Έντυπη Έκδοση

Στα χαρτιά έχει μείνει η πράσινη ανάπτυξη

Η Ελλάδα γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, όμως τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα προσπαθειών για την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για πανηγυρισμούς.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ πίσω στις ΑΠΕ (12 θέση στην Ε.Ε.-15), μολονότι υπερτερεί όλων σε φυσικές δυνατότητες (ήλιος, αέρας). Αιτία της καθυστέρησης είναι η γραφειοκρατική δυστοκία, οι τοπικές αντιδράσεις (σε μεγάλο βαθμό λόγω έλλειψης κατάλληλης προετοιμασίας και ενημέρωσης) και η έλλειψη πολιτικής βούλησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ισπανία μέσα σε ένα χρόνο (2008) εγκατέστησε 2.600 MW φωτοβολταϊκών πάρκων αξίας 12 δισ. ευρώ, ενώ η Ελλάδα έχει σε λειτουργία μόλις 10 MW αντίστοιχα! Το 10% να διαθέταμε (1,2 δισ.) για παράδειγμα από το αρκετών δισ. επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ θα μπορούσαμε να έχουμε 260 MW φωτοβολταϊκών πάρκων μέσα σε ένα χρόνο, δηλαδή 26 φορές μεγαλύτερο μέγεθος από το υπάρχον.

Σύμφωνα με στοιχεία της Greenpeace, όμως, οι πράσινες τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν το φάρμακο στην έλλειψη θέσεων εργασίας. Η απασχόληση στην έρευνα, την παραγωγή, διάθεση, διανομή, συντήρηση κ.λπ. αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς εργασίας. Εκτιμάται ότι μόνο στους κλάδους των τεχνολογιών πράσινης ενέργειας απασχολούνται διεθνώς περί τα 2,5 εκατ. άτομα (440.000 στα αιολικά, 190.000 στα φωτοβολταϊκά, 625.000 στα ηλιοθερμικά και πάνω από ένα εκατομμύριο στα βιοκαύσιμα και τη βιομάζα). Οι τάσεις μάλιστα στους τομείς αυτούς είναι έντονα αυξητικές.

Η Greenpeace υποστηρίζει πως η πράσινη ανάπτυξη μπορεί να αποφέρει 256.000-403.500 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα ώς το 2020, εκ των οποίων οι 98.500-155.000 αφορούν θέσεις πλήρους απασχόλησης στους τομείς της ενέργειας, των κατασκευών, της ανακύκλωσης και της γεωργίας. Οι υπόλοιπες είναι έμμεσες θέσεις απασχόλησης, που πυροδοτούνται από τη στροφή στην πράσινη ανάπτυξη και καλύπτουν ευρύτερους τομείς της οικονομίας (π.χ. βιομηχανία, υπηρεσίες) λόγω τόνωσης της κατανάλωσης.

Τα νούμερα αυτά αναλογούν κατά μέσον όρο σε 33.000 νέες καθαρές θέσεις απασχόλησης ετησίως για τη χώρα μας σε μία περίοδο που, λόγω της διεθνούς ύφεσης, η αύξηση της απασχόλησης από 1% ετησίως τα προηγούμενα έτη τείνει να μηδενιστεί ή να είναι και αρνητική. Με άλλα λόγια, η πράσινη οικονομία μπορεί να αναδειχθεί σε ουσιαστικό πυλώνα δημιουργίας απασχόλησης στη χώρα και ανάχωμα στην αύξηση της ανεργίας.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ενέργεια/Φωτοβολταϊκά/Εναλλακτικές/Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)