Έντυπη Έκδοση

ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ 25 ΠΛΗΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σύνταξη για γυναίκες στα 50, με ανήλικο

Ως ημερομηνία ενηλικίωσης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους που το παιδί ενηλικιώθηκε

Την πόρτα εξόδου στα 50 μπορούν ανοίξουν χιλιάδες εργαζόμενες στο Δημόσιο που θεμελίωσαν δικαίωμα ως μητέρες ανήλικων τέκνων. Για να «κλειδώσει» το δικαίωμα, πρέπει να υπάρχουν δύο απαραίτητες προϋποθέσεις: η συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και η ανηλικότητα του τέκνου.

«Κλειδί» είναι ο χρόνος ασφάλισης που πρέπει να είναι πλήρης (25 έτη) και δεν μπορούν να προσμετρηθούν επιδοτούμενοι χρόνοι και κενά εργασίας. Αντίστοιχα δεν θεωρείται ότι έχει συμπληρωθεί η 25ετία, όταν η ενδιαφερόμενη ασφαλισμένη έχει 24 έτη, 6 μήνες και 1 ημέρα, δηλαδή δεν «χαρίζεται» το εξάμηνο.

Και σε αυτήν την περίπτωση για τη συμπλήρωση της 25ετίας συμπεριλαμβάνεται τόσο η ασφάλιση στον ιδιωτικό όσο και η υπηρεσία στο δημόσιο τομέα.

Επιπλέον, όσες υπάλληλοι μπορούν, έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν την 25ετία αναδρομικά το 2010 με εξαγορά πλασματικού χρόνου τέκνων (και μόνο), κατοχυρώνοντας έτσι και αυτές δικαίωμα με τη συμπλήρωση του 50ού έτους τους. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν συμπληρωθεί 15 έτη δημόσιας υπηρεσίας, ώστε να είναι δυνατή η εξαγορά του πλασματικού χρόνου των τέκνων.

Για παράδειγμα, δημόσια υπάλληλος με 2 ανήλικα τέκνα το 2010 και με συμπληρωμένα 23 έτη ασφάλισης στο Δημόσιο μπορεί, εξαγοράζοντας τα δύο πλασματικά έτη από τα παιδιά, να θεμελιώσει δικαίωμα το 2010 αναδρομικά. Ετσι μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας της.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι για τη θεμελίωση με τις διατάξεις για τις μητέρες ανήλικων τέκνων από το Δημόσιο ως ημερομηνία ενηλικίωσης λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του έτους που το τέκνο ενηλικιώθηκε.

Σε περίπτωση που θεμελιωθεί το εν λόγω δικαίωμα, η ασφαλισμένη δικαιούται συνταξιοδότηση από τη συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας της κι έπειτα. Η σύνταξη είναι πλήρης, αναλογική των ετών ασφάλισης που θα έχει τη στιγμή που θα υποβάλει το σχετικό αίτημα.

Μειωμένο στα 50

Τέλος, εφ' όσον η σύνταξη υπολογίζεται με τις διατάξεις της διαδοχικής και η ασφαλισμένη έχει συμμετέχοντα φορέα ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ, το τμηματικό ποσό των φορέων αυτών καταβάλλεται στα 50 μειωμένο.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως στο Δημόσιο σε ηλικία 50 ετών μπορούν να πάρουν μειωμένη σύνταξη και οι «νέες» ασφαλισμένες, που μπήκαν στην αγορά εργασίας μετά την 1η Ιανουαρίου 1993. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συμπληρώσουν με εξαγορές πλασματικών ετών 20ετία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Παραδείγματα συνταξιοδότησης γυναικών με ανήλικα

Η σύνταξη είναι πλήρης, αναλογική των ετών ασφάλισης που έχει τη στιγμή που υποβάλλει το σχετικό αίτημα

Ενδεικτικές ερωταπαντήσεις για γυναίκες στο Δημόσιο, με ανήλικα παιδιά:

Ερώτηση: Μητέρα δύο τέκνων -εκ των οποίων το ένα είναι ανήλικο- είναι 48 ετών, έχει συνολικά 24 έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012 και έχει διοριστεί στο Δημόσιο το 1995. Μπορεί να αναγνωρίσει τον πλασματικό χρόνο από τα τέκνα και να θεμελιώσει δικαίωμα;

Απάντηση: Η συγκεκριμένη μητέρα μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρόνο των παιδιών για θεμελίωση δικαιώματος και αυτό γιατί έχει συμπληρώσει την απαιτούμενη 15ετή δημόσια υπηρεσία. Ετσι μπορεί να κάνει χρήση τού εν λόγω χρόνου (3 έτη) που θα την οδηγήσει σε αναδρομική θεμελίωση με συμπλήρωση 25ετίας το 2010. Θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί από το 50ό έτος της ηλικίας της κι έπειτα, με πλήρη σύνταξη.

Ερώτηση: Μητέρα δύο παιδιών -εκ των οποίων το ένα ανήλικο- προσελήφθη με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε δήμο το 1984 και συνέχισε ώς το 1987, οπότε έγινε αορίστου χρόνου, και το 2001 μονιμοποιήθηκε. Εχει θεμελιώσει σχετικό δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου;

Απάντηση: Η μητέρα του παραδείγματος έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, καθώς μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 είχε συμπληρωμένα 25 έτη ασφάλισης και ταυτόχρονα ανηλικότητα τέκνου. Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί από το 50ό έτος της ηλικίας της κι έπειτα με πλήρη σύνταξη αναλογική των ετών ασφάλισης που έχει.

Τι ισχύει γα τις μητέρες με ανάπηρα τέκνα

Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν στο Δημόσιο για τις μητέρες που έχουν ανάπηρα τέκνα. Μάλιστα οι διατάξεις αυτές έχουν επεκταθεί από το 2011 και στους άνδρες.

Ειδικότερα προβλέπεται πως: οι γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι, που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης και είχαν παιδί για το οποίο έχει γνωματεύσει η Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ) ότι είχε ποσοστό ανικανότητας 50% και άνω, μπορούν μετά τη θεμελίωση δικαιώματος να συνταξιοδοτηθούν εφ' όσον συμπληρώσουν το 50ό έτος. Η ανικανότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25ετία).

Από 1ης Ιανουαρίου 2011 το καθεστώς άλλαξε σε δύο σημεία:

Το ποσοστό ανικανότητας που πρέπει να φέρει το ανίκανο παιδί, προκειμένου να τύχει ο γονέας ευνοϊκότερης συνταξιοδοτικής μεταχείρισης, αυξήθηκε από 50% σε 67%, προστιθεμένης επιπλέον και της προϋπόθεσης η ανικανότητα να συνεπάγεται την αδυναμία άσκησης κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος.

Οι νέες ρυθμίσεις έχουν πλέον εφαρμογή και στους άνδρες υπαλλήλους με ανίκανο παιδί που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (συμπλήρωση 25ετίας) από τον Ιανουάριο του 2011 και μετά.

Αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση της ανικανότητας του παιδιού και τον ορισμό του ποσοστού ανικανότητας παραμένει η ΑΣΥΕ, ενώ το δικαίωμα συνταξιοδότησης με ανάπηρο παιδί μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο γονείς. Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη περίπτωση από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη από το 50ό έτος της ηλικίας τους κι έπειτα.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εργασία & Ασφάλιση
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Δημόσιος Τομέας
Εργασιακά θέματα