Έντυπη Έκδοση

Εξοστρακίζουν την Ιστορία. Υποχρεωτικά τα αγγλικά και ο χορός

Ηταν στραβό το Λύκειο...

11 Οκτωβρίου 2010: «Στόχος του υπουργείου είναι η αναβάθμιση της διδασκαλίας της Ιστορίας». Υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου.
14 Οκτωβρίου 2010: «Είμαστε περήφανοι για την Ιστορία μας και γι' αυτό θα παραμείνει κεντρικό αντικείμενο στην εκπαίδευση των Ελλήνων μαθητών». Υφυπουργός Παιδείας, Γιάννης Πανάρετος.

Ιανουάριος 2011: Το υπουργείο Παιδείας βγάζει την Ιστορία από τον κορμό της υποχρεωτικής διδασκαλίας στη Β' και στη Γ' Λυκείου και τη μετατρέπει σε μάθημα επιλογής. Την εντάσσει σε ομάδα μαθημάτων με τον τίτλο «Αρχαιογνωσία» και η διδασκαλία της περιορίζεται στην «Αρχαία Ιστορία» και την «Ιστορία των ιδεών». Η «Ευρωπαϊκή Ιστορία» εντάσσεται σε άλλη ομάδα, αυτή των Κοινωνικών Επιστημών. Η Νεότερη Ιστορία της Γ' Λυκείου δεν υπάρχει στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Στην πρώτη Λυκείου η Ιστορία παραμένει μάθημα υποχρεωτικό με 3 ώρες διδασκαλία την εβδομάδα.

Αυτό προβλέπει η τελική, μέχρι στιγμής, πρόταση του υπουργείου Παιδείας για τη δομή και τη μορφή του Νέου Λυκείου. Συντάκτες της πρότασης, που φέρνει στη δημοσιότητα η «Ε», είναι οι: Αλέξης Δημαράς, Βασ. Κουλαϊδής και Κ. Δημόπουλος.

Βαθιά γνώση της μητρικής γλώσσας, υψηλό επίπεδο της αγγλικής, με τα επιλεγόμενα μαθήματα να κυριαρχούν έναντι των υποχρεωτικών, εισαγωγή της τέχνης και του πολιτισμού στο ωρολόγιο πρόγραμμα και ριζική αλλαγή του μοντέλου διδασκαλίας είναι τα ζητούμενα που θέλει το υπουργείο Παιδείας για το Νέο Λύκειο.

Γύρω από τους άξονες αυτούς στρέφεται και η συγκεκριμένη πρόταση με την οποία μειώνεται ο αριθμός των γνωστικών αντικειμένων αλλά αυξάνονται ελαφρά οι διδακτικές ώρες. Στην Α' Λυκείου οι ώρες, από 32 που είναι σήμερα, γίνονται 34. Στη Β' Λυκείου από 34 και 35 που είναι σήμερα (ανάλογα με την κατεύθυνση) γίνονται 33. Στη Γ' Λυκείου από 31 ώρες που είναι σήμερα γίνονται 33.

Μάθημα επιλογής θα είναι και τα Θρησκευτικά και για τις 3 τάξεις του Λυκείου. Εντάσσονται στην ομάδα «Κοινωνικές Επιστήμες» με 2 ώρες διδασκαλία στην Α' Λυκείου και 3 ώρες στη Β' και στη Γ' Λυκείου.

Η Πληροφορική με τη σημερινή της μορφή ως αυτόνομο μάθημα δεν υπάρχει στο Νέο Λύκειο, αφού με τις επερχόμενες αλλαγές οι Νέες Τεχνολογίες θα διατρέχουν πλέον όλη τη σχολική ζωή του μαθητή.

Η Επιτροπή προτείνει:

1Την αύξηση των ωρών διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας κατά δύο ώρες.

2Την ενίσχυση της αγγλικής γλώσσας που θα διδάσκεται υποχρεωτικά και στις 3 τάξεις του Λυκείου, 3 ώρες την εβδομάδα.

3Τη μείωση του αριθμού των γνωστικών αντικειμένων, τα οποία εντάσσονται σε ομάδες μαθημάτων ως προς το περιεχόμενό τους (αρχαιογνωσία, μαθηματικά κ.λπ.).

4Την καθιέρωση περισσότερων μαθημάτων επιλογής και λιγότερων υποχρεωτικών στη Β' και στη Γ' Λυκείου και την ελευθερία επιλογής του μαθητή.

5Την εισαγωγή δύο επιπέδων στη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων. Το βασικό και το υψηλό, ανάλογα με τις δυνατότητες του μαθητή.

6Την εισαγωγή νέων μαθημάτων, μέσω της ζώνης «Τέχνη και Πολιτισμός» και μέσω των «Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών» που εντάσσονται οργανικά στο πρόγραμμα σπουδών του Νέου Λυκείου.

7Την αύξηση των επιλογών στη διδασκαλία ξένων γλωσσών.

8Την εισαγωγή νέων τεχνολογιών που διατρέχουν όλη τη μαθησιακή διδασκαλία.

9 Την αλλαγή ριζικά του μοντέλου διδασκαλίας και την εφαρμογή της συνεργατικής μεθόδου.

10Την εισαγωγή ερευνητικής εργασίας την οποία θα κάνει ο μαθητής με τη βοήθεια καθηγητή-συμβούλου. Θα εκπονείται μια εργασία τη χρονιά με ελεύθερη θεματική και για την υλοποίησή της θα ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία.

Τι προβλέπεται για την Α' Λυκείου

Το σύνολο των μαθημάτων είναι 11. Τα 7 είναι υποχρεωτικά και τα 4 επιλεγόμενα.

α) Τα υποχρεωτικά περιλαμβάνουν ένα φάσμα γνωστικών αντικειμένων το οποίο παρέχει τις βασικές γνώσεις για την αναγκαία γενική παιδεία με ικανοποιητικό αριθμό διδακτικών περιόδων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας.

β) Τα επιλεγόμενα μαθήματα εντάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες μαθημάτων. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ένα μάθημα από κάθε ομάδα.

γ) Οι διδακτικές ώρες είναι 34, οι 24 είναι για τα υποχρεωτικά μαθήματα και οι 10 για τα επιλεγόμενα.

δ) Οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά μια δραστηριότητα και μια ερευνητική εργασία.

Τι προβλέπεται για τη Β' και Γ' Λυκείου

Το σύνολο των μαθημάτων είναι 9, τα 3 υποχρεωτικά και τα 6 επιλεγόμενα.

α) Τα υποχρεωτικά μαθήματα αφορούν τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, την πρώτη ξένη γλώσσα που είναι τα αγγλικά και τη φυσική αγωγή.

β) Τα επιλεγόμενα μαθήματα εντάσσονται σε 6 ομάδες. Η κάθε ομάδα περιλαμβάνει ομοειδή γνωστικά αντικείμενα. Ορισμένα από αυτά προσφέρονται σε βασικό και σε υψηλό επίπεδο. Από τις ομάδες αυτές οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά ένα μάθημα από κάθε ομάδα. Επιλέγουν υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα εξάωρο μάθημα από τις ομάδες Α έως Ε.

γ) Οι διδακτικές ώρες που πρέπει να συμπληρώσουν είναι 33. Οι 12 ώρες είναι για τα υποχρεωτικά μαθήματα και οι 21 για τα επιλεγόμενα.

δ) Οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά μια δραστηριότητα και μία ερευνητική εργασία. *

Ποιοι είναι οι 3 της Επιτροπής

* Ο Αλέξης Δημαράς είναι ιστορικός της εκπαίδευσης, φιλόλογος. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο. Διετέλεσε πρόεδρος του Κέντρου Εκπαιδευτικής Ερευνας. Ηταν ο βασικός συντάκτης του «Εθνικού Απολυτηρίου» που παρουσίασε το 1996 ο Γ. Παπανδρέου ως υπουργός Παιδείας.

* Ο Βασίλης Κουλαϊδής είναι γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας. Καθηγητής Παιδαγωγικής του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Πτυχιούχος του ΕΜΠ, με διδακτορικό στο Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Κέντρου Εκπαιδευτικής Ερευνας (2000-2004).

* Ο Κώστας Δημόπουλος, σύμβουλος του υπουργείου Παιδείας. Σπούδασε φυσικός, απέκτησε μεταπτυχιακό στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο του Reading και διδακτορικό στις Επιστήμες της Αγωγής από το Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Σήμερα είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Στρεβλό εκπαιδευτικό σύστημα και σχεδιασμοί επί χάρτου

1. Εμβάθυνση στα γνωστικά αντικείμενα.

2. Κριτική σκέψη.

3. Απόκτηση δεξιοτήτων για τη ζωή. Αυτοί είναι οι στόχοι που έχει θέσει το υπουργείο Παιδείας για τους μαθητές που θα αποφοιτούν στο μέλλον από το Λύκειο. Σωστά. Αφού όπως αναγνωρίζουν οι πάντες πλέον, το Λύκειο με τη σημερινή του μορφή δεν έχει παιδευτική αυτοτέλεια.

Εχει συνδεθεί με την ανώτατη εκπαίδευση και σέρνει τον μαθητή σε μια εξαντλητική διαδικασία προετοιμασίας για το πανεπιστήμιο. Αποτέλεσμα: ένα στρεβλό εκπαιδευτικό σύστημα που βγάζει γενιές πολιτών χωρίς ουσιαστική παιδεία.

Πώς, όμως, μπορεί το σχολείο να ενεργοποιήσει τη δημιουργικότητα του μαθητή, να τον διδάξει να μαθαίνει, να διαχειρίζεται τη γνώση και την πληροφορία που αποκτά, να τον μάθει να ερευνά, να αναλύει, να συνθέτει, να πειραματίζεται και να εφαρμόζει μοντέλα;

Με καθηγητές που είναι μερικώς ή καθόλου επιμορφωμενοι πάνω στις νέες τεχνολογίες; Με καθηγητές κουρασμένους και κακά αμειβόμενους; Με 28, 30, 35 μαθητές στην τάξη πώς θα αναδειχθεί η δημιουργικότητα του κάθε μαθητή; Με κονδύλια που μένουν αδιάθετα, γιατί δεν μπορεί το υπουργείο Παιδείας να τα απορροφήσει; Με τη συνεχή υποχρηματοδότηση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης;

Ακόμη παραμένουν απλήρωτοι οι περισσότεροι από τους 6.500 εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν ως αναπληρωτές και αμείβονται μέσω του ΕΣΠΑ. Η πρόβλεψη ήταν να διοριστούν 1.500 αναπληρωτές για τα 800 πιλοτικά σχολεία που θα εφαρμόσουν καινοτόμα προγράμματα. Οι επιπλέον 5.000 προσελήφθησαν παράτυπα για να καλύψουν πραγματικές ανάγκες και είναι απλήρωτοι.

Η πρόταση για το νέο Λύκειο του υπουργείου Παιδείας ξεκίνησε να σχεδιάζεται από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Μετά την παραίτηση της Θάλειας Δραγώνα, η οποία είχε αρχικά την ευθύνη, η πρότασή της ακυρώθηκε και μια άλλη επιτροπή ανέλαβε να φτιάξει άλλη. Και η πρόταση αυτή όμως έχει πολλά αδύνατα σημεία και κενά στην υλοποίησή της. Θα σταθούμε στο πιο βασικό: ένας μαθητής που θέλει να σπουδάσει Φυσική δεν μπορεί να επιλέξει και τη Χημεία που είναι συναφές μάθημα. Ενας μαθητής που θέλει να σπουδάσει Ιατρική θα επιλέξει μόνο τη Φυσική, που είναι 6ωρο μάθημα, και δεν θα επιλέξει τη Βιολογία; Επίσης η Βιολογία για το μαθητή που θέλει να σπουδάσει Ιατρική δεν θα έπρεπε να υπάρχει και στην Α' Λυκείου;

Στο νέο Λύκειο που σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας εισάγονται καινοτόμα προγράμματα για την ελληνική μαθησιακή διαδικασία όπως οι «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες», η «Τέχνη και ο Πολιτισμός». Μαθήματα που εξ αντικειμένου μπορούν να εισάγουν και διαφορετικό μοντέλο διδασκαλίας.

Ποιοι όμως θα διδάξουν Εικαστικά, Κινηματογράφο, Θέατρο, Φωτογραφία, Μουσική; Φέτος τα Μουσικά σχολεία υπολειτουργούν γιατί δεν έγιναν διορισμοί καθηγητών Μουσικής και τα κενά στα μουσικά μαθήματα προσπαθούν να καλύψουν ωρομίσθιοι με 150 ευρώ το μήνα. Του χρόνου θα υπάρχουν κονδύλια για να διοριστούν όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί που θα καλύψουν τις νέες ανάγκες για το νέο Λύκειο;

Δεν θα είναι, πάντως, πρώτη φορά που οι σχεδιασμοί του υπουργείου Παιδείας θα μείνουν απλώς σχεδιασμοί. Στο χαρτί.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο Παιδείας
Εκπαίδευση