Ηλεκτρονική Έκδοση

Τι πρέπει να κάνετε για να αποκτήσετε ΑΜΚΑ

Στις ζωές περισσότερων από οκτώ εκατομμυρίων ασφαλισμένων μπήκε από την πρώτη Οκτωβρίου ένας αριθμός, που υπόσχεται να κάνει τη ζωή τους ευκολότερη. Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) αντικαθιστά τον αριθμό μητρώου που έδιναν οι ασφαλιστικοί φορείς, γίνεται πλέον απαραίτητος και στοχεύει στον περιορισμό της ταλαιπωρίας και την απλοποίηση των συναλλαγών με τα Ταμεία.

Υπόχρεοι απόκτησης ΑΜΚΑ είναι όλοι οι ασφαλισμένοι (άμεσα ή έμμεσα), τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους, οι συνταξιούχοι, όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, καθώς επίσης και κάθε πρόσωπο που εργάζεται ή πρόκειται να αναλάβει εργασία εντός των ορίων της χώρας. Για τους περισσότερους πολίτες, η διαδικασία χορήγησης ΑΜΚΑ είναι αυτόματη. Το μόνο που έχουν να κάνουν, είναι να πληροφορηθούν τον αριθμό τους, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας. Στην περίπτωση, όμως που ανακαλύψουν ότι δεν έχουν ΑΜΚΑ, πρέπει να απευθυνθούν, είτε σε ένα από τα ΚΕΠ της επικράτειας, είτε στα 125 γραφεία ΑΜΚΑ ασφαλιστικών ταμείων ("κατεβάστε" το pdf). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση ΑΜΚΑ είναι:

♦ Για όσους έχουν ελληνική ιθαγένεια:

• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ελληνικής Στρατιωτικής Ταυτότητας

• Για τους ανήλικους που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του

♦ Για όσους έχουν την ιθαγένεια κάποιου άλλου κράτους:

• Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς ή

• Δελτίο Ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή

• πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο

• Για τους ανήλικους που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης

Για την απόκτηση ΑΜΚΑ μέσω εκπροσώπου, απαιτούνται, εκτός από τα παραπάνω και: 1) αυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του εκπροσώπου, 2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι εκπροσωπεί τον δικαιούχο.

Σε περίπτωση που χρειαστεί η αλλαγή ή επικαιροποίηση προσωπικών στοιχείων (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, δ/νση, ασφαλιστικός φορέας κ.λπ.), ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ. Εάν κάποιος ανακαλύψει ότι έχει περισσότερο από έναν αριθμό ΑΜΚΑ, πρέπει να επιβάλλει αίτηση διπλοεγγραφή, για να επιλέξει ποιον αριθμό θα κρατήσει. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αριθμός θα επιλεγεί από την αρμόδια υπηρεσία.

Σε λίγο καιρό, οι ασφαλισμένοι θα λάβουν, μέσω ταχυδρομείου, κάρτα κοινωνικής ασφάλισης. Οι συναλλαγές με τα Ταμεία θα διεξάγονται, πάντως, χωρίς πρόβλημα και χωρίς την κάρτα, αρκεί ο ασφαλισμένο να θυμάται τον ΑΜΚΑ που του αντιστοιχεί. Η κάρτα δεν αντικαθιστά το βιβλιάριο ασθένειας, το οποίο θα συνεχίσει να ισχύει. Θα θα πρέπει όμως να αναγράφεται  σε αυτό ο ΑΜΚΑ.

(Πληροφορίες amka.gr)

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου
Με λέξεις-κλειδιά
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Στο διαδίκτυο