Έντυπη Έκδοση

«Κρύβουμε» τη λυματολάσπη

Τον Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει ραπόρτο από την κυβέρνηση για τα νέα μέτρα που έχει λάβει στη διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων.

Μόνο στην Ψυττάλεια λειτουργεί εργοστάσιο ξήρανσης, ώστε να γίνεται αξιοποίηση της λυματολάσπης. Μόνο στην Ψυττάλεια λειτουργεί εργοστάσιο ξήρανσης, ώστε να γίνεται αξιοποίηση της λυματολάσπης. Κι όπως φαίνεται από την τελεταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι κοινοτικοί δεν θα πάρουν ικανοποιητικές απαντήσεις. Οι 14 από τους 18 σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων, που υποβλήθηκαν σε έλεγχο στη χώρα μας, πετούν τη λυματολάσπη στους ΧΥΤΑ. Η ασφαλής επαναχρησιμοποίησή της στη γεωργία, όπως προβλέπουν οι κοινοτικές οδηγίες, παραμένει terra incognita στην Ελλάδα.

Μοναδική εξαίρεση ορθής επαναχρησιμοποίησης θεωρείται το ΚΕΛ (Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων) Ψυττάλειας, όπου εδώ και δύο χρόνια λειτουργεί το εργοστάσιο ξήρανσης. Το προϊόν που προκύπτει από τη θερμική ξήρανση αξιοποιείται ως στέρεο καύσιμο στις τσιμεντοβιομηχανίες.

Βεβαίως, το έργο ολοκληρώθηκε έπειτα από παλινωδίες και καθυστερήσεις που ξεπέρασαν τη δεκαετία. Και, βέβαια, με αρκετά υψηλότερο κόστος, καθώς το χρήμα που έρρευσε γι' αυτό το σκοπό από τα κοινοτικά ταμεία, ήταν άφθονο. Οπως αναφέρεται στην έκθεση, κατά τη δεύτερη περίοδο προγραμμματισμού (2000-2006), η χώρα μας, μαζί με άλλα τρία κράτη-μέλη έλαβαν το 50% του συνόλου των κοινοτικών δαπανών στον τομέα αυτό.

Η έκθεση επικεντρώνεται στον έλεγχο 73 σταθμών επεξεργασίας λυμάτων σε 4 κράτη-μέλη (Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία). Επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε έξι ελληνικούς σταθμούς και εξετάστηκαν συνολικά 18.

*Από τα τέσσερα κράτη, μόνο η χώρα μας... εξαφανίζει τη λυματολάσπη μέσα στους ΧΥΤΑ.

Αντίθετα, στη συντριπτική τους πλειονότητα, Ισπανία (με 16 σταθμούς), Ιρλανδία (17) και Πορτογαλία (14), επαναχρησιμοποιούν την ιλύ στη γεωργία. Για τα «κατορθώματα» της χώρας μας στον τομέα αυτό αναφέρεται: «Μολονότι επί του παρόντος η Ελλάδα αναπτύσσει εθνικό σχέδιο για την επίλυση του ζητήματος της διάθεσης της ιλύος, κατά το χρόνο του ελέγχου δεν υπήρχαν ούτε εθνικά ούτε περιφερειακά σχέδια»....

Αποθήκευση αντί για αξιοποίηση

*Στην έκθεση στηλιτεύτεται επίσης ως μη βιώσιμη πρακτική η επί τόπου αποθήκευση της λυματολάσπης στους σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων, καθώς βρέθηκαν δύο τέτοιοι σταθμοί στην Ελλάδα και τρεις στην Πορτογαλία. Το κακό παράδειγμα που αναφέρεται στην έκθεση, προέρχεται από τη χώρα μας: «Μεγάλος σταθμός στην Ελλάδα δεν είχε έγκυρη σύμβαση για τη διάθεση της ιλύος, με αποτέλεσμα 13.450 τόνοι ιλύος ετησίως να αποθηκεύονται επί τόπου».

*Από τους 18 ελληνικούς σταθμούς που ελέγχθηκαν οι πέντε τηρούν οριακά την προβλεπόμενη κοινοτική απαίτηση, η οποία αφορά την ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων που απορρίπτονται σε κονοτικά υδατικά συστήματα. Ενας βρέθηκε εκτός προδιαγραφών. Στους υπόλοιπους, οι ελεγκτές αποφάνθηκαν ότι δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα.

**Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα, τα λύματα πρέπει να υποβάλλονται σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια (όταν απαιτείται) επεξεργασία, ούτως ώστε να μειώνονται σε αποδεκτά επίπεδα οι οργανικοί και ανόργανοι ρύποι. Μ' αυτόν τον τρόπο δεν καταστρέφεται το υδατικό σύστημα στο οποίο εκρέουν (ευτροφισμός) και δεν εγκυμονούνται κίνδυνοι για τον ανθρώπινο οργανισμό.

**Για τους σταθμούς που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Ε.Ε., η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τα σοβαρότερα προβλήματα οφείλονται στο γεγονός ότι στους σταθμούς αυτούς εισέρχονταν λύματα από βιομηχανικές πηγές, τα οποία δεν είχαν υποβληθεί πλήρως σε προεπεξεργασία».

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Περιβάλλον & οικολογία