Έντυπη Έκδοση

Μεσαίου ρίσκου η Ελλάδα στην κατάταξη της Credit Suisse

Στις οικονομίες μεσαίου ρίσκου κατατάσσει η ελβετική τράπεζα Credit Suisse την ελληνική οικονομία με κριτήριο σειρά από οικονομικούς δείκτες όπως: το έλλειμμα ή πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος (ως ποσοστά του ΑΕΠ), ο λόγος των δανείων προς τις καταθέσεις, το καθαρό βραχυπρόθεσμο χρέος κ.τ.λ.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 20ή θέση ανάμεσα σε 43 χώρες της ευρωζώνης με 20,7 βαθμούς. Στη 19η θέση βρίσκεται η Ιρλανδία και στην 21η η Ισπανία.

Οι χώρες με το υψηλότερο ρίσκο προτάσσονται στην κατάταξη και έπονται εκείνες με χαμηλότερο. Ενδεικτικά, τις τρεις τελευταίες θέσεις καταλαμβάνουν η Νορβηγία με τα μεγάλα αποθέματα πετρελαίου, η Γερμανία και η Σιγκαπούρη, ενώ τις τρεις πρώτες η Ισλανδία, η Λετονία και η Ουκρανία, που βρίσκονται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας λόγω της κρίσης.

Η Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2008 ισοψηφούσε με τη Λετονία στην 6η θέση της γενικής κατάταξης της Credit Suisse, αλλά μετά την αλλαγή κάποιων περσινών οικονομικών δεικτών από την ελβετική τράπεζα, δεν μπορεί να γίνει σύγκριση.

Για την Ελλάδα, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υπολογίζεται στο 9% του ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος στο 107% του ΑΕΠ, τα δάνεια των νοικοκυριών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων στο 81% του ΑΕΠ, ο λόγος δανείων προς καταθέσεις στο 122%, ενώ οι εισαγωγές και οι εξαγωγές στο 59% του ΑΕΠ και ο βραχυπρόθεσμος εξωτερικός δανεισμός στο 4% του ΑΕΠ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Τράπεζες & χρηματοπιστωτικό σύστημα
Οίκοι αξιολόγησης