Έντυπη Έκδοση

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ ΕΝΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΝΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

«Μέτωπο» για ποιοτικά κρασιά με ελληνική «ταυτότητα»

Μια ανταγωνιστική χώρα με ισχυρή εθνική οινική ταυτότητα, σύγχρονο πρόγραμμα marketing, που θα απευθύνεται αποτελεσματικά στις ελκυστικότερες ομάδες καταναλωτών διεθνώς, και δημιουργία δομών και οργάνωσης που θα υποστηρίζουν τον κλάδο σχεδιάζει η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), η οποία έχει συγκροτηθεί από τους εκπροσώπους της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων αμπέλου και οίνου, που αντιπροσωπεύονται από την ΚΕΟΣΟΕ και τον ΣΕΟ.

Εχει σκοπό την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας, η οποία θα συμβάλει στην ορθότερη συνεκτίμηση της πραγματικότητας της αγοράς στον τομέα της αμπέλου και του οίνου, στη διατήρηση και ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων του τομέα, ώστε να βελτιωθούν η γνώση και η οργάνωση της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας στον τομέα της αμπέλου και του οίνου.

Το στρατηγικό σχέδιο εκπονείται από τους συμβούλους PRC -Critical Publics London- Alter Vision Group, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 16 μήνες.

«Η εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου για το ελληνικό κρασί θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο βήμα για τον κλάδο», μας λέει ο Γιάννης Μπουτάρης, συντονιστής στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού marketing & branding system. «Βέβαια το πιο σημαντικό είναι η εφαρμογή του. Πιστεύω ότι με καλούς χειρισμούς από τα εντεταλμένα μέλη και στελέχη του κλάδου θα αναπτυχθούν η συλλογικότητα και η συνεργασία μεταξύ των μελών, αλλά και η αρμονική και ισορροπημένη συνεργασία με το κράτος και τις αρμόδιες υπηρεσίες του. Το στρατηγικό σχέδιο θα μας βοηθήσει να κάνουμε δομές και ενέργειες που αδυνατούσαμε να κάνουμε στο παρελθόν λόγω έλλειψης κεντρικού σκεπτικού, να αναπτυχθούν στελέχη απαραίτητα για τον κλάδο και τις υπηρεσίες και ν' αρχίσει σιγά σιγά να καλλιεργείται η οινική κουλτούρα, που τόσο λείπει στη χώρα μας. Ο δρόμος είναι μακρύς και δύσβατος. Πρέπει, όμως, να τον κάνουμε».

«Σκοπός του έργου είναι για τη μεν εσωτερική αγορά η ανάπτυξη οινικής εμπειρίας και αύξηση πωλήσεων του ελληνικού επώνυμου εμφιαλωμένου κρασιού, ενώ για τις διεθνείς αγορές η συστηματική διαχείριση της εικόνας της Ελλάδας ως χώρας προέλευσης οίνου, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας που προσθέτει στα κρασιά που παράγονται στο έδαφός της», προσθέτει η Μαρία-Ειρήνη Δ. Τριανταφύλλου-Πιτσάκη, project manager στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού εκ μέρους της ΕΔΟΑΟ. «Με άλλα λόγια, θέλουμε να δημιουργήσουμε αξία και να πετύχουμε αύξηση της τιμής πώλησης των ελληνικών εμφιαλωμένων κρασιών στο εξωτερικό, με πρώτη προτεραιότητα τις αγορές-στόχους».

«Η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου θα έχει θετικές συνέπειες όχι μόνο για τον κλάδο του κρασιού αλλά ευρύτερα», συμπληρώνει ο Κώστα Αρκουμάνης, project manager στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού εκ μέρους της ΕΔΟΑΟ. «Είναι η πρώτη φορά, από ό,τι γνωρίζουμε, στην Ελλάδα, που εκπονείται, σε αυτή την έκταση και με αυτή τη σοβαρότητα, ένα κλαδικό στρατηγικό σχέδιο. Η προσπάθεια επίλυσης βασικών κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας απαιτεί και οδηγεί σε αλλαγή νοοτροπίας και συνήθων πρακτικών, όχι μόνο στον κλάδο, αλλά και στους συνεργαζόμενους τομείς, δημόσιο και ιδιωτικό».

Ελληνική οινοπαραγωγή

Για τις ανάγκες του σχεδίου, κατά τη φάση της διερεύνησης, στάλθηκαν πάνω από 400 ερωτηματολόγια σε οινοποιεία σε όλη την Ελλάδα. Τελικά απάντησαν 46 οινοποιεία, τα οποία, ναι μεν είναι αριθμητικά λίγα σε αριθμό, σε σχέση με το σύνολο των οινοποιείων που λειτουργούν στην Ελλάδα, αλλά, από την άλλη, αντιπροσωπεύουν το 52,4% του όγκου και το 57% της αξίας των ελληνικών εξαγωγών κρασιού, όπως καταγράφονται επίσημα από την ΕΣΥΕ, και το 21,8% του όγκου των εγχώριων πωλήσεων. Παράλληλα, διενεργήθηκε απογραφή και εκτίμηση, σε συνεργασία με στελέχη, σε όλες τις οινοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, των αμπελώνων κατά ποικιλία και της μέσης ετήσιας παραγωγής κατά ποικιλία και είδος (λευκά/ερυθρά κρασιά, ΟΠΕ/ΟΠΑΠ /τοπικοί κ.λπ.). Από τα στοιχεία που προέκυψαν, έγινε συνολική αποτύπωση και ανάλυση του μεγέθους (αξία και όγκος) και της εξέλιξης σε επίπεδο ποικιλίας, κατηγορίας τιμής, συσκευασίας, ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής περιοχής, τύπου κρασιού: της υπάρχουσας ελληνικής οινοπαραγωγής και των ελληνικών πωλήσεων.

Αναφορικά με την ελληνική οινική παραγωγή, παρατηρούμε τα εξής:

* Μέση ετήσια παραγωγή (2002-06): 3.788 khl.

* Κυριαρχούν λευκοί (66%) και επιτραπέζιοι (69%) οίνοι.

* Πολύ χαμηλό ποσοστό VQPRD (<10%), σε σύγκριση με το μέσο ευρωπαϊκό (περίπου 40%).

* Μέση ετήσια παραγωγή κύριων ποικιλιών: 70,6% συνόλου (2.635 khl).

* Στην παραγωγή κύριων οινοποιήσιμων ποικιλιών κυριαρχούν λευκές (58%) και γηγενείς (89%) ποικιλίες.

* Κύριες οινοποιήσιμες ποικιλίες με βάση το ύψος της παραγωγής είναι: Σαββατιανό, Ροδίτης, Μοσχάτο Αμβούργου, Αγιωργίτικο, Μοσχάτο, Cabernet Sauvignon, Λιάτικο, Ξινόμαυρο, Κοτσιφάλι, Merlot, Ρωμέικο, Μοσχοφίλερο, Βηλάνα, Chardonnay, Syrah, Ασύρτικο, Μανδηλαριά, Αθήρι, Sauvignon Blanc.

* 8 οίνοι δίνουν το 80% συνήθους παραγωγής ΟΠΑΠ/ΟΠΕ (ΟΠΑΠ: Νεμέα, Νάουσα, Σαντορίνη, Μαντίνεια, Λήμνος, ΟΠΕ: Σάμος, Μαυροδάφνη Πατρών, Μοσχάτος Ρίου).

* Τα γλυκά κρασιά (ΟΠΕ) αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% επί του συνόλου ΟΠΑΠ/ΟΠΕ.

Πωλήσεις ελληνικών κρασιών

* Περίπου το 90% του όγκου πωλήσεων των Slow Light Wines πωλείται στην εγχώρια αγορά (40% εμφιαλωμένο και 60% χύμα, σύμφωνα με IWSR).

* Οι όγκοι εξαγωγών και εγχώριων πωλήσεων εμφανίζονται στάσιμοι.

* Η τιμολογιακή τοποθέτηση της Ελλάδας είναι χαμηλότερη σε σχέση με τον ανταγωνισμό στις κύριες αγορές.

* Η αξία ανά μονάδα όγκου στις κύριες χώρες-αγορές δείχνει ότι έχουμε χαμηλότερες τιμές ανά λίτρο στη Γερμανία και υψηλότερες σε ΗΠΑ, Βέλγιο και Καναδά.

* Το 80-90% των πωλήσεων στις ευρωπαϊκές αγορές είναι κάτω από 5 ευρώ ανά φιάλη.

**Από τις 8 κύριες χώρες-αγορές, τρεις παραγωγοί κατέχουν συνολικό μερίδιο άνω του 50% στην κατανάλωση ελληνικού κρασιού στις κύριες αγορές (Τσάνταλης 31% - Μπουτάρης 18% - Κουρτάκης 12%).

* Στη σύνθεση πωλήσεων στην Ελλάδα και τις κυριότερες διεθνείς αγορές, ανά προέλευση ποικιλίας βλέπουμε ότι οι γηγενείς ποικιλίες κυριαρχούν στις σημαντικότερες διεθνείς αγορές και στην Ελλάδα, ενώ ανά τύπο κρασιού έχουμε κυριαρχία λευκών οίνων στην Ελλάδα (55,6%) έναντι ερυθρών στο εξωτερικό. Στο ίδιο πλαίσιο ανά κατηγορία κρασιού, οι πωλήσεις σε Ελλάδα και Γερμανία παρουσιάζουν ισομερή κατανομή σε οίνους ποιότητας, τοπικούς και επιτραπέζιους. ΟΠΑΠ/ΟΠΕ οίνοι επικρατούν σε Ην. Βασίλειο, ΗΠΑ, Καναδά. Τέλος, ανά κατηγορία τιμής, πωλήσεις σε χαμηλές κατηγορίες τιμών επικρατούν σε Γερμανία και Ην. Βασίλειο και πωλήσεις σε μεσαίες κατηγορίες τιμών επικρατούν σε ΗΠΑ και Καναδά.

* Στην κατανομή όγκου πωλήσεων ανά τύπο συσκευασίας παρατηρούμε πως οι εξαγωγές σχεδόν εξ ολοκλήρου γίνονται με εμφιαλωμένο κρασί, ενώ στην εγχώρια αγορά η συσκευασία winebox αποτελεί το 36,4%.

Γλυκά κρασιά

Ξεχωριστή αποτύπωση έγινε για τα γλυκά κρασιά, όπου έγινε τηλεφωνική έρευνα σε 33 οινοποιεία σε όλη την Ελλάδα. Από αυτά, 26 οινοποιεία παράγουν γλυκείς οίνους και κυκλοφορούν περίπου 58 διαφορετικές ετικέτες, όπου ο μέσος αλκοολικός βαθμός είναι μικρότερος του 15%. Μερικές αποτυπώσεις που αφορούν τα γλυκά κρασιά είναι:

* Συνολικές πωλήσεις γλυκών κρασιών 3.870kh.

* Πωλήσεις στο εξωτερικό το 23%, ενώ στο εσωτερικό το 77%.

* Στη σύνθεση πωλήσεων (Ελλάδα και εξωτερικό) κατ' όγκο, ανά κατηγορία επικρατούν οι οίνοι ποιότητας.

* Σύνθεση πωλήσεων (Ελλάδα και εξωτερικό) κατ' όγκο, ανά χρώμα είναι λευκά 66% και ερυθρά 34%.

* Στη σύνθεση πωλήσεων (Ελλάδα και εξωτερικό) κατ' όγκο, ανά εκτίμηση κατηγορίας τιμής παρατηρούμε υψηλά μερίδια πωλήσεων στην ακριβότερη κατηγορία >12,8 ευρώ και αντίστοιχα χαμηλά μερίδια στις μεσαίες κατηγορίες. *

Απειλές για τα κρασιά μας

1. Μετατροπή του κρασιού σε φθηνό προϊόν μαζικής κατανάλωσης.

2. Αυξανόμενη αντιπαλότητα μεταξύ οινοπαραγωγών χωρών.

3. Είσοδος νέων οινοπαραγωγών χωρών.

4. Παγκόσμια οικονομική κρίση.

5. Μειονεκτική η εθνική εικόνα της Ελλάδας.

Αλλά και αδυναμίες

1. Μικρή αναγνωρισιμότητα στις διεθνείς αγορές.

2. Ελληνική οινική υπογραφή δίχως υπεραξία για το προϊόν.

3. Ελλειμμα εθνικού οινικού στρατηγικού σχεδιασμού.

4. Ελλειμμα θεσμοθετημένων κλαδικών δομών και οργάνων.

5. Απουσία ελέγχου και πιστοποίησης ποιότητας.

6. Κατακερματισμός παραγωγής σε οντότητες με πολύ μικρό μέγεθος, χωρίς εναλλακτικές δομές που να εξασφαλίζουν «κλίμακα» και διαπραγματευτική ισχύ.

7. Μικρή παραγωγή οίνων ποιότητας.

8. Μικρό μερίδιο αγοράς διεθνώς και πωλήσεις κυρίως προς την ομογένεια.

9. Πολύ μικρός αριθμός κρασιών με κορυφαία κατάταξη σε διεθνώς αναγνωρισμένες αξιολογήσεις.

10. Εξαγωγές, που στην πλειονότητά τους αποτελούνται από «φθηνά», ελληνικά κρασιά.

11. Διάρθρωση κόστους, που δεν αποτελεί συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

12. Το φολκλόρ πρωταγωνιστεί στην προώθηση της ελληνικής κουζίνας.

13. Ελλειμμα ανταγωνιστικής τοποθέτησης στο εξωτερικό.

14. Χαμηλού επιπέδου on-trade οινική εμπειρία στην Ελλάδα.

15. Αδυναμία προσαρμογής στις εξελισσόμενες καταναλωτικές ανάγκες.

16. Περιορισμένες ολοκληρωμένες οινοτουριστικές εμπειρίες.

Τα κρασιά που αγαπούν οι γυναίκες

Το 98% των Ελληνίδων αγοράζουν κρασί, το 50% μία έως δύο φορές τον μήνα.

Το 87% αυτών ζητά μόνο εμφιαλωμένο, το 4% μόνο χύμα. Εννιά στις δέκα προτιμούν μόνο ελληνικό, το 5% επιλέγει μόνο εισαγόμενο και 7% και ελληνικό και εισαγόμενο. Αξίζει να σημειωθεί πως το 67% των Ελληνίδων λένε «ναι» στο κόκκινο. Το 99% των γυναικών πίνουν κρασί, το 65% πίνουν χύμα και εμφιαλωμένο.

Οσο για τα κριτήρια επιλογής τους; Οι γυναίκες αγοράζουν κρασί βάσει κυρίως ποιοτικών κριτηρίων (ποικιλία, παραγωγός, περιοχή προέλευσης). Η ποικιλία, ο παραγωγός και η περιοχή είναι τα τρία πρώτα κριτήρια επιλογής τους, ενώ η τιμή, οι ειδικές προσφορές και τα δώρα on pack είναι δευτερεύοντα κριτήρια επιλογής.

Οι πέντε πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμες περιοχές της Ελλάδας είναι η Νεμέα, η Σαντορίνη, η Νάουσα, η Μαντίνεια και η Ραψάνη. Οι πέντε πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμες ποικιλίες είναι οι ελληνικές Μοσχοφίλερο και Αγιωργίτικο και οι 3 διεθνούς κύρους και αναγνώρισης ποικιλίες, το Cabernet Sauvignon, το Chardonnay και το Merlot.

Οι πέντε πιο γνωστοί συνδυασμοί περιοχής και της αντίστοιχης κυρίαρχης ποικιλίας είναι: η Νεμέα με το Αγιωργίτικο (76%), η Μαντίνεια με το Μοσχοφίλερο (64%), η Σαντορίνη με το Ασύρτικο (50%), η Νάουσα με το Ξινόμαυρο (41%) και η Πάτρα με τον Ροδίτη (33%).

Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα έρευνας αγοράς, με θέμα «Η Ελληνίδα ως αγοράστρια και καταναλώτρια κρασιού», που διενήργησε ο Σύνδεσμος «Ελληνίδες του Κρασιού», με πρωτοβουλία της προέδρου του Μαρίας-Ειρήνης Τριανταφύλλου. Διεξήχθη με τη βοήθεια ερωτηματολογίου, κυρίως μέσω e-mails και σε τυχαίο δείγμα 500 γυναικών από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο 2006.

Οι γυναίκες με μισθούς από 1.000-2.500 ευρώ (56% του δείγματος) ξοδεύουν 9-15 ευρώ για μια φιάλη κρασιού, γεγονός που σημαίνει ότι διαθέτουν χρήματα για την απόλαυση ενός ποιοτικού κρασιού. Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες με μισθό άνω των 3.500 ευρώ , αλλά στην περίπτωση αυτή, το γεγονός αυτό είναι εύλογο. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι γυναίκες με μηνιαίο μισθό 2.500-3.500 ευρώ , που αποτελούν, όμως, ένα μικρό ποσοστό του δείγματος (6%), διαθέτουν 5-8 ευρώ για την αγορά μιας φιάλης κρασιού.

Οι Ελληνίδες γυναίκες προτιμούν να πίνουν κρασί στο σπίτι με φίλους, στο εστιατόριο και στο σπίτι με την οικογένεια.

«Στην πλειονότητά τους οι γυναίκες αγοράζουν και πίνουν κρασί κυρίως κόκκινο και λευκό ξηρό. Αγοράζουν κυρίως εμφιαλωμένο κρασί, αλλά πίνουν και χύμα», τονίζει η Μαρία-Ειρήνη Δ. Τριανταφύλλου-Πιτσάκη.

Οι Ελληνίδες του κρασιού

Δέκα χρόνια ζωής κλείνει φέτος ο Σύνδεσμος «Οι Ελληνίδες του Κρασιού» www.womenof wine.gr τηλ. 2103226057. Ιδρύθηκε από γυναίκες που ασχολούνται επαγγελματικά με το κρασί. Μέλη του είναι περίπου 220 γυναίκες οινοποιοί, οινολόγοι και γενικότερα όσες εμπλέκονται επαγγελματικά στον ευρύτερο αμπελοοινικό χώρο.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Αγροτικά θέματα & αγροτική πολιτική