Έντυπη Έκδοση

2η ευκαιρία για τα φωτοβολταϊκά

Δεύτερη ευκαιρία μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου δίνει η ΡΑΕ σε όσους έχασαν τις προθεσμίες για τα φωτοβολταϊκά.

Με χθεσινή ανακοίνωσή της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει άπαξ επαναξιολόγηση των αιτημάτων για λήψη άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, τα οποία εκκρεμούν και δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες δημοσίευσης της σχετικής υπουργικής απόφασης ή έχουν απορριφθεί λόγω μη τήρησης των προθεσμιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν ότι οι προβλεπόμενες ενέργειες δημοσίευσης και γνωστοποίησης έλαβαν χώρα μέχρι και την τελευταία ημέρα πριν από την έναρξη του επόμενου κύκλου υποβολής αιτημάτων.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ενέργεια/Φωτοβολταϊκά/Εναλλακτικές/Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)