Έντυπη Έκδοση

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ

Με τον κηδεμόνα σε Ιντερνετ-καφέ

Μέτρα για την προστασία των παιδιών από την αλόγιστη χρήση υπηρεσιών στα Ιντερνετ-καφέ εισηγείται προς την κυβέρνηση ο Συνήγορος του Παιδιού, ζητώντας, μεταξύ άλλων, να επιτρέπεται η είσοδος στα παιδιά κάτω των 14 ετών μόνο με γονική συναίνεση.

Μέτρα για την προστασία από την αλόγιστη χρήση στα Ιντερνετ-καφέ προτείνει ο Συνήγορος Μέτρα για την προστασία από την αλόγιστη χρήση στα Ιντερνετ-καφέ προτείνει ο Συνήγορος Με διαπιστωμένη την ασάφεια που υπάρχει στο νομικό καθεστώς λειτουργίας, αλλά και την παρατήρηση ότι τα συγκεκριμένα καταστήματα φιλοξενούν παιδιά χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ο Συνήγορος προέβη σε διαβούλευση και κατέληξε να ζητά νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε:

- Για τους κάτω των 14 ετών να απαιτείται έγγραφη συναίνεση, ξεχωριστή για κάθε κατάστημα, με πλήρη τα στοιχεία των κηδεμόνων. Το έγγραφο θα φυλάσσεται στο κατάστημα.

- Για τους άνω των 14, η ηλικία θα πρέπει να πιστοποιείται με κάποιο επίσημο έγγραφο.

- Μέχρι την ηλικία των 16 επιτρέπεται η παραμονή έως τις 11 μ.μ., εκτός αν οι νέοι συνοδεύονται από τους ασκούντες την επιμέλειά τους.

- Προβλέπεται διαδικασία ελέγχου από τη Δημοτική Αστυνομία και διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων, που αφορούν την αδειοδότηση και τη λειτουργία των καταστημάτων.

- Καθιερώνεται διαδικασία πιστοποίησης καταστημάτων προσφοράς υπηρεσιών Διαδικτύου «φιλικών στα παιδιά», εάν τηρούνται σαφείς προϋποθέσεις (ηλεκτρονικά φίλτρα, απαγόρευση αλκοόλ - τσιγάρου κ.λπ.).

Επίσης προτείνεται εισαγωγή μαθημάτων που να ενημερώνουν για τα οφέλη και τους κινδύνους από τη χρήση Διαδικτύου, αλλά και διεξαγωγή εκδηλώσεων και εκστρατειών ενημέρωσης για το κοινό. *

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Παιδί
Πληροφορική και διαδίκτυο