Έντυπη Έκδοση

ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Οικολογικά αυθαίρετες ρυθμίσεις αυθαιρέτων

Η «συγκατοίκηση» του νέου συστήματος περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη ρύθμιση των αυθαιρέτων γεννά αβίαστα συνειρμούς για τις άκρως αποδυναμωτικές συνέπειες που θα έχει στο θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον συνολικά, τονίζουν οι οικολογικές οργανώσεις.

Ειδικότερα:

- Το άρθρο 1 παράγραφος 1(γ) απαλλάσσει από την αξιολόγηση έργα ή δραστηριότητες για αυθαίρετα που κρίνεται ότι έχουν μόνο τοπικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ομως, στην οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον απουσιάζει η έννοια των «τοπικών επιπτώσεων». Η οδηγία αναφέρει για τα έργα να υποβάλλονται σε εκτίμηση όσον αφορά τις επιπτώσεις τους πριν δοθεί η άδεια.

- Αρθρο 2 παράγραφος 3. Η πρόβλεψη νομοθετικής ρύθμισης για έργα και δραστηριότητες, κατά το καταστροφικό πρότυπο των ολυμπιακών έργων, είναι σκανδαλώδης. Η υιοθέτηση του «σχεδιασμού και της υλοποίησης» έργων και δραστηριοτήτων με νόμο περιορίζει τη δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής του κοινού και δυσχεραίνει σημαντικά ή αποκλείει την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη: πρόκειται για δικαιώματα που προστατεύει η διεθνής σύμβαση του Ααρχους, που έχει υπερνομοθετική ισχύ.

- Αρθρο 2 παράγραφος 5. Σοβαρούς κινδύνους υποεκτίμησης της οικολογικής αξίας αστικών και περιαστικών δασών και δασικών εκτάσεων ενέχει ο αποκλεισμός της γνωμοδοτικής συνεισφοράς της Δασικής Υπηρεσίας σε έργα και δραστηριότητες εντός ορίων πόλεων και οικισμών.

- Αρθρο 2 παράγραφος 10. Λάθος η έκδοση ορισμένων αδειών, όπως της χρήσης νερού, ασχέτως με τα όσα προβλέπονται στους περιβαλλοντικούς όρους (χωρίς δηλαδή αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων).

- Αρθρο 7. Η πρόβλεψη για «φάκελο συμμόρφωσης τελικού σχεδιασμού» έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον ισχυρισμό του υπουργείου ΠΕΚΑ ότι στόχος είναι η μείωση των φακέλων που απαιτούνται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

- Αρθρο 10. Πολλές οι ενστάσεις αλλά, κατ' αρχήν, οι προτεινόμενες ειδικές ρυθμίσεις του άρθρου αυτού θα έπρεπε να αφορούν συνολικά το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών, όπως αυτό εξειδικεύεται στο ν.3937/2011, και όχι μόνο τις περιοχές του δικτύου Natura 2000.

- Αρθρο 16. Η διαδικασία ελέγχου από ιδιώτες δεν μπορεί να υποκαταστήσει το δημόσιο και ανεξάρτητο έλεγχο, καθώς στο σημείο αυτό μπορεί να προκύψει ζήτημα εξάρτησης του ελεγκτή από τον ελεγχόμενο. Ο αξιολογητής δεν θα πρέπει να αμείβεται από τον ίδιο τον ελεγχόμενο, δηλαδή το φορέα που έχει αναλάβει το έργο ή τη δραστηριότητα. Προτείνεται, λοιπόν, η υιοθέτηση μιας διαδικασίας που θα εξασφαλίζει την ανεξαρτησία του ελεγκτή από τον ελεγχόμενο, με τη μεσολάβηση και την εγγύηση του Δημοσίου.

Για παράδειγμα, το κόστος της διαδικασίας αξιολόγησης μπορεί να καταβάλλεται από τον ελεγχόμενο φορέα του έργου στο Πράσινο Ταμείο, από το οποίο και θα αμείβεται τελικά ο αξιολογητής.

Η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου «ορθώς αναφέρεται στη συνενοχή κράτους - πολίτη στην ανοχή της αυθαιρεσίας», στην αναποτελεσματικότητα δράσης του κράτους, «αποτέλεσμα πιθανόν και της έλλειψης πολιτικής βούλησης», επισημαίνουν οι οικολογικές οργανώσεις WWF, Greenpeace, Αρκτούρος, Αρχέλων, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική, Καλλιστώ, Μεσόγειος SOS και η Mom.

Νέα γενιά αυθαιρέτων

Ωστόσο, «οι διατάξεις του σχεδίου νόμου άλλα πρεσβεύουν. Τα παθήματα του παρελθόντος δεν έγιναν μαθήματα. "Κόκκινη γραμμή" στην αυθαίρετη δόμηση και μάλιστα μέσω μαζικής "πολεοδομικής τακτοποίησης" ή "αναγνώρισης της πραγματικής πόλης", είχε επιχειρηθεί με το ν.1337/1983. Είχε προβλεφθεί ρητά πως στο εξής, μετά την 31.1.1983, τα αυθαίρετα κατεδαφίζονται υποχρεωτικά, με θέσπιση διατάξεων επιτάχυνσης των διαδικασιών. Η ρύθμιση αυτή είχε ως αποτέλεσμα μια νέα πλέον διευρυμένη γενιά αυθαιρέτων, νέα παροχή "διευκολύνσεων" με τον ν.1512/1985 και στη συνέχεια το ν.3212/2003.

Δυστυχώς ξεχάστηκε πως και ο ν.3212/2003 είχε παρακάμψει το σκόπελο της συνταγματικότητας, παρέχοντας "χρόνο ζωής" στα μέχρι τότε αυθαίρετα τριετίας ή εξαετίας (περιορισμός που έμεινε στα χαρτιά) και όχι 20, 40 ή 60 ετών, όπως το παρόν σχέδιο νόμου (άρθ. 24 παρ. 1 και άρθ. 25).

Τελικό αποτέλεσμα, η ισχυροποίηση της ανομίας και η αναζωπύρωση του προβλήματος, και φυσικά η είσπραξη ενός άγνωστου ποσού που ποτέ δεν έγινε γνωστό εάν αποδόθηκε στο ΕΤΕΡΠΣ».

Οι οργανώσεις εφιστούν την προσοχή στους κινδύνους που εγκυμονεί η διάταξη του άρθρου 26 παράγραφος 2, η οποία επιτρέπει την αντικατάσταση της οικοδομικής άδειας που δεν έχει εκδοθεί ή δεν μπορεί να ανευρεθεί από δήλωση μηχανικού περί στατικής επάρκειας που βασίζεται σε «ταχύ οπτικό έλεγχο». Και ο νοών νοείτο.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Περιβάλλον & οικολογία
Ακίνητα & κτηματαγορά
Οικολόγοι Πράσινοι