Έντυπη Έκδοση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΙΑ

Κομπόστ από απορρίμματα μόνο 6.000 κατοίκων

Στη συμμετοχή μόλις 6.000 κατοίκων (!) αποβλέπει πρόγραμμα διαλογής απορριμμάτων στην πηγή για παραγωγή κομπόστ, που ξεκινά στην Αττική ύστερα από δεκαετίες ατέρμονων συζητήσεων για την ενίσχυση της ανακύκλωσης.

Το πρόγραμμα παρουσιάζουν αύριο οι Δήμοι Αθηναίων και Κηφισιάς μαζί με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων-Κοινοτήτων Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την εταιρεία μελετητών περιβαλλοντικών έργων ΕΠΤΑ Α.Ε. Υπενθυμίζεται ότι η παραγωγή κομπόστ από οργανικά απορρίμματα (τροφών-μαγειρείων και απόβλητα κήπων) θεωρείται διεθνώς σημαντικό κεφάλαιο ενίσχυσης της ανακύκλωσης. Με άλλα λόγια, όσο αυξάνεται η ανακύκλωση τόσο μειώνονται αφ' ενός τα σκουπίδια που θάβονται στις χωματερές, αφ' ετέρου τα έξοδα διάθεσης και η περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Οργανικά απόβλητα

Στην Ελλάδα, η ανακύκλωση βρίσκεται ακόμη σε πολύ χαμηλά επίπεδα και αφορά κυρίως γυαλί-μέταλλο-χαρτί και πλαστικό. Αντιθέτως, στα οργανικά απόβλητα, που στην Ελλάδα είναι και αυξημένα, δεν έχει προχωρήσει καθόλου.

Το πρόγραμμα, το οποίο παρουσιάζεται αύριο, διαφημίζεται ως το «πρώτο που ξεκινά στο πλαίσιο ευρωπαϊκού έργου» και θα ξεκινήσει να υλοποιείται τον Απρίλιο του 2012, ενώ, τουλάχιστον σε επίπεδο Δήμου Αθηναίων, είχε ψηφιστεί από τον Απρίλιο του 2010.

Θα καλύπτει πληθυσμό 3.000 κατοίκων σε κάθε έναν από τους Δήμους Κηφισιάς και Αθηναίων (πιθανόν στα Α. Πατήσια) σε περιοχές όπου θα τοποθετείται ξεχωριστός κάδος χρώματος καφέ δίπλα στον κάδο των συμβατικών απορριμμάτων. Σε κάποιες γειτονιές της Κηφισιάς εξετάζεται η διανομή μικρότερων κάδων χωρητικότητας 30 λίτρων σε κάθε κατοικία, ενώ στους δημότες που θα συμμετέχουν θα σταλούν οικιακοί κάδοι συλλογής των απορριμμάτων τροφής των 7 λίτρων.

Το υλικό θα συλλέγεται με οχήματα των δήμων και θα οδηγείται στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) που βρίσκεται δίπλα στον ΧΥΤΑ Φυλής. Υπενθυμίζεται ότι το ΕΜΑΚ παράγει ήδη κομπόστ, το οποίο όμως είναι τόσο κακής ποιότητας που δεν πωλείται ως εδαφοβελτιωτικό αλλά χρησιμοποιείται μόνον για την εδαφοκάλυψη των χώρων όπου εναποτίθενται σκουπίδια στον ΧΥΤΑ. Με την προσθήκη των υλικών που θα έρχεται από το νέο πρόγραμμα, ελπίζεται ότι θα βελτιωθεί η ποιότητα του παραγόμενου κομπόστ ώστε να «παράγεται εδαφοβελτιωτικό υψηλής ποιότητας».

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Περιβάλλον & οικολογία
Διαχείριση απορριμμάτων