Έντυπη Έκδοση

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: ΣΤΟΙΧΗΜΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ * ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΩΣ 13 ΜΑΪΟΥ

Η ώρα της αλήθειας για Ιόνιο, Κρήτη

Από χθες και για ακόμη έξι μήνες -συγκεκριμένα, έως την 13η Μαΐου- θα μπορούν οι πετρελαϊκές εταιρείες να προσέλθουν και να υποβάλουν την προσφορά τους προκειμένου να αναλάβουν τη διεξαγωγή ερευνών στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και νοτίως της Κρήτης για τον εντοπισμό εν δυνάμει σημαντικών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Με τη δημοσίευση χθες της προκήρυξης, η οποία ωστόσο καθυστέρησε αισθητά, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ξεκινά στην ουσία η διαδικασία για την ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου αδειοδότησης για παραχώρηση δικαιωμάτων σε υπεράκτιες περιοχές της δυτικής Ελλάδας και νοτίως της Κρήτης, τον οποίο έχει δρομολογήσει η ελληνική κυβέρνηση, ενώ ήδη «τρέχει» ο χρόνος όσον αφορά στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατάθεση προσφορών στο διαγωνισμό παραχώρησης τριών χερσαίων περιοχών στη δυτική Ελλάδα (πρόκειται για τις περιοχές Αρτα-Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία και ΒΔ Πελοπόννησο), η δημοσίευση του οποίου τελικώς προηγήθηκε.

Τα κριτήρια

Οπως αναφέρεται στο επίσημο κείμενο, οι όποιες προτάσεις κατατεθούν, θα αξιολογηθούν βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

**Η οικονομική βιωσιμότητα του αιτούντος να διεξάγει έρευνα και, όπου προσήκει, εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις περιοχές ενδιαφέροντος.

**Η αποδεδειγμένη τεχνική ικανότητα και εμπειρογνωμοσύνη του αιτούντος.

**Η αποδεδειγμένη εμπειρία του εντολοδόχου στην εκτέλεση εργασιών έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής (εκμετάλλευσης) υδρογονανθράκων, ειδικά σε θαλάσσιες περιοχές μεγάλου και εξαιρετικά μεγάλου βάθους.

**Η ποιότητα του υποβληθέντος προγράμματος και του χρονοδιαγράμματος εργασιών για την αξιολόγηση της πλήρους δυναμικού της περιοχής για την οποία κατατίθεται η αίτηση.

**Η κατανόηση από τον αιτούντα του γεωλογικού περιβάλλοντος της γεωγραφικής περιοχής και ο τρόπος με τον οποίο ο επιλεγείς αιτών προτείνει τη διεξαγωγή αποτελεσματικής και ασφαλούς έρευνας υδρογονανθράκων.

**Η εμπειρία στην όρυξη γεωτρήσεων υπό την παρουσία υδροθείου.

**Η ικανότητα περιβαλλοντικής διαχείρισης προς συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις και προς επίτευξη της μέγιστης δυνατής περιβαλλοντικής επίδοσης, καθώς και η εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος σε περιοχές όπου ο τουρισμός είναι ανεπτυγμένος και μεγάλης οικονομικής σημασίας.

**Εμφαση θα δοθεί σε κάθε έλλειψη αποτελεσματικότητας και υπευθυνότητας ή σε περιπτώσεις μη εκπλήρωσης που έχει τυχόν επιδείξει ο αιτών ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από προηγούμενες παραχωρήσεις σε αυτόν.

**Στοιχεία δημοπράτησης

- Πρόγραμμα ελάχιστων ερευνητικών εργασιών

- Οικονομική δέσμευση

- Μίσθωμα Ελληνικού Δημοσίου (Royalties)

- Ποσοστό αποσβέσεων (%)

- Αντάλλαγμα υπογραφής σύμβασης και αντάλλαγμα παραγωγής

Η ελληνική κυβέρνηση προσβλέπει στην προσέλκυση εταιρειών μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας στην περιοχή του Ιονίου και στη Νότια Κρήτη καθώς οι προκλήσεις, λόγω της ιδιομορφίας της θαλάσσιας αυτής ζώνης, είναι μεγάλες και απαιτούν, προκειμένου να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία και βεβαίως να εξασφαλιστούν και τα πρώτα επιθυμητά και ικανοποιητικά αποτελέσματα, μεγάλες επενδύσεις.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Πετρέλαιο/Πετρελαϊκές εταιρείες
Κοιτάσματα/Εξορύξεις
Νησιωτική Ελλάδα
Ερευνες & μελέτες
Ορυκτός πλούτος
Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ)