Έντυπη Έκδοση

Λουκέτο στις «βρώμικες» χωματερές

Τελείωσε η περίοδος χάριτος που είχαν δώσει οι Βρυξέλλες για τις χωματερές που δεν πληρούν τους κανόνες της κοινοτικής οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Η 8ετής μεταβατική περίοδος που είχε δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη έληξε χθες και οι χωματερές που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της οδηγίας 1999/31 πρέπει να κλείσουν αμέσως, διαφορετικά τον λόγο θα έχει πλέον το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μια προειδοποίηση που αφορά άμεσα τη χώρα μας και το ΥΠΕΧΩΔΕ του Γ. Σουφλιά...

Ο επίτροπος Σταύρος Δήμας (περιβάλλον) είναι σαφέστατος στην επιστολή που έστειλε στους 27 αρμόδιους υπουργούς: για κάθε χωματερή που δεν πληροί τις προδιαγραφές της οδηγίας θα ασκηθεί προσφυγή της Επιτροπής στο Ευρωδικαστήριο. Ξεκάθαρα πράγματα...

Ο Στ. Δήμας υπενθυμίζει στα κράτη-μέλη τις υποχρεώσεις τους, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι οι χωματερές είναι υπεύθυνες για το 2% του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ε.Ε. Οι χωματερές που δεν πληρούν τις προδιαγραφές αποτελούν εστία μόλυνσης για τον αέρα και τον υδροφόρο ορίζοντα, δεδομένου ότι παράγουν μεγάλες ποσότητες μεθανίου αλλά και άλλες χημικές ουσίες που είναι καταστροφικές για το περιβάλλον, επισημαίνει ο επίτροπος.

Τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα βάσει της κοινοτικής οδηγίας να δημιουργήσουν 3 κατηγορίες χωριστών χώρων ταφής των αποβλήτων: χώρος επικίνδυνων αποβλήτων, χώρος μη επικίνδυνων και χώρος αδρανών αποβλήτων. Απαγορεύεται, μεταξύ άλλων, η ρίψη στους χώρους ταφής εκρηκτικών, οξειδωτικών, εύφλεκτων αποβλήτων, καθώς και αποβλήτων νοσοκομείων, αυτών που προέρχονται από ιατρικές ή κτηνιατρικές εγκαταστάσεις.

Τα κράτη-μέλη είναι επίσης υποχρεωμένα να μειώσουν κατά 50%, μέσω ανακύκλωσης, λιπασματοποίησης ή παραγωγής βιομεθανίου, τον όγκο των αστικών αποβλήτων που μεταφέρονται για υγειονομική ταφή στις χωματερές σε σχέση με το επίπεδο του 1995.

Το έτος αυτό, το 80% των αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα ακολουθούσε τον δρόμο της χωματερής. Οι Βρυξέλλες έδωσαν μια μεταβατική περίοδο που λήγει το 2010 για μείωση των εν λόγω αποβλήτων κατά 25%. *

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Ευρωπαϊκή Ένωση
Περιβάλλον & οικολογία
ΥΠΕΧΩΔΕ