Έντυπη Έκδοση

Ποιότητα εκπαίδευσης και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των Προγραμμάτων Σπουδών και του διδακτικού υλικού, έχει καταθέσει προτάσεις στο Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και στον υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ανοιχτού και ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος, με την εφαρμογή εναλλακτικών παιδαγωγικών μεθόδων και την ανάπτυξη επικοινωνιακών διδακτικών πρακτικών (μαθητοκεντρική μέθοδος, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία).

Με την εφαρμογή των προτάσεων αυτών στη διδακτική πράξη θα εξασφαλιστεί η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων αλλά και πολυδύναμων ικανοτήτων, που απαιτούν οι εξελίξεις της κοινωνίας της γνώσης από τους ενεργούς πολίτες του σύγχρονου κόσμου, ιδίως στο πλαίσιο της Ε.Ε. και της ανάγκης εισαγωγής των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

Βασική, επίσης, επιδίωξη παραμένει στην εκπαίδευση η βελτίωση της ικανότητας όλων των νέων ανθρώπων να ερμηνεύουν την πραγματικότητα, να κρίνουν και να αναθεωρούν τις ερμηνείες που δίνουν, να σκέφτονται τι, πώς και γιατί σκέφτονται έτσι. Αυτό συνιστά τεκμήριο της «μετα-γνώσης» και πρέπει να είναι το κύριο συστατικό κάθε έγκυρης εκπαιδευτικής πρακτικής σε αλληλεξάρτηση με την εξασφάλιση δυνατοτήτων πρόσβασης όλων στη μάθηση μέσω της ενδυνάμωσης του αισθήματος της αξιοσύνης, γεγονός που θα συμβάλει στη μείωση της μαθητικής διαρροής.

Εξάλλου, οι δυνατότητες επιλογής μαθημάτων και η καθιέρωση ζώνης πολιτισμού και δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνονται στις προτάσεις του Π.Ι., είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν στην καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας μάθησης, αφού είναι δυνατόν να αναπτυχθούν καινοτόμα προγράμματα που θα αξιοποιούν τα ειδικά ενδιαφέροντα και ταλέντα των μαθητών και θα συμβάλλουν στην αναγκαία αναζωογόνηση της σχολικής κοινότητας, στη διαπροσωπική επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών και, κυρίως, στην ανάπτυξη ενός άλλου σχολικού πολιτισμού.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το αξίωμα του Μόλναρ: «Τα σχολεία είναι θεσμοί που έχουν οικοδομηθεί πάνω στις ιδέες της ποιοτικής δημοκρατίας, της κοινωνικής ευημερίας, της ανθρώπινης αλληλεγγύης και του αγώνα για την ανακάλυψη της αλήθειας και του νοήματος της ζωής». Αλλωστε, δίχως πραγματικά ελεύθερο χρόνο για τους μαθητές μας και δίχως δημιουργικό παιδαγωγικό πλαίσιο που θα ζωογονεί τη σχολική ζωή, δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος.

* Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση