Έντυπη Έκδοση

«Η Πληροφορική πρέπει να είναι πανελλαδικά εξεταζόμενη»

Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα θα πρέπει να είναι η Πληροφορική, όπως τονίζουν σε ανοιχτή επιστολή τους στον υπουργό Παιδείας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Καθηγητών Πληροφορικής Νίκος Σκίκος και 18 πρόεδροι τμημάτων Πληροφορικής. Οπως αναφέρουν:

«Ενα πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα καλύπτει μια βασική περιοχή γνώσης, που αποτελεί κατά τεκμήριο προαπαιτούμενη γνώση για το πανεπιστημιακό τμήμα που επιθυμεί να εισαχθεί ο υποψήφιος. Για τα "κλασικά" μαθήματα του είδους (Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική) είναι εύκολα κατανοητό γιατί θα πρέπει να είναι πανελλαδικά εξεταζόμενα για την εισαγωγή των υποψηφίων σε πανεπιστημιακά τμήματα θετικών επιστημών. Τι συμβαίνει όμως με την Πληροφορική;

»Στον πυρήνα της επιστήμης της Πληροφορικής βρίσκεται η αλγοριθμική, ήτοι η μελέτη του αλγορίθμου, δηλαδή της αλληλουχίας βημάτων που επιτυγχάνουν με σαφή τρόπο την επίλυση ενός προβλήματος. Η αλγοριθμική έχει ρίζες και στην αρχαία ελληνική σκέψη (κόσκινο Ερατοσθένη, Ευκλείδειος αλγόριθμος υπολογισμού ΜΚΔ κ.λπ.). Από το 1980 περίπου, όταν εμφανίστηκαν οι προσωπικοί υπολογιστές και άρχισε η παγκόσμια τεχνολογική ανάπτυξη βασισμένη στις διαρκώς εξελισσόμενες ψηφιακές τεχνολογίες (Διαδίκτυο, φορητές συσκευές κ.λπ.), η αλγοριθμική εξελίχθηκε σε εξαιρετικά σημαντική περιοχή γνώσης και για την εκπαίδευση, καθώς αφ' ενός αναδεικνύει την ισχύ και αποτελεσματικότητα του αναλυτικού τρόπου της ανθρώπινης σκέψης για την επίλυση προβλημάτων, αφ' ετέρου προσφέρει το θεμέλιο για την επιτυχή σχεδίαση και ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού.

»Η κατανόηση της δυναμικής που χαρακτηρίζει την αλγοριθμική οδηγεί σήμερα τα εκπαιδευτικά συστήματα τεχνολογικά προηγμένων χωρών (ενδεικτικά: ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία κ.ά.) στο να καλλιεργούν την αλγοριθμική σκέψη των μαθητών ήδη από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να προετοιμάζουν καλύτερα εκείνους που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια σπουδές τεχνολογικού χαρακτήρα.

»Στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα την καλλιέργεια της αλγοριθμικής σκέψης υποστήριζε το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Περιβάλλον Προγραμματισμού (ΑΕΠΠ), που διδάσκονταν στην τεχνολογική κατεύθυνση του Γενικού Λυκείου. Οι μαθητές που παρακολουθούσαν και εξετάζονταν με επιτυχία στο μάθημα αυτό διέθεταν σαφώς το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων για σπουδές στα 21 συνολικά τμήματα ΑΕΙ (πανεπιστημιακά τμήματα Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, τμήματα Πολυτεχνείου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, κ.λπ.), καθώς και στα αντίστοιχα τμήματα των ΑΤΕΙ.

Η παντελής κατάργηση του μαθήματος ΑΕΠΠ από το πρόγραμμα σπουδών της Γ' Λυκείου και η αντικατάστασή του από τη Χημεία ως πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος (υποχρεωτικά για όλους τους υποψηφίους τμημάτων θετικών επιστημών) συνιστά σαφώς οπισθοδρόμηση σε εποχές που δεν υπήρχε η σημερινή τεχνολογική εξέλιξη καθώς και η κατανόηση της αξίας της αλγοριθμικής ως θεμελιώδους πεδίου γνώσης.

Αποτελεί επίσης παρανόηση για το είδος των προαπαιτούμενων γνώσεων για τα προαναφερθέντα τμήματα, καθώς η Χημεία πόρρω απέχει από το να αποτελεί θεμελιώδες πεδίο γνώσης γι' αυτά. Αν ισχύσει μια τέτοια ρύθμιση, τότε θα αποτελέσει παγκόσμια αρνητική πρωτοτυπία το γεγονός πως το εκπαιδευτικό μας σύστημα θα υποχρεώσει τους υποψηφίους των ανωτέρω τμημάτων να μελετούν και να εξετάζονται σε αντικείμενο παντελώς άσχετο με την ουσία των μετέπειτα σπουδών τους.

»Θεωρώντας ότι το υπό ψήφιση νομοσχέδιο θα πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη της εθνικής Παιδείας δημιουργώντας ευνοϊκές προϋποθέσεις για υψηλού επιπέδου τεχνολογικές σπουδές για τους Ελληνόπαιδες αλλά και συνολικά για το μέλλον της χώρας στον παγκόσμιο στίβο τεχνολογικών εξελίξεων, προτείνουμε πως η λογικά σωστή επιλογή είναι να συνεχίσει να διδάσκεται μάθημα Αλγοριθμικής στη Γ' Λυκείου, εμπλουτισμένο με στοιχεία προγραμματισμού και πολύ βασικά στοιχεία οργάνωσης υπολογιστών. Το μάθημα αυτό θα πρέπει να είναι πανελλαδικά εξεταζόμενο (εναλλακτικά με τη Χημεία) για εκείνους τους υποψηφίους που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε τεχνολογικού προσανατολισμού τμήματα όπως τα παραπάνω».

(Τα ονόματα των καθηγητών είναι στη διάθεση της εφημερίδας)

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση
Πληροφορική και διαδίκτυο
Υπουργείο Παιδείας
Σχολεία
Απεργίες και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής