Έντυπη Έκδοση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ 4 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

Στον αέρα η επεξεργασία απορριμμάτων

Φρένο στην κατασκευή τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ Φυλής (2), Κερατέας και Γραμματικού, αρχικού προϋπολογισμού 365.000.000 ευρώ, έβαλε το Ελεγκτικό Συνέδριο, ακυρώνοντας ως νομικά πλημμελή την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ).

Στα σκουπίδια η σύμβαση του ΕΣΔΚΝΑ Στα σκουπίδια η σύμβαση του ΕΣΔΚΝΑ Σύμφωνα με την απόφαση-κόλαφο των δικαστών, η επίμαχη σύμβαση πρέπει να γίνει από την αρχή, καθώς βασικοί της όροι, όπως το χρονοδιάγραμμα εργασιών και η εκτέλεση του προϋπολογισμού, είναι παντελώς αόριστοι και δεν ορίζουν με σαφήνεια τους φορείς, το ύψος και τους τρόπους των χρηματοδοτήσεων του έργου!

Μετά την εξέλιξη αυτή, είναι προφανές ότι ο περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική τινάζεται κυριολεκτικά στον αέρα. Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, τα 4 εργοστάσια θα χρησιμοποιούσαν ως τεχνολογία τη μέθοδο της βιοξήρανσης.

Κεντρικό ρόλο στο συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης σκουπιδιών παίζουν οι επιχειρήσεις του Σύνδεσμου Βιομηχανιών Ανακύκλωσης Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΒΙΑΝ) στον οποίο ηγείται ο Αθ. Κατρής, στέλεχος του ομίλου Μπόμπολα (ΗΛΕΚΤΩΡ).

Σε συνέντευξη Τύπου, πριν από λίγους μήνες, ο σύνδεσμος παρότρυνε την κυβέρνηση να προχωρήσει με διαδικασίες κατεπείγουσες τα εργοστάσια στη Φυλή, προτείνοντας την Επιτροπή Δημοσίων Πόρων για την υλοποίηση του έργου, λόγω της αδυναμίας τραπεζικής χρηματοδότησης.

Το 6ο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκανε δεκτή την προσφυγή της ΠΟΕ-ΟΤΑ (την δημοσίευσε η Κ.Ε. στις 31/1/2011) και ανακάλεσε πράξη του Ε' κλιμακίου ότι δεν «κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης».

Στην προσφυγή της ΠΟΕ-ΟΤΑ αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι η επίμαχη σύμβαση άφηνε «κερκόπορτες» για τον τριπλασιασμό του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων που θα κληθεί τελικά να πληρώσει ο πολίτης.

Στην απόφαση του 6ου τμήματος, αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «δεν προσδιορίζεται επακριβώς πώς κατανέμεται το συνολικό ποσόν του προϋπολογισμού. Δεν υπάρχει έτσι σαφής και ορισμένη πρόβλεψη για τον τρόπο διασφάλισης και εξοικονόμησης των αναγκαίων πόρων, παρά μόνο μία γενικόλογη διατύπωση ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα υποβάλει αιτήσεις στους φορείς χρηματοδότησης, οι οποίοι επίσης δεν προσδιορίζονται, ανάλογα με το χρηματοδοτικό σχήμα που θα επιλεγεί στο μέλλον, ενώ αυτό θα έπρεπε ήδη να έχει καθοριστεί»!

Σύμφωνα με τους δικαστές, δεν υπάρχει «ούτε καν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των δράσεων που αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη, υπό την έννοια της σταδιακής υλοποίησης των έργων, έτσι ώστε δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί αν η προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης είναι επαρκής για την κατασκευή των έργων αυτών»!

Κρίθηκε ακόμη ότι δεν ήταν νόμιμη η σύνθεση της εκτελεστικής επιτροπής του ΕΣΔΚΝΑ, καθώς σε αυτήν συμμετείχαν αναπληρωματικά αντί των τακτικών μελών της, χωρίς να αποδεικνύεται κατά τρόπο αναμφίβολο, ότι τα απόντα τακτικά μέλη κλήθηκαν να παραστούν ή ότι συνέτρεχε κάποιος νόμιμος λόγος που δεν ήταν απαραίτητη η πρόσκλησή τους. *

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Διαχείριση απορριμμάτων