Έντυπη Έκδοση

Να ξέρουμε πόσο «βρώμικο» είναι το ρεύμα

Εξακολουθεί η ΔΕΗ Α.Ε. να μη διευκρινίζει στους έντυπους λογαριασμούς που αποστέλλει στους καταναλωτές, όπως ορίζει η Ε.Ε., ποιο το ενεργειακό μίγμα ηλεκτρικής ενέργειας του προμηθευτή καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή της.

Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία παράβασης, δήλωσε ο αρμόδιος επίτροπος Ενέργειας Andris Piebalgs και τόνισε: Η Επιτροπή θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια εφόσον οι ελληνικές Αρχές δεν συμμορφωθούν, ιδίως σε ό,τι αφορά τη σήμανση της προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο κ. Piebalgs, με αφορμή σχετική ερώτηση της ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ Αννυς Ποδηματά, απάντησε ότι με επιστολή του (26 Ιουνίου 2009) στην τότε υπουργό Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη ενημέρωνε τις ελληνικές Αρχές πως η Επιτροπή έχει κινήσει προδικαστική διαδικασία σε βάρος της χώρας μας. Ζητούσε μάλιστα διευκρινίσεις για τη μη εφαρμογή της οδηγίας 2003/54/ΕΚ.

Ο επίτροπος Ενέργειας είπε επίσης ότι «η Ελλάδα δεν έχει καν προχωρήσει με τον διαχωρισμό του διαχειριστή δικτύου (συστήματος) διανομής, υπενθυμίζοντας: «Το μεγαλύτερο μέρος της ισχύος στη χώρα σας παράγεται σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση λιγνίτη και φυσικού αερίου και μόνο 6% της εγκατεστημένης ισχύος προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), εξαιρουμένης της υδροηλεκτρικής. Εκτιμώντας (για την τελευταία) ότι το μερίδιό της δεν είναι σημαντικό».

Η ανεπαρκής πληροφόρηση για το θέμα της συμμετοχής (μεριδίου) των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα μπορεί να έχει αντίκτυπο στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, επισημαίνει ο κ. Piebalgs εξηγώντας ότι το μίγμα προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας βοηθά τον καταναλωτή να προσδιορίζει τους πράσινους προμηθευτές. Και κατά συνέπεια να λαμβάνει πράσινες αποφάσεις.

Η Αννυ Ποδηματά είπε ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι αποφασισμένη να εκσυγχρονίσει το ενεργειακό μοντέλο της χώρας με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα και έχει δεσμευτεί ότι θα ξεπεράσει τον εθνικό δεσμευτικό στόχο του 18%.

Ελπίζουμε με τον Αρθούρο Ζερβό, τον νέο πρόεδρο και διευθύνονα σύμβουλο στο πηδάλιο της ΔΕΗ Α.Ε., να συμμορφωθούμε με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/54/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ενέργειας».

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Περιβάλλον & οικολογία
ΔΕΗ