Ηλεκτρονική Έκδοση

Με εργόσημο και οι εργάτες γης

Όσοι εργάτες απασχολούνται σε γεωργικές/κτηνοτροφικές επιχειρήσεις θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά με εργόσημο, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΓΑ.

Με την αρ. 9/12-0-2011 εγκύκλιο ο  Παναγιώτης Πέτρουλας, διοικητής του ΟΓΑ αποφάσισε ότι το εργόσημο θα εφαρμόζεται στους εργάτες γης, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, που απασχολούνται σε γεωργικές/κτηνοτροφικές επιχειρήσεις και οι οποίοι μέχρι σήμερα ασφαλίζονται στον ΟΓΑ ως αυτοτελώς απασχολούμενοι. 

Οι ημέρες που θα δουλέψουν οι εργάτες γης θα υπολογίζονται ανά έτος με βάση το μισθό που θα έχουν λάβει με εργόσημο και θα προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των καταβληθεισών εντός του έτους αμοιβών δια του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη τής 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Οι απασχολούμενοι που έχουν πραγματοποιήσει 150 ημέρες εργασίας και άνω κατ' έτος θα ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος.  Ενώ οι παρακρατούμενες εισφορές για εργόσημα του ΟΓΑ έχουν οριστεί σε ποσοστό 10% επί του ποσού του εργοσήμου. Ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές για τους μήνες ασφάλισης κάθε έτους, υπολογίζονται με βάση τα ποσά ασφαλιστικών εισφορών που ισχύουν κατά το συγκεκριμένο έτος, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία του απασχολούμενου.

Όσοι απασχολούμενοι έχουν χρόνο ασφάλισης κάτω των έξι μηνών ετησίως, εάν τα παρακρατηθέντα εντός του έτους ποσά δεν επαρκούν για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών των μηνών ασφάλισης του έτους, ισχυροί μήνες ασφάλισης θεωρούνται μόνο οι εξοφλημένοι μήνες και δεν αναζητούνται από τον ΟΓΑ οι εισφορές για τους υπόλοιπους μη εξοφλημένους μήνες του έτους.

Η μη πληρωμή με εργόσημο συνεπάγεται πρόστιμο ίσο με το 50πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, το οποίο επιβάλλεται από τον αρμόδιο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση