Έντυπη Έκδοση

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΩΝ, ΝΕΟ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Τα πάνω κάτω στην οικοδομή

Την κατάργηση των πολεοδομικών γραφείων, με τη σημερινή τους μορφή και αρμοδιότητες, προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με το νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών, που προβλέπεται να ισχύσει ώς το τέλος του χρόνου.

Το νομοσχέδιο ολοκληρώθηκε και η πρώτη του παρουσίαση θα γίνει στο υπουργικό συμβούλιο, πιθανόν την επόμενη εβδομάδα, εφόσον βέβαια το επιτρέψει το γενικότερο πολιτικό σκηνικό.

Το νέο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών θα γίνεται σε δύο φάσεις και με καθοριστική ευθύνη των ιδιωτών μηχανικών που επιλέγει ο ιδιοκτήτης ή ο επιχειρηματίας για να εκπονήσει τη μελέτη της οικοδομής. Οι νέες υπηρεσίες δόμησης θα λειτουργούν με ευθύνη των δήμων και θα διενεργούν μόνον έλεγχο νομιμότητας.

Εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα προώθησης της διαδικασίας μέσω Internet, με στόχο την ταχύτητα αλλά και τη διαφάνεια στις συναλλαγές με τις υπηρεσίες, που με τη σημερινή τους μορφή χαρακτηρίζονται «καρκίνωμα» για το σύνολο του Δημοσίου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ακολουθήσει νέο νομοσχέδιο, που θα αφορά το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ), αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι η πολύπλοκη νομοθεσία, με ρυθμίσεις που αλληλοαναιρούνται ή έχουν καταργηθεί με δικαστικές αποφάσεις, αλλά συνεχίζουν να εφαρμόζονται! Η κωδικοποίηση είχε γίνει για πρώτη φορά το 1999, αλλά στη συνέχεια «ξεχάστηκε».

Στην ουσία, οι νέες ρυθμίσεις αμφισβητούν τον προγραμματισμό της κυβέρνησης, που προβλέπει τη συγκρότηση πολεοδομικών γραφείων σε κάθε έναν από τους 325 «καλλικρατικούς» δήμους, ακόμη και σε αυτούς που καλύπτουν μικρά νησιά. Σήμερα, στο σύνολο της χώρας υπάρχουν περίπου 180 υποστελεχωμένες υπηρεσίες.

Απαιτείται ενίσχυση των δυνάμεων, ώστε να λειτουργήσει το ηλεκτρονικό αρχείο κτηρίων, η «ταυτότητα» που έχει θεσπιστεί από τις αρχές του 2010, αλλά δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή, γιατί δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο διάταγμα. Θα αρχίσει από τις νέες οικοδομές, με προοπτική να καλύψει σε μία πενταετία το σύνολο των κτηρίων της χώρας.

Ο έλεγχος της οικοδομής, που πλέον θα γίνεται σε όλες τις φάσεις κατασκευής, ανατίθεται σε νέες υπηρεσίες, που θα δημιουργηθούν στις αποκεντρωμένες διοικήσεις και σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, που αναφέρεται στις παλιές νομαρχίες.

Προβλέπεται η δημιουργία νέου σώματος ελεγκτών δόμησης, κατά τα πρότυπα των ενεργειακών επιθεωρητών. Θα συγκροτείται από ιδιώτες που διαθέτουν ορισμένα προσόντα (π.χ. δεκαετή εμπειρία), που θα διενεργούν τους ελέγχους με επιβάρυνση των ιδιοκτητών.

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, θα λαμβάνουν μέρος ή και το σύνολο της αμοιβής επίβλεψης που καταβάλλεται και σήμερα στο μελετητή του φακέλου. Σε περίπτωση παραβάσεων θα επιβάλλονται ποινές, που θα φτάνουν ώς την προσωρινή ή και μόνιμη αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Η διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας θα γίνεται σε δύο στάδια και με ευθύνη του ιδιώτη μελετητή. Συγκεκριμένα, η πρώτη φάση αφορά:

* Την κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία, εκτός από τα παραστατικά κατάθεσης της αμοιβής του, μόνο τοπογραφικού διαγράμματος του οικοπέδου και διαγράμματος κάλυψης με τα όρια της μελλοντικής οικοδομής.

* Η υπηρεσία κάνει τον έλεγχο και μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες δίνει την έγκρισή της. Αν υπάρχει πρόβλημα με την πολεοδομική νομοθεσία, τα επιστρέφει για διόρθωση. Με αυτό τον τρόπο γίνονται σαφείς οι όροι δόμησης στο συγκεκριμένο ακίνητο.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει:

* Την εκπόνηση όλων των προβλεπόμενων μελετών (αρχιτεκτονική, στατική, ΚΕΝΑΚ κ.λπ.), με βάση τους εγκεκριμένους από την πρώτη φάση όρους δόμησης.

* Την υποβολή όλων των εγκρίσεων που απαιτούνται σε ειδικές περιπτώσεις, για παράδειγμα από το Δασαρχείο, για εκτός σχεδίου ακίνητα, από την Αρχαιολογία για οικόπεδα κοντά σε χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

* Την επικύρωση των μελετών από την αρμόδια υπηρεσία μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες.

Θα εξετάζουν τις καταγγελίες

Το νομοσχέδιο προβλέπει άλλες δύο αλλαγές:

* Την κατάργηση των αρχιτεκτονικών επιτροπών (ΕΠΑΕ), που είναι πολυμελείς και στην ουσία λειτουργούν ως συνδικαλιστικά όργανα. Θα δημιουργηθεί το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων, που θα στελεχωθεί από πανεπιστημιακούς καθηγητές και αρχιτέκτονες που έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς.

* Την αντικατάσταση των κεντρικών και περιφερειακών συμβουλίων πολεοδομίας-χωροταξίας (ΣΧΟΠ) με τα συμβούλια πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων, που θα εξετάζουν τις καταγγελίες και θα παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής των νομοθεσίας. Την προεδρία θα ασκούν εκπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

«Τριάντα χρόνια μετά το νόμο 1337, δυστυχώς, ούτε η αυθαίρετη δόμηση καταργήθηκε ούτε η οικιστική ασχήμια εξαλείφθηκε», επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Σηφουνάκης, που υπογραμμίζει: «Το χειρότερο είναι ότι δεν υπήρξε ισοπολιτεία». Θεωρεί ότι με το νομοσχέδιο, που διαχωρίζει το εγκριτικό από το εποπτικό έργο, η Πολιτεία αναλαμβάνει τις ευθύνες της και κάλεσε τους μηχανικούς να αναλάβουν τις δικές τους. *

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Πολεοδομία και Χωροταξία
Κλάδος κατασκευών & οικοδομή
Για το ίδιο θέμα
«Κίνδυνοι για κτήρια που κατασκευάστηκαν πριν από το '80»