπου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι κοινωνικών - συνεταιριστικών επιχειρήσεων και ευρωπαϊκών ομοσπονδιών και δικτύων, με στόχο την αλληλοενημέρωση, πληροφόρηση και δικτύωση.

Τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι η επιδίωξη οικονομικών και κοινωνικών στόχων με υψηλό βαθμό αυτονομίας και συμμετοχικό χαρακτήρα. Στις επιδιώξεις τους είναι η εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού και η συμβολή τους σε μία οικονομική ανάπτυξη που ενισχύει την κοινωνική συνοχή.

Τα εμπόδια που συνήθως αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι μεταξύ άλλων: «Η έλλειψη διοίκησης με την αναγκαία εμπειρία, τεχνογνωσία, η αδυναμία προσέλκυσης στρατηγικών συμμάχων - διαμόρφωση αποδοτικών εταιρικών σχέσεων, είτε με πρόσωπα (π.χ. εθελοντές) είτε με φορείς (π.χ. ΟΤΑ), η περιορισμένη αξιοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων (εθνικών και ευρωπαϊκών) λόγω έλλειψης γνώσεων ή δεξιοτήτων και ο αποκλεισμός από το κλασικό τραπεζικό σύστημα εξαιτίας της επισφαλούς βιωσιμότητας και της αδυναμίας εξασφάλισης εγγυήσεων κ.λπ.

Το δίκτυο αλληλεγγύης τονίζει ότι τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όταν δραστηριοποιούμεθα προς την κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι: το εθνικό ταμείο επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης, το πρόγραμμα στήριξης επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ, τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, ο αναπτυξιακός νόμος, οι προγραμματικές συμβάσεις με το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κ.ά.

Το φόρουμ κοινωνικής επιχειρηματικότητας υποστηρίζεται και από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη χώρα μας, την Ενωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Συνθήκες εργασίας
Επιχειρηματικότητα
Επιχειρήσεις
Ευρωπαϊκή Ένωση
Εργασιακά θέματα
Κινήματα/Ομάδες/Δράσεις