Ηλεκτρονική Έκδοση

«Ναι» στη χρηματοδότηση της πεζογέφυρας και του μόλου στο σταθμό επιβατών

«Όχι» της Κομισιόν στην κρατική ενίσχυση του ΟΛΠ

Αμφιβολίες σχετικά με τη δημόσια χρηματοδότηση κατασκευής μόλου και την αγορά εξοπλισμού στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Πειραιά, συνολικού κόστους 52,8 εκατ. ευρώ, εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Κομισιόν, μέρος των συγκεκριμένων υποδομών θα αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης από ιδιώτες, βάσει της συμφωνίας παραχώρησης του ΟΛΠ. Η Κομισιόν εκτιμά ότι η χρηματοδότηση από το ελληνικό δημόσιο αυτών των υποδομών συνιστά κρατική ενίσχυση υπέρ του ΟΛΠ, καθώς απαλλάσσει τις λιμενικές αρχές από επενδυτικό κόστος σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμες υποδομές.

Αντιθέτως, η Κομισιόν ενέκρινε τη δημόσια χρηματοδότηση της πεζογέφυρας στο λιμάνι του Πειραιά, κρίνοντας ότι αποτελεί γενικού χαρακτήρα υποδομή και δεν αποτελεί αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης από τον ΟΛΠ. Ενέκρινε επίσης τη χρηματοδότηση μόλου στο σταθμό επιβατών του λιμανιού. Όπως σημείωνει, η επένδυση αποβλέπει στη σύνδεση περιφερειακών περιοχών, δηλαδή των νησιών με την ηπειρωτική χώρα.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ευρωπαϊκή Ένωση
Λιμάνια και Ναυπηγεία