Ηλεκτρονική Έκδοση

Εκλογές στο ΑΠΘ

Εκλογές σε 39 Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την ανάδειξη νέων προέδρων και των αναπληρωτών τους, θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα έως το τέλος του μήνα.


   Οι εκλογές θα γίνουν σε ημερομηνία, αίθουσα και ώρες που έχουν ήδη οριστεί για κάθε Τμήμα. Σύμφωνα με το νέο νόμο, δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ (Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού), οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι βοηθοί, επιστημονικοί συνεργάτες και επιμελητές, τα μέλη ΕΔΙΠ (Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού) και τα μέλη ΕΤΕΠ (Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού).
   Η θητεία των σημερινών προέδρων και των αναπληρωτών τους λήγει με το τέλος του φετινού ακαδημαικού έτους. Οι νέοι που θα εκλεγούν αναλαμβάνουν καθήκοντα από 1ης Σεπτεμβρίου.
   Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αριθμεί 42 Τμήματα απ τα οποία όμως, τρία είναι μη αυτοδύναμα (Δημοσιογραφίας, Κινηματογράφου, Μηχανικών Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Βέροιας), οπότε σε αυτά οι νέοι πρόεδροι κι οι αναπληρωτές τους θα οριστούν με απόφαση της Συγκλήτου.


 

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση