Ηλεκτρονική Έκδοση

Επιπλέον «απεριόριστες» διαδρομές στα ΜΜΜ ζητά ο Συνήγορος του Καταναλωτή

Παράταση της ισχύος της κάρτας απεριορίστων διαδρομών για χρονική διάρκεια ίση με εκείνη των απεργιών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή να χορηγεί αντίστοιχη έκπτωση στην τιμή αγοράς της ετήσιας, μηνιαίας και εβδομαδιαίας κάρτας, ζήτησε ο Συνήγορος του Καταναλωτή από τον ΟΑΣΑ.

Μετά από πολλές αναφορές από κατόχους της κάρτας απεριορίστων διαδρομών, ο Συνήγορος του Καταναλωτή έκανε αίτημα προς τον ΟΑΣΑ την επιστροφή μέρους του τιμήματος που έχουν προκαταβάλει για την αγορά της εν λόγω κάρτας ή την παράταση της ισχύος της λόγω των απεργιών των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι κάτοχοι καρτών απεριορίστων διαδρομών, έχοντας προκαταβάλει πλήρως το αντίτιμο της κάρτας στην αρχή του έτους ή κάθε μήνα κατά την παραλαβή της ετήσιας ή μηνιαίας κάρτας αντίστοιχα, λόγω των επαναλαμβανόμενων απεργιών των εργαζομένων στα ΜΜΜ, στερήθηκαν της δυνατότητας να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μεταφοράς κατά τις ημέρες και ώρες των απεργιών των εργαζομένων σε αυτά, επωμιζόμενοι πρόσθετες επιβαρύνσεις λόγω της αναγκαστικής μετακίνησής τους με άλλα μέσα.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή τονίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, «αν η παροχή του ενός από τους συμβαλλομένους είναι αδύνατη από γεγονός για το οποίο αυτός δεν έχει ευθύνη, απαλλάσσεται ο άλλος συμβαλλόμενος από την αντιπαροχή και την αναζητεί, αν τυχόν την κατέβαλε, κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού».

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Συγκοινωνίες-Μεταφορές