Έντυπη Έκδοση

Κλείνουν τα παραθυράκια για φως, νερό

Καταργούνται όλα τα «παραθυράκια» που είχαν θεσπιστεί κατά καιρούς και επέτρεπαν τη σύνδεση των αυθαιρέτων με τη ΔΕΗ και το δίκτυο ύδρευσης. Με την επίκληση λόγων υγείας ή και για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (παλιννοστούντες, Ρομά κ.λπ.), έχουν τακτοποιηθεί την τελευταία 15ετία ολόκληροι οικισμοί αυθαιρέτων.

Με τροπολογία, που προστέθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στις ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα, προβλέπεται ότι από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται κάθε διάταξη που επιτρέπει την κατ' εξαίρεση σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Αναφέρεται μάλιστα ότι δεν θα υλοποιηθούν βεβαιώσεις ή αποφάσεις που τυχόν έχουν εκδοθεί.

Οι σημαντικότερες από τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής αφορούν:

**Την επίσπευση του χρόνου καταβολής της πρώτης δόσης, που πρέπει να γίνει μέσα σε τρεις μήνες και όχι σε οκτώ, όπως προέβλεπε το νομοσχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη δόση θα πληρωθεί από την 1η Ιανουαρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου 2012, ανάλογα με το χρόνο κατάθεσης της δήλωσης από τον ιδιοκτήτη. Να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποχρέωση να καταθέσουν τα πιο σημαντικά δικαιολογητικά μέσα σε τέσσερις μήνες από την υποβολή της αρχικής δήλωσης. Είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση «καίγεται» για τις εισπράξεις από τα αυθαίρετα. Αυτό φαίνεται και από άλλη προσθήκη, σύμφωνα με την οποία, αν το πρόστιμο μετά την αφαίρεση του παραβόλου είναι μικρότερο των 400 ευρώ, τότε το ποσό καταβάλεται εφάπαξ, χωρίς έκπτωση και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

**Την αύξηση της περιόδου καταβολής των προστίμων, που φτάνει τους 30 μήνες, έναντι 24 που προέβλεπε το νομοσχέδιο. Καταργήθηκε και η πρόβλεψη για οκτώ ισόποσες δόσεις για κατοικίες και 14 στις άλλες χρήσεις. Ο τρόπος πληρωμής θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.

**Τη νέα μείωση του προστίμου για αυθαίρετα που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1983. Μετά τον καθορισμό του οφειλόμενου ποσού ανάλογα με τις παραβάσεις, π.χ. εκτός σχεδίου χωρίς άδεια, εντός σχεδίου με υπέρβαση 50% των όρων δόμησης, ο ιδιοκτήτης ακινήτου αυτής της κατηγορίας θα καταβάλλει το 15% αντί του 20% που υπήρχε μέχρι χθες το απόγευμα. Παραμένει το 80% για αυθαιρεσίες που έχουν συντελεστεί την περίοδο 1984-2003, ενώ για τα νεότερα κτίσματα καταβάλλεται το 100% του αναλογούντος προστίμου.

**Την πρόβλεψη για ηλεκτρονική κατάθεση των εγγράφων της τακτοποίησης κατ' ευθείαν στο υπουργείο Περιβάλλοντος και να λαμβάνει μονοσήμαντο αύξοντα αριθμό, που θα αναφέρεται σε όλες τις μετέπειτα συναλλαγές και καταβολές προστίμων.

Διευκρινίζεται ότι δεν κατατέθηκε τελικά η διάταξη για ακίνητα που βρίσκονται σε αμφισβητούμενες δασικές περιοχές. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, ακόμη και στις περιπτώσεις που έχουν γίνει αναρτήσεις των έξι πρώτων δασικών χαρτών, θα αναλάβουν από μόνοι τους την ευθύνη να υποβάλουν ή όχι δήλωση τακτοποίησης αυθαιρέτου.

Επιμέρους ζητήματα, όπως και διασαφηνίσεις στην εφαρμογή του νέου νόμου θα αντιμετωπιστούν με εγκυκλίους που προβλέπεται να εκδοθούν μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εκκρεμεί επίσης η έκδοση υπουργικής απόφασης για τις αμοιβές των μηχανικών που θα συντάσσουν τις τεχνικές εκθέσεις. Το υπουργείο Περιβάλλοντος περιμένει τις προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου με αμοιβές για κάθε απαιτούμενη εργασία. Εκτιμάται ότι για τακτοποίηση 100 τετραγωνικών η αμοιβή θα διαμορφωθεί γύρω στα 800 ευρώ, που προστίθενται στο παράβολο και το πρόστιμο.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Ακίνητα & κτηματαγορά
Πολεοδομία και Χωροταξία
ΔΕΗ
Ύδρευση
Για το ίδιο θέμα
Χαράτσι και στους νόμιμους