Έντυπη Έκδοση

Μόνον 1 στους 10 πιστεύει ότι είναι αδιάβλητος

Μόνον ένας στους δέκα υποψήφιους πιστεύει ότι ο διαγωνισμός εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ είναι αδιάβλητος, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Συμβούλων Εκπαίδευσης EMPLOY. Παρ' όλ' αυτά, περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι θα ξανασυμμετάσχουν σε περίπτωση αποτυχίας.

«Στόχος μας ήταν να αποδώσουμε μία ακόμη πτυχή αυτής της διαδικασίας, που δεν είναι άλλη από την αγωνία για εργασιακή αποκατάσταση τόσο των νέων όσο και των μεγαλύτερων εκπαιδευτικών, οι οποίοι διαγωνίζονται με ποσοστά επιτυχίας έως και 1/150 σε κάποιες ειδικότητες», ανέφεραν στην «Ε» οι συντάκτες της έρευνας, υποψήφιοι διδάκτορες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χρήστος Ταουσάνης και Κώστας Κοτιός. Από τους υποψήφιους που ρωτήθηκαν, σχεδόν οι μισοί (49,1%) απάντησαν πως έχουν ξανασυμμετάσχει στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών, ενώ ένα ποσοστό 22% διαθέτει και μεταπτυχιακές σπουδές. Οσον αφορά τη συχνότητα με την οποία θα πρέπει να διεξάγεται ο διαγωνισμός, οι επτά στους δέκα (65,4%) θεωρούν πως θα πρέπει να γίνεται συχνότερα, εν αντιθέσει μ' ένα πολύ μικρό ποσοστό (4,3%) που εκτιμά πως πρέπει να διεξάγεται σποραδικότερα. Το 30,3% συμφωνεί με την παρούσα χρονική συχνότητα. Στο ερώτημα αν ο διαγωνισμός είναι αδιάβλητος, μόνο 1/10 απάντησε καταφατικά («ναι» 6,7% - «μάλλον ναι» 7,1%), ενώ 34,1% απάντησαν «όχι» και «μάλλον όχι» το 29,5%. Ποσοστό 22,6% απάντησε πως δεν είναι σε θέση να γνωρίζει. Από το σύνολο των ερωτηθέντων το 21,2% είναι άνεργοι, 19,9% απασχολούνται σε άσχετα επαγγέλματα, 31% εργάζονται στην εκπαίδευση, 17,3% είναι τελειόφοιτοι και 10,6% κάνουν «κάτι άλλο απ' αυτά». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι λόγοι που οδηγούν στη συμμετοχή στον διαγωνισμό, όπου 36,8% απαντούν λόγω της μονιμότητας, 18,2% λόγω αποδοχών και ωραρίου, 33,2% λόγω αγάπης για τη διδασκαλία, 7,4% λόγω έλλειψης άλλων επαγγελματικών διεξόδων και 4,4% για άλλον λόγο.

Ιδιαίτερα μεγάλο είναι το ποσοστό (73,6%) που θεωρεί πως η ύλη του διαγωνισμού είναι υπερβολική, ένας στους τέσσερις (25,3%) τη βρίσκει κανονική και μόλις 1,1% τη χαρακτηρίζει περιορισμένη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου 2008, σε δείγμα 1.091 ατόμων με γραπτό ερωτηματολόγιο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων προέρχεται από τη βόρεια Ελλάδα, αλλά καλύπτει χωροταξικά και διάφορες άλλες περιοχές.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
ΑΣΕΠ