Έντυπη Έκδοση

Νέο κομφούζιο με συγχωνεύσεις -ομαδοποιήσεις Ερευνητικών Ινστιτούτων

Μετά την κατάργηση και συγχώνευση φορέων του Δημοσίου, που αναγγέλθηκε την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε σε περαιτέρω ενοποιήσεις Ερευνητικών Ινστιτούτων και Κέντρων.

Με αυτές επιδιώκεται να υπάρχει ένα Ινστιτούτο για κάθε γνωστικό αντικείμενο. Με βάση την αναδιάταξη αυτή, στην Αττική θα λειτουργούν τα παρακάτω μονοθεματικά Ερευνητικά Κέντρα:

* Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αρμόδιο για τις κλιματικές αλλαγές, το περιβάλλον και τις φυσικές καταστροφές.

* ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος - Θετικές Επιστήμες. Περιορίζονται σε 3 από 8 τα Ινστιτούτα του. Ενα νέο Ινστιτούτο που προέρχεται από τη συγχώνευση των Ινστιτούτων «Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας» του ΕΙΕ και «Φυσικοχημείας» του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Ενα νέο Ινστιτούτο (Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών) που προέρχεται από τη συγχώνευση των Ινστιτούτων «Μικροηλεκτρονικής» και «Επιστήμης Υλικών» (ανήκουν και τα 2 στο Δημόκριτο). Ενα νέο Ινστιτούτο («Πυρηνικής Φυσικής, Τεχνολογίας & Εφαρμογών»), που προέρχεται από τη συγχώνευση των Ινστιτούτων του Δημόκριτου, «Ραδιοϊσότοπων & Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων», «Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας» και «Πυρηνικής Φυσικής».

Κοινωνικών Επιστημών

* Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών αρμόδιο για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Περιλαμβάνει τα 3 λειτουργούντα στο ΕΙΕ Ινστιτούτα «Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος», «Νεοελληνικών Ερευνών» και «Βυζαντινών Ερευνών». Επιπλέον, στο νέο ΕΙΕ εντάσσονται 2 νέα Ινστιτούτα από το ΕΚΚΕ. Το πρώτο προέρχεται από τη συγχώνευση των Ινστιτούτων «Πολιτικής Κοινωνιολογίας» και «Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας», και το δεύτερο είναι το Ινστιτούτο «Κοινωνικής Πολιτικής».

* Εθνικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλ. Φλέμιγκ». Από 4 Ινστιτούτα που είχε θα περιλαμβάνει πλέον 5. Μεταφέρεται σε αυτό το Ινστιτούτο «Οργανικής & Φαρμακευτικής Χημείας» του ΕΙΕ, τα Ινστιτούτα «Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας» και «Βιολογίας» του ΕΙΕ και ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», αντίστοιχα.

* Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών & της Γνώσης «Αθηνά». Είχε 5 Ινστιτούτα και 3 μονάδες και πλέον θα περιλαμβάνει 4 Ινστιτούτα και 2 μονάδες. Συγχωνεύονται τα Ινστιτούτα «Δικτυακής Ερευνας και Τεχνολογιών» και «Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης» στο νέο Ινστιτούτο «Πληροφοριακών Συστημάτων». Στο «Αθηνά» μεταφέρονται: το Ινστιτούτο «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Δημόκριτου (συγχωνεύεται με το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων), η ΕΔΕΤ ΑΕ και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) του ΕΙΕ. Επίσης, η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟΨΕ) εντάσσεται στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων.

* Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Συγχωνεύονται οι Διευθύνσεις «Energy Policy Analysis» και «Energy Information, Systems, Dissemination and Market Development».

* Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Τα 5 Ινστιτούτα περιορίζονται σε 3. Συγχωνεύονται τα Ινστιτούτα «Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων», «Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής» και «Υδατοκαλλιεργειών» στο νέο Ινστιτούτο «Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων». Το Ινστιτούτο αυτό έχει έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Επίσης, το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων μετονομάζεται σε Ινστιτούτο «Εσωτερικών και Παράκτιων Υδάτων». Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας παραμένει ως έχει.

* Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας παραμένουν όπως έχουν.

* Συγχωνεύονται το Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Ερευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας. Τα μέχρι σήμερα επιμέρους Ινστιτούτα συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στις ίδιες πόλεις. Σε αυτό το κέντρο εντάσσονται τα υπό ίδρυση Ινστιτούτα Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

* Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας. Παραμένει ως έχει και σε αυτό υπάγονται και τα νέα Ινστιτούτα που θα δημιουργηθούν στη Δυτική Ελλάδα.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας