Ηλεκτρονική Έκδοση

Όλες οι αλλαγές με ερωτήσεις και απαντήσεις

Ο νέος νόμος για τις προσλήψεις στο Δημόσιο

Μέσω ΑΣΕΠ όλες οι διαδικασίες - Καταργούνται οι συβάσεις για διοικητικό προσωπικό, «πέφτουν» τα μόρια εμπειρίας, «ανεβαίνουν» τα μόρια σπουδών

Το σύνολο των προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και στους Φορείς που εποπτεύει περνά στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπ. Εσωτερικών που έδωσε στη δημοσιότητα ο Γ. Ραγκούσης. Το σχέδιο νόμου προβλέπει τον περιορισμό των μορίων της εργασιακής εμπειρίας και την αύξηση των μορίων που αντιστοιχούν σε τίτλους σπουδών, ενώ βάζει τέλος στις συμβάσεις έργου για θέσεις διοικητικού προσωπικού και γραμματειακής υποστήριξης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ακόμη και σε θέσεις για τις οποίες δύναται να συναφθεί σύμβαση έργου, τον έλεγχο θα έχει το ΑΣΕΠ. Στόχος της κυβέρνησης είναι η σταδιακή κατάργηση των συμβάσεων έργου -τις οποίες χαρακτήρισε ψευδεπίγραφες ο Γιάννης Ραγκούσης- με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, σε όλος το εύρος του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (ΟΤΑ, ΔΕΚΟ, Τράπεζες με βασικό μέτοχο το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο Δημόσιο, Βουλή, Προεδρία Δημοκρατίας,Ανεξάρτητες Αρχές, ΟΚΑΝΑ και σύνολο υπουργείων). Πάντως όσοι φορείς έχουν κενά στις υπηρεσίες τους θα ζητήσουν την άδεια για την κάλυψής τους, από το υπουργείο Εσωτερικών μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010, ενώ η όλη διαδικασία -εφόσον εγκριθεί- θα γίνει μέσω του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου μειώνονται ή καταργούνται μοριοδοτήσεις που αφορούν κοινωνικά και εργασιακά κριτήρια, ενώ αυξάνονται οι "πριμοδοτήσεις" των "πτυχιούχων" υποψηφίων εργαζομένων στο Δημόσιο.

Τι αλλάζει με τα μόρια στις προσλήψεις

Καταργείται η προσαύξηση του 50% στη μοριοδότηση εργασιακής εμπειρίας, όπως επίσης και της μοριοδότησης (με 70 μόρια) των υποψηφίων που έχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτιση του ΟΑΕΔ. Επίσης καταργείται το κριτήριο συνάφειας στη μοριοδότηση υποψηφίων σε διαγωνισμό με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο και ισχύουν 400 μόρια για τον διδακτορικό τίτλο και 200 για τον μεταπτυχιακό, ανεξάρτητα εάν είναι ή δεν είναι στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν να εργαστούν. Καταργείται και η αθροιστική μοριοδότηση για κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου.

  • Αυξάνεται ο πολλαπλασιαστής του του βαθμού του τίτλου σπουδών από 100 σε 110
Σχετικά με τα μόρια της εργασιακής εμπειρίας:

  • Αυξάνεται σε 4 από 3,5 μονάδες η μοριοδότηση σε διαγωνισμούς με συνολικό χρόνο εμπειρίας τα 5 έτη.
  • Μειώνεται το ανώτατο όριο εμπειρίας για γραπτούς διαγωνισμούς από 10 σε 5 έτη
  • Τα 2,5 έτη εμπειρίας μοριοδοτούνται με 198 μόρια από 210 που ίσχυε.
  • Τα 5 έτη με 408 μόρια από 420, ενώ το κριτήριο εμπειρίας δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη για το 50% των προκηρυσσόμενων θέσεων.
Σχετικά με τις συμβάσεις...

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου δεν επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης έργου για διοικητικό προσωπικό και γραμματειακή υποστήριξη, όπως επίσης και για απασχόληση, όπου υπάρχουν οργανικές θέσεις, ενώ στις περιπτώσεις που επιτρέπεται τέτοια σύμβαση, την έγγραφη βεβαίωση ότι δεν υποκρύπτει όρους εξαρτημένης εργασίας θα τη δίνει το ΑΣΕΠ και όχι ο νομικός σύμβουλος του φορέα, όπως γινόταν έως σήμερα.

Ταυτόχρονα η διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών θα λήγει με τη λήξη της σχολικής χρονιάς και όχι στο 8μηνο.

Αλλάζουν επίσης και τα κριτήρια πρόσληψης με τη συγκεκριμένη σύμβαση. Από την "ελεύθερη επιλογή" που ίσχυε μέχρι σήμερα  τα κριτήρια διαμορφώνονται βάση του άρθρου 21 του Ν.2190/94, που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου.

Η εξίσωση ανέργων και stagers

Το νομοσχέδιο επιχειρεί να εξισορροπήσει τις κατηγορίες των υποψηφίων που μετείχαν σε προγράμματα μαθητείας ή κατάρτισης του ΟΑΕΔ και τους υπόλοιπους ανέργους και να επιφέρει μία ενιαία μεταχείριση ως προς την πρόσληψή τους στον Δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα.

Για το προσωπικό εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από 1000 μονάδες που πριμοδοτούνταν η ανεργία για 4 μήνες, πριμοδοτείται με 200 μονάδες, ενώ από 50 μονάδες που έπαιρνε ο υποψήφιος ανά μήνα ανεργίας από 4 μήνες έως και ένα χρόνο, τώρα θα λαμβάνει 75 μονάδες. Ταυτόχρονα καταργείται και το κριτήριο ηλικίας.

Περιορίζονται και οι "εύκολοι" διορισμοί αθλητών

Σημαντικά περιορίζονται, βάση του νομοσχεδίου, και τα ειδικά προνόμια για την πρόσληψη στο Δημόσιο των διακριθέντων αθλητών. Μέχρι σήμερα ουσιατικά οι διορισμοί των αθλητών που διακρίθηκαν ήταν ελεύθεροι. Εφεξής, εάν και εφόσον το νομοσχέδιο ψηφιστεί από τη Βουλή, επαγγελματίες αθλητές δεν θα διορίζονται στο Δημόσιο, αντίθετα ο διορισμός θα γίνεται μόνο μετά τη λήξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Επίσης γίνονται συγκεκριμένες και λίγες σε αριθμό οι νίκες, σε αντιστοιχία με συγκεκριμένες αθλητικές διοργανώσεις.

Τι θα γίνει με ΕΡΤ - ΑΠΕ

Παρ' ότι τα σχέδια της κυβέρνησης είναι οι προσλήψεις όχι μόνο στο Δημόσιο, αλλά και στις ΔΕΚΟ να περνούν αποκλειστικά από την έγκριση του ΑΣΕΠ (τόσο για τη διαδικασία όσο και για τη νομιμότητα της σύμβασης) υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του Γ. Ραγκούση από το γενικό καθεστώς εξαιρούνται οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ και του ΑΠΕ, καθώς δεν θα προσλαμβάνονται μέσω διαγωνισμού. Τη νομιμότητα της σύμβασή τους θα εξετάζει και πάλι το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. 

Διαβάστε ακόμη:

Το νομοσχέδιο για τις προσλήψεις

Μήνυμα Παπανδρέου σε υπουργούς και «βολεμένους»

Καμία εξαίρεση στην αντιμετώπιση των συμβασιούχων

Τι αλλάζει στην πριμοδότηση των υποψηφίων

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις προσλήψεις στο Δημόσιο

Οι αλλαγές που έφερε το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Όλες οι αλλαγές στα κριτήρια της πριμοδότησης σχετικά με τις προσλήψεις στο Ελληνικό δημόσιο. Διαβάστε παρακάτω τι παραμένει ίδιο και τι αλλάζει στην πριμοδότηση των υποψηφίων, πόσο σημαντική είναι πλέον η συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών καθώς και τις διαφορές στην πριμοδότηση των χρόνων εργασιακής εμπειρίας.

Τι ισχύει πλέον με την προσαύξηση κατά 50% της εμπειρίας;

Ισχύει η διαδικασία της συνέντευξης με σειρά προτεραιότητας;

Τι γίνεται με τη μοριοδότηση υποψηφίων με βάση τη συνάφεια ή μη μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων

Τι ισχύει για τη μοριοδότηση υποψηφίων σε γραπτό διαγωνισμό με συνολικό χρόνο εμπειρίας πέντε χρόνων και συνολικά μόρια 3,5 μονάδων;

Ποιο είναι το χρονικό όριο εμπειρίας για συμμετοχή σε γραπτό διαγωνισμό;

Ποιος είναι ο πολλαπλασιαστής του βαθμού του τίτλου σπουδών στο διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας;

Ποια είναι η μοριοδότηση υποψηφίων κατόχων πιστοποιητικού παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης ΟΑΕΔ;

Τι αλλάζει στη μοριοδότηση υποψηφίων σε διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας βάσει συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων;

Τι ισχύει για την αθροιστική μοριοδότηση δεύτερου μεταπτυχιακού;

Πως πριμοδοτείται η εμπειρία των υποψηφίων σε διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας;

Ισχύει ακόμα η κάλυψη του ποσοστού θέσεων κατά 35% χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της εμπειρίας ;

Τι ισχύει για τα τεστ δεξιοτήτων;

Τι ισχύει για το προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου;

Τι αλλάζει στις συμβάσεις έργου;

Πως θα διορίζονται πλέον οι διακριθέντες αθλητές;

 

Τι ισχύει πλέον με την προσαύξηση κατά 50% της εμπειρίας;

Διατηρείται η μοριοδότηση της εμπειρίας καταργείται όμως η προσαύξηση της.

Ισχύει η διαδικασία της συνέντευξης με σειρά προτεραιότητας;

Όχι καταργείται η συνέντευξη με σειρά προτεραιότητας

Επιστροφή

Τι γίνεται με τη μοριοδότηση υποψηφίων με βάση τη συνάφεια ή μη μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων

Οι μονάδες μοριοδότησης παραμένουν ίδιες για μεταπτυχιακά και διδακτορικά ανεξαρτήτως συνάφειας του τίτλου με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

►Τι ισχύει για τη μοριοδότηση υποψηφίων σε γραπτό διαγωνισμό με συνολικό χρόνο εμπειρίας πέντε χρόνων και συνολικά μόρια 3,5 μονάδων;

Η μοριοδότηση αυτή αυξάνεται σετέσσερις μονάδες

Ποιο είναι το χρονικό όριο εμπειρίας για συμμετοχή σε γραπτό διαγωνισμό;

Το ανώτατο όριο εμπειρίας περιορίζεται από τα δέκα σε πέντε χρόνια

Ποιος είναι ο πολλαπλασιαστής του βαθμού του τίτλου σπουδών στο διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας;

Ο πολλαπλασιαστής αλλάζει από 100 σε 110

Eπιστροφή

Ποια είναι η μοριοδότηση υποψηφίων κατόχων πιστοποιητικού παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης ΟΑΕΔ;

Η μοριοδότηση που ήταν 70 μόρια καταργείται πλέον

Τι αλλάζει στη μοριοδότηση υποψηφίων σε διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας βάσει συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων;

Πλέον για τους διδακτορικούς τίτλους σπουδών που η μοριοδότηση ήταν 300 μόρια για τους συναφείς και 150 για τους μη συναφής με το αντικείμενο γίνεται 400 μόρια ανεξαρτήτως συνάφειας.

Για τα μεταπτυχιακά οι προηγούμενες διατάξεις έκαναν λόγο για μοριοδότηση με 150 μόρια για τους συναφείς τίτλους και 50 μόρια για του μη συναφείς και πλέον αλλάζουν σε μοριοδότηση 200 μορίων ανεξαρτήτως συνάφειας με τη θέση.

Επιστροφή

Τι ισχύει για την αθροιστική μοριοδότηση δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού;

Ο δεύτερος τίτλος μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών προσμετράται σε ποσοστό 30% σε σχέση με τα μόρια του αντίστοιχου πρώτου τίτλου.

Πως πριμοδοτείται η εμπειρία των υποψηφίων σε διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας;

Οι μονάδες ανά μήνα εμπειρίας ορίζονται σε 7 και για σύνολο εξήντα μηνών. ΈτσιΗ εμπειρία 2,5 ετών παραμένει στα 210 που ήταν προηγουμένως, καθώς και η εμπειρία 5 ετών πριμοδοτείται με 420.

Ισχύει ακόμα η κάλυψη του ποσοστού θέσεων κατά 35% χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της εμπειρίας ;

Πλέον το κριτήριο της εμπειρίας δεν λαμβάνεται υποχρεωτικά υπ όψιν για το 50% των θέσεων που προκηρύσσονται.

Τι ισχύει για τα τεστ δεξιοτήτων;

Όσον αφορά τα τεστ δεξιοτήτων, η ισχύς του πάει στα δέκα έτη από τα τρία, ο συντελεστής βαρύτητας του βαθμού από δύο γίνεται τέσσερα και επίσης η συχνότητα διενέργειας από ένα έτος γίνεται δύο έτη.

Τι ισχύει για το προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου;

Πλέον για το προσωπικό βρεφονηπιακών σταθμών από οκτώ μήνες η διάρκεια γίνεται ίση με αυτή του σχολικού έτους. Οι μονάδες ανεργίας από 1000 για τέσσερις μήνες γίνονται 200 και από 50 ανά μήνα για τους τέσσερις μήνες έως ένα έτος γίνονται 75.

Ο πολλαπλασιαστής για τον βασικό τίτλο σπουδών από 10 για υποψηφίους ΔΕ γίνεται 20 και για υποψηφίους ΠΕ η ΤΕ από 20 γίνεται 40. Το κριτήριο της ηλικίας πλέον καταργείται ενώ η εμπειρία γίνεται πέντε μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους δώδεκα, επτά ανά μήνα για τους επόμενους δώδεκα, εννιά ανά μήνα για το τρίτο έτος, οκτώ ανά μήνα για το τέταρτο και πέντε ανά μήνα για το τελευταίο έτος με το ανώτατο σύνολο μορίων να γίνεται 408 από 300 που ήταν.

Τέλος οι μονάδες εμπειρίας που προσμετρούνταν μόνο στη περίπτωση κατά την αυτή οριζόταν σαν προσόν στην ανακοίνωση απασχόλησης πλέον λαμβάνονται υπ όψιν υποχρεωτικά.

Τι αλλάζει στις συμβάσεις έργου;

Σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές με την κατάθεση του νομοσχεδίου, προβλέπεται, για τους έχοντες σύμβαση με τους ΟΤΑ ά και β΄ βαθμού, η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων τους μέχρι 31/12/2011,  λόγω της επικείμενης μεταρρύθμισης στην τοπική αυτοδιοίκηση.

 Όσον αφορά στις συμβάσεις μίσθωσης έργου οι οποίες λήγουν ή έληξαν εντός του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2009 καθώς και εντός Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2010, αποφασίστηκε αυτές να παραταθούν μέχρι 30/04/2010.  Όμως, αυτό ισχύει αποκλειστικά για τις υπηρεσίες οι οποίες απασχολούν συμβασιούχους έργου, περισσότερους από το μισό τακτικό προσωπικό τους.

Ακόμη πλέον δεν επιτρέπεται η κατάρτιση συμβάσεων έργου για την κάλυψη διοικητικών αναγκών ή για ανάγκες γραμματειακής υποστήριξης καθώς επίσης και εάν προβλέπονται οργανικές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας με τις προτεινόμενες για κατάρτιση σύμβασης έργου.

Τέλος, η βεβαίωση ότι οι συμβάσεις έργου δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη σχέση εργασίας θα χορηγείται από το ΑΣΕΠ και όχι από νομικούς συμβούλους ή δικηγόρους. Επίσης μπαίνουν κριτήρια στην επιλογή των αναδόχων η οποία θα γίνεται βάσει των κριτηρίων του άρθρου 21 του Ν.2190/94 που ισχύουν για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου.

Πως θα διορίζονται πλέον οι διακριθέντες αθλητές;

Όσον αφορά στους αθλητές μπαίνει ο περιορισμός στις νίκες και στις διοργανώσεις που συμμετέχουν, ενώ δεν μπορούν να διορίζονται πλέον επαγγελματίες αθλητές.  Έτσι πλέον θα διορίζονται αθλητές με τις παρακάτω διακρίσεις:

♦1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες

♦1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους αγώνες ανδρών-γυναικών

♦1η έως 3η νίκη σε πανευρωπαϊκούς αγώνες ανδρών-γυναικών

♦Επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιου ρεκόρ ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων σε αγώνισμα αθλήματος από αναγνωρισμένες ομοσπονδίες.

♦Οι αθλητές με αναπηρία που κατακτούν 1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς παραολυμπιακούς αγώνες ή στους αγώνες των δύο πρώτων κατηγοριών.

Ακόμη ο διορισμός τους θα μπορεί να γίνεται μόνο μετά τη λήξη της αθλητικής τους δραστηριότητας δηλαδή δεν ισχύει για επαγγελματίες αθλητές.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

41 σχόλια

41 Ο/Η BABIS έγραψε: (πριν 11 έτη)
ΕΙΜΑΣΤΕ 3 ΑΔΕΡΦΙΑ, ΕΙΜΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ 26 ΕΤΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝΩ ΤΟ 2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΟΥ, ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΑΙΡΝΩ ΚΑΠΟΙΑ ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΟΓΩ ΤΡΙΤΕΚΝΙΑΣ?
Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 41

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Για το ίδιο θέμα
Με σφραγίδα ΑΣΕΠ όλες οι προσλήψεις
Στο διαδίκτυο το νομοσχέδιο για τις προσλήψεις
Μήνυμα Παπανδρέου σε υπουργούς και «βολεμένους»
Καμία εξαίρεση στην αντιμετώπιση των συμβασιούχων
«Όχι» ΣΥΝ στη συρρίκνωση του Δημοσίου
ΚΚΕ: Εφεύρημα της σοσιαλδημοκρατίας τα περί αξιοκρατίας
Aντιδρά ο Ν. Κακλαμάνης στις αλλαγές στις προσλήψεις