Ηλεκτρονική Έκδοση

Στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο

Τράπεζα Κυμαινόμενο επιτόκιο στεγαστικών δανείων (ευρώ)

Alpha Euribor 3M + spread 2,90% - 3.60%
T Bank
(πρώην Aspis)
Euribor 3M + spread από 3,90% - 5,00%
Citibank 1) Euribor 6M + spread έως 3,20%, 2) Euribor 1M + spread έως 3,20%
Eurobank Ergasias Euribor 3M + spread 4,40%

FBB Euribor 1M + spread 3,00% -3,50%
HSBC Euribor 3M + 1,90% (για χρηματοδότηση έως 75%)
Marfin Euribor 3M +3,60%
Millennium Euribor 3M + spread 4,25%
Probank 7,50% (Euribor 1M + spread)
Proton α) 5,75% (ΕΚΤ + spread)
β) Euribor 3M + spread από 4,50%.

[Αν ως εξασφάλιση ενεχυριασθούν μετρητά, το περιθώριο ορίζεται στο 2%]

Αγροτική 6,40% (Eurobor 3M)
Αττικής Euribor 1M + spread από 4,00% έως 5,00%
Γενική -
Εθνική Εuribor 3M + spead από 3%

Ελληνική Euribor 3M + spread 4,25%
Εμπορική Εuribor 3M + spread 4%
Κύπρου Εuribor 3M + spread 3,95%

Πειραιώς 1) 5,30%: Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων (ΒΕΣ). 5%: Προνομιακό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων (ΠΕΣ) (με βάση το Euribor 1M)

2) Euribor 1M + spread από 3,50% - 4,60%

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο -
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (τελευταία ενημέρωση 08/07/2011)

Η στεγαστική πίστη αναφέρεται σε δάνεια ύψους ύψους € 100.000 για αγορά ακινήτου και αφορά στην περίπτωση χρηματοδότησης του ακινήτου κατά ποσοστό 80%

Οπως διευκρινίζεται από την ΤτΕ οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τρίτες πηγές (τράπεζες) και μεταφέρονται όπως εδόθησαν, χωρίς ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος.

! Οι παραπάνω πληροφορίες για τα επιτόκια των τραπεζών αποσκοπούν στην παροχή πληροφόρησης και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παροχή συμβουλής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πρόταση.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου
Κύριο θέμα
Οδηγός στεγαστικών δανείων