Ηλεκτρονική Έκδοση

Χαράλαμπος Παμπούκης

 

Προσωπικά στοιχεία

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Χαράλαμπος Π. Παμπούκης

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Παναγιώτης

ΕΤΟΣ/ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 1958, Αθήνα

ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έγγαμος

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών Δικηγόρος Παρ'Αρείω Πάγω

ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Αθήνα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασιλίσσης Σοφίας 27, 4ος όροφος ΤΚ 106 74 Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΦΑΞ 210 - 7209590-591-592 210 - 7209593 Ε-ΜΑΙL pamboukis@a-law.gr

Τίτλοι Σπουδών

Ιούνιος 1979 DEUG, Πανεπιστήμιο PARIS I - Πάνθεον - Σορβόννη

Ιούνιος 1980 Licence en droit, Paris I - Pantheon - Sorbonne

Ιούνιος 1981 Maitrise en droit, Paris I - Pantheon - Sorbonne Diplome du Centre Universitaire d'Etudes Communautaires et Europeennes Paris I - Pantheon - Sorbonne

Ιούνιος 1982 DEA - Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου, Paris I - Πάνθεον - Σορβόννη

Ιούλιος 1984 Παρακολούθηση σεμιναρίων στην Ακαδημία της Χάγης για το Διεθνές Δίκαιο (Τμήμα Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο)

Ιούλιος 1986 Παρακολούθηση σεμιναρίων στην Ακαδημία της Χάγης για το Διεθνές Δίκαιο (Τμήμα Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο)

Ιανουάριος 1990 Docteur d'Etat en droit (Tres honorable) L' acte public etranger en droit international prive, pref, Lagarde, Bibliotheque de droit prive, t. 219, Paris, LGDJ, 1993 XXII+360

Ερευνητική και Διδακτική Εμπειρία

1984 - 1987 Έρευνα στο Centre de Recherches de droit international - Paris II

1990 Λέκτορας Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

1990 - 1996 Γενικός Γραμματέας της έκδοσης Revue Hellιnique de droit international

1992 - 1996 Σύμβουλος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ευρωπαϊκή συνεργασία σε θέματα αστικού δικαίου

1995-1997 Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την Επικύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικής με την διεθνή πώληση αγαθών (Σύμβαση Βιέννης)

1997 Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

1998 Ανάθεση διδασκαλίας στην Ακαδημία διεθνούς δικαίου (Χάγη α' περίοδος - υπεύθυνος σεμιναρίων γαλλικής γλώσσας)

2003 Ανάθεση διδασκαλίας στην Ακαδημία διεθνούς δικαίου ειδικού μαθήματος με θέμα ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και διεθνές ομοιόμορφο, το οποίο θα δημοσιευτεί προσεχώς στη συλλογή μαθημάτων της Ακαδημίας

Δικηγορία

1984 Εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

1987 - 1988 Συνεργασία με το διεθνές δικηγορικό γραφείο Coudert - Freres (Παρίσι) με δραστηριοποίηση στα τμήματα εταιρικού δικαίου, διεθνούς εμπορικής διαιτησίας κλπ

1990 Ίδρυση του δικηγορικού γραφείου Φλογαϊτης - Παμπούκης - Σιούτη και Συνεργάτες και εναργής ενασχόληση με θέματα εμπορικού δικαίου, αστικού δικαίου, διεθνών συναλλαγών, διαιτησίας κλπ

1996 Διορισμός ως δικηγόρου στον Άρειο Πάγο

Δημοσιευμένο Συγγραφικό Έργο

* Μονογραφίες

o L' acte public etrander en droit international prive, pref. P. Lagarde, Paris, LGDJ, 1993, 360+XXII p. (στα γαλλικά)

o Le contrat de transfert de techniques en droit international prive, Athènes, PUG, 1990 91p. (στα γαλλικά)

o Η Lex Mercatoria ως εφαρμοστέο δίκαιο στις διεθνείς συναλλαγές

o Νομικά πρόσωπα και ιδίως εταιρείες στις συγκρούσεις νόμων, Εκδ. Σάκκουλας 2002

o Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, Τύπος Δικαιοπραξίας, Εκδ. Σάκκουλας 2002

* Άρθρα

o Exception Clauses in Conflicts of Laws and Conflicts of Jurisdictions or the Principle of Proximity - Greece, (Kokkini - Iatridou ed.) Martinus Nijhoff, 1994, 221 - 223 = Revue hellènique de droit interantional 1994, 475 - 486

o Η κρίση της πρώην Γιουγκοσλαβίας και τα προβλήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

o Η γνώση του αλλοδαπού δικαίου, Αφιέρωμα στον Κρίσπη, Αθήνα, Αντώνης Σάκκουλας, 1995, σελ. 297-340 (στα ελληνικά)

o Δίκαιο Ανταγωνισμού (Ρόκας), άρθρο 23 Ν. 146/1914, Αθήνα, 1996 (στα ελληνικά)

o Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και Ευρωπαϊκή Σύμβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Ελληνική Δικαιοσύνη, 1996, (στα ελληνικά)

o Διεθνές Factoring, Νομικό Βήμα (προς δημοσίευση) στα ελληνικά

Άλλες Δραστηριότητες

1996-1997 Ειδικός Σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών

1999-2001 Γενικός Γραμματέας Διοίκησης και Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Για το ίδιο θέμα
Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης