Έντυπη Έκδοση

Νομοσχέδιο για τους μετανάστες

Ιθαγένεια με εξετάσεις

«Πράσινο φως» για τη συμμετοχή 266.000 αλλοδαπών στις επικείμενες εκλογές

Πιο αυστηρές γίνονται οι προϋποθέσεις να «γίνουν Ελληνες» οι μετανάστες πρώτης και δεύτερης γενιάς, ταυτόχρονα όμως βελτιώνεται η διαδικασία απονομής ιθαγένειας, με τη θέσπιση της ασφαλιστικής δικλίδας δικαίου του δευτεροβάθμιου ελέγχου στις Επιτροπές, ενώ ανάβει το «πράσινο φως» της συμμετοχής 266.000 μεταναστών στις επικείμενες εκλογές αυτοδιοίκησης στις 14 Νοεμβρίου, με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Είναι η προσπάθεια της ανεύρεσης «χρυσής τομής» στο νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι είναι εθνική, κοινωνική και οικονομική ανάγκη η ένταξη των νόμιμων μεταναστών στην ελληνική κοινωνία και υπογράμμισε το πνεύμα το νομοσχεδίου που είναι, όπως είπε χαρακτηριστικά, «παραμένοντας σταθεροί στους στόχους μας, να ενσωματώσουμε κάθε λογική και χρήσιμη πρόταση που κατέθεσαν πολίτες, φορείς και κόμματα στο διάστημα της διαβούλευσης».

Το νομοσχέδιο θέτει ως απαραίτητη και απαραβίαστη προϋπόθεση της απόδοσης ελληνικής ιθαγένειας τη νομιμότητα των μεταναστών. Τόσο οι μετανάστες όσο και τα παιδιά τους πρέπει να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, με επίσημους τίτλους από το ελληνικό κράτος. Με αφετηρία τη συμπλήρωση νόμιμης παραμονής πέντε χρόνων, ο μετανάστης θεμελιώνει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας. Στη συνέχεια δίδεται προθεσμία δύο χρόνων στην ελληνική πολιτεία να απαντήσει θετικά ή αρνητικά στον μετανάστη. Η επταετία θα ισχύσει για τους μετανάστες που έχουν αυτή τη στιγμή τις προϋποθέσεις. Μετά την ψήφιση και δημοσίευση αυτού νομοσχεδίου, ορίζεται ως προϋπόθεση η επταετής συνολική νόμιμη διαμονή στη χώρα ή η κατοχή άδειας «επί μακρόν διαμένοντος» σε κάθε μετανάστη που θα ζητήσει την ελληνική ιθαγένεια. Ακολούθως η ελληνική πολιτεία έχει προθεσμία ενός έτους για να απαντήσει. Συνολικά, δηλαδή, απαιτούνται οκτώ χρόνια, σύστημα που προσομοιάζει σε μεγάλο βαθμό με το λεγόμενο γερμανικό μοντέλο.

Αλλες προϋποθέσεις που ορίζονται στο νομοσχέδιο είναι:

1 Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, ώστε να είναι σε θέση ο μετανάστης να εκπληρώσει υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του Ελληνα πολίτη.

2 Να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Στοιχεία που συνεκτιμώνται και αποδεικνύουν την ομαλή ένταξη είναι η κοινωνική δράση του μετανάστη και η φοίτησή του ενδεχομένως σε ελληνικούς εκπαιδευτικούς φορείς, η συμμετοχή του σε κοινωνικές οργανώσεις ή συλλογικούς φορείς μέλη των οποίων είναι και Ελληνες πολίτες. Επίσης άλλα στοιχεία είναι:

- Συγγενικός δεσμός εξ αγχιστείας με Ελληνα πολίτη.

- Εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών του.

- Εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

- Περιουσιακή κατάσταση και απόκτηση ακινήτου για κατοικία στην Ελλάδα.

3 Να έχει εξοικειωθεί με τους θεσμούς και την πολιτική ζωή της Ελλάδας και να γνωρίζει σε βασικά της σημεία την ελληνική πολιτική ιστορία, ιδίως τη σύγχρονη. Ειδική βαρύτητα θα έχει η συμμετοχή σε συλλόγους, πολιτικές ενώσεις και σωματεία μαζί με Ελληνες πολίτες και ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα θα έχει αν ο μετανάστης είναι εκλεγμένος στο διοικητικό συμβούλιο ενός τέτοιου φορέα, αλλά και τυχόν προηγούμενη συμμετοχή του στις εκλογές της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

4 Χρειάζονται επίσης τρεις συστατικές επιστολές από Ελληνες πολίτες που να μην έχουν συγγενική σχέση με τον μετανάστη. Οι υπογράφοντες τις επιστολές πρέπει να μένουν μόνιμα στον δήμο που έχει δηλώσει ως μόνιμη κατοικία ο μετανάστης ή να συνδέονται επαγγελματικά μαζί του.

5 Ο μετανάστης, τέλος, θα υποβληθεί σε ειδικά τεστ Γλώσσας, Πολιτικής Αγωγής και Ιστορίας από την Επιτροπή Πολιτογράφησης.

6 Παράβολο 100 ευρώ.

Κώλυμα για πάντα αποτελεί η τελεσίδικη καταδίκη για σοβαρά και επικίνδυνα εγκλήματα. Τέτοια είναι τρομοκρατία, ληστεία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ανθρωποκτονία, ναρκωτικά, αντίσταση κατά της αρχής, εκβίαση, λαθρεμπόριο, υπεξαίρεση κτλ.

Κώλυμα αποτελούν επίσης και εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας. Ολα τα εγκλήματα θα πρέπει να έχουν τελεστεί επί ελληνικού εδάφους.

Για πρώτη φορά επίσης αναγνωρίζεται ως κώλυμα αν συντρέχουν λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας.

Για πρώτη φορά θεσπίζεται έλεγχος για τη διαδικασία απόδοσης της ιθαγένειας. Ο μετανάστης που έχει απορριφθεί από την Επιτροπή Πολιτογράφησης έχει τη δυνατότητα να προσφύγει σε δευτεροβάθμιο έλεγχο στο Συμβούλιο Ιθαγένειας, στο οποίο θα προεδρεύει πλέον επίτιμο μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με το ίδιο νομοσχέδιο θεσπίζεται το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις τοπικές εκλογές του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, σε μετανάστες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε χρόνια νόμιμης παραμονής και έχουν άδεια επί μακρόν διαμένοντος, αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας. Οι μετανάστες μπορούν να εκλεγούν ώς και το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Υπολογίζεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου Εσωτερικών, ότι τουλαχισοτν 266.000 μετανάστες μπορούν άμεσα να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους, με τους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές αυτό τον χρόνο.

Ενα σημαντικό κομμάτι του νομοσχεδίου αφορά την απόδοση ιθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών. Η λεγόμενη δεύτερη γενιά χρειάζεται τη συνδρομή δύο προϋποθέσεων για να αποκτήσει την ιθαγένεια. Η πρώτη έχει να κάνει και με τους δύο γονείς, που χρειάζεται να έχουν συμπληρώσει και οι δύο πέντε χρόνια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα. Η δεύτερη έχει να κάνει με τα ίδια τα παιδιά, που πρέπει να έχουν εξαετή και επιτυχή φοίτηση σε ελληνικό σχολείο. Τρίτη προϋπόθεση, το παράβολο των 100 ευρώ. Τα ίδια ισχύουν και για τις μονογονεϊκές οικογένειες των μεταναστών, ενώ έχει προστεθεί ο όρος ότι το παιδί των μεταναστών που δεν θέλει για κάποιο λόγο την ιθαγένεια, μπορεί να κάνει δήλωση αποβολής της το αργότερο ένα χρόνο μετά την ενηλικίωσή του. Ειδικά οι ενήλικοι μετανάστες που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και είναι πάνω από 21 ετών, έχουν φοιτήσει έξι χρόνια στο ελληνικό σχολείο, μπορούν να πολιτογραφηθούν αν δεν έχουν συγκεκριμένο κώλυμα.

Αποτέλεσμα της υποχώρηση της κυβέρνησης στις πιέσεις της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς χαρακτήρισε τον προτεινόμενο νομοσχέδιο με χθεσινή του ανακοίνωση ο Συνασπισμός. Τα αυτονόητα δικαιώματα των μεταναστών θυσιάζονται στο τρικομματικό παιχνίδι της συναίνεσης μεταξύ κυβέρνησης-Ν.Δ.-ΛΑΟΣ για την εφαρμογή των μέτρων του Προγράμματος Σταθερότητας που ισοπεδώνουν την κοινωνία, ανέφερε χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΝ, που υπογραμμίζει ότι θα δώσει τη μάχη μέσα και έξω από τη Βουλή ενάντια στους διαχωρισμούς για τα παιδιά που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στη χώρα μας. *

Ποιοι μπορούν να γραφτούν στους εκλογικούς καταλόγους

Τίτλος νόμιμης παραμονής Δικαιούχοι

1. Ομογενείς 160.000

2. Αδειες αορίστου, 10ετούς διάρκειας 62.000

3. Επί μακρόν διαμένοντες 130

4. Δελτία διαμονής με πενταετία 14.000

5. Γονείς ημεδαπών 1.000

6. Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 1.000

7. Ανιθαγενείς 120

8. Λοιποί ομογενείς 3.000

9. Υπό έκδοση άδειες 25.000

Σύνολο (κατ'εκτίμηση) 266.250

Απόδοση ελληνικής ιθαγένειας

Μετανάστης

5 + 2

Συμπλήρωση 5 χρόνων νόμιμης οριστικής διαμονής και προθεσμία 2 ετών για απάντηση

Μετά τη δημοσίευση του νόμου

7 + 1

Συμπλήρωση 7 χρόνων νόμιμης παραμονής και προθεσμία 1 χρόνου για απάντηση

Προϋποθέσεις

1. Γνώση ελληνικής γλώσσας

2. Ομαλή ένταξη στην ελληνική κοινωνία

3. Εξοικείωση με θεσμούς

4. Συστατικές (3) επιστολές Ελλήνων

5. Ειδικά τεστ γλώσσας

6. Παράβολο 100 ευρώ

Κωλύματα

* Τελεσίδικη καταδίκη σοβαρών εγκλημάτων (τρομοκρατία, ληστεία, ναρκωτικά, ανθρωποκτονία)

* Να μη συντρέχουν λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας

Παιδιά μεταναστών

* Γονείς με 5ετή νόμιμη διαμονή

* Εξαετής φοίτηση σε ελληνικό σχολείο (επιτυχής)

* Παράβολο 100 ευρώ

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Μετανάστες και πρόσφυγες
Για το ίδιο θέμα
Αυστηρότερες προϋποθέσεις ζήτησε ο Σαμαράς