Έντυπη Έκδοση

ΙΚΑ: ποιοι μπορούν να πάρουν πλήρη ή μειωμένη σύνταξη μέχρι τα 62

1 Ανδρες ασφαλισμένοι με 10.500 ημέρες ασφάλισης: από φέτος ο χρόνος ασφάλισης για τους άνδρες ασφαλισμένους, που φτάνει πλέον τις 12.000 ημέρες, αλλά και το όριο ηλικίας που ανέρχεται πλέον στα 62.

Παράδειγμα: ασφαλισμένος 54 ετών με 8.800 ημέρες ασφάλισης, που δεν έφτασε εντός του 2012 τις 10.500 ημέρες, δικαιούται πλήρη σύνταξη όταν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του και 12.000 ημέρες ασφάλισης.

2 Ανδρες ασφαλισμένοι με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 στο καθεστώς των Βαρέων: από την 1η Ιανουαρίου ανακαθορίστηκε το όριο ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης με 35ετία των ασφαλισμένων που έχουν πραγματοποιήσει 7.500 ημέρες εργασίας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Και σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζεται το όριο που θα ίσχυε την 1η.1.2015 προσαυξημένο κατά 2 έτη.

Εξακολουθεί να ισχύει όσον αφορά τη θεμελίωση η προϋπόθεση που προβλέπει ότι από τις 10.500 Η.Ε. τουλάχιστον οι 7.500 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στα ΒΑΕ. Ετσι ο ασφαλισμένος που το 2012 συμπλήρωσε 10.500 ημέρες, εκ των οποίων 7.500 ημέρες στα ΒΑΕ, θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας, με μειωμένη στα 54 και 6 μήνες και πλήρη στα 56 και 6 μήνες και από το 2013 με μειωμένη στα 58 και 9 μήνες και πλήρη στα 60 και 9 μήνες.

3 Ανδρες ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης: για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 4.500 ημέρες ασφάλισης, από 1ης Ιανουαρίου 2013 το όριο ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης αυξάνεται από το 65ο έτος της ηλικίας στο 67ο και για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, από το 60ό έτος της ηλικίας στο 62ο. Για τη λήψη, δε, μειωμένης σύνταξης, απαιτείται, από τις συνολικά 4.500 ημέρες ασφάλισης, να έχουν πραγματοποιηθεί και τουλάχιστον 100 ημέρες ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης για σύνταξη.

4 Γυναίκες ασφαλισμένες με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης: όσες γυναίκες δεν κατοχύρωσαν έτος συνταξιοδότησης με 4.500 μέρες ασφάλισης, το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά 5 χρόνια και ανεβαίνει στο 67ο έτος.

Παράδειγμα 1ο: γυναίκα που εντός του Ιανουαρίου μπαίνει στο 60ό έτος θα δικαιωθεί πλήρους συντάξεως στα 67, ή μειωμένης σύνταξης στο 62ο έτος, εφ' όσον πραγματοποιεί 4.500 ημέρες ασφάλισης (εκ των οποίων 100 κατ' έτος την προηγούμενη της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης 5ετία).

Παράδειγμα 2ο: ασφαλισμένη, που είναι σήμερα 54 ετών, έχει 100 ημέρες ανά έτος τα τελευταία 5 έτη και τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης, θα δει το όριο για τη μειωμένη να εκτοξεύεται στα 62.

5 Γυναίκες ασφαλισμένες με 10.000 ημέρες ασφάλισης: από φέτος αυξάνεται ο χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για συνταξιοδότηση στις 12.000 ημέρες, αλλά και το σχετικό όριο στα 62 έτη. Για τη μειωμένη σύνταξη το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 60ό έτος της ηλικίας ως ισχύει για τους άνδρες. Εξακολουθεί να υφίσταται και η προϋπόθεση για τις 100 ημέρες ανά έτος για τη θεμελίωση με μειωμένη σύνταξη.

Παράδειγμα: ασφαλισμένη με 8.400 ημέρες, που συμπλήρωσε με εξαγορές τις 10.000 το 2013, θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη στα 62 με 12.000 ημέρες ή με μειωμένη στα 60 ξανά με 12.000 ημέρες τουλάχιστον τη στιγμή της αίτησης.

6 Ανδρες ασφαλισμένοι με 10.000 ημέρες ασφάλισης: για τους άνδρες ασφαλισμένους το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης με 10.000 ημέρες ανακαθορίζεται στα 67 έτη για την πλήρη σύνταξη και στα 62 για τη μειωμένη, καθώς επέρχονται άμεσα οι αλλαγές που θα εφαρμόζονταν την 1η.1.2015 προσαυξημένες κατά 2 έτη. Οπως και σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις της θεμελίωσης, ο ασφαλισμένος θα δικαιούται σύνταξη στο όριο ηλικίας και με το χρόνο ασφάλισης που θα συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης και με την εξαγορά πλασματικών. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για συνταξιοδότηση παραμένει ίδιος.

7 Ασφαλισμένοι που δικαιούνται δεύτερη σύνταξη από το ΙΚΑ (διπλοσυνταξιούχοι): στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων που δικαιούνται δεύτερη πλήρη σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αυτή πλέον θα χορηγείται με την πραγματοποίηση 6.000 ημερών ασφάλισης και τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας. Περαιτέρω αυξάνεται το όριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη στα 67 και το ποσό της μειωμένης σύνταξης κατά 50%.

8 Γυναίκες ασφαλισμένες με 4.500 ημέρες, εκ των οποίων οι 3.600 στο καθεστώς των Βαρέων: το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών που απασχολούνται σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες συνεχίζει να αυξάνεται στα 62 και εξισώνεται με εκείνο των ανδρών ασφαλισμένων. Οι γυναίκες ασφαλισμένες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 4.500 ημέρες συνολικά, εκ των οποίων οι 3.600 τουλάχιστον στα ΒΑΕ και 1.000 να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια για να δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης του χρόνου αυτού.

Παράδειγμα: ασφαλισμένη χωρίς παιδιά με πλασματικό χρόνο τις 4.500 ημέρες θα συνταξιοδοτηθεί στα 62.

9 Ανδρες με 4.500 ημέρες, εκ των οποίων οι 3.600 στο καθεστώς των Βαρέων: αντίστοιχα για τους άνδρες ασφαλισμένους σε Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ), που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων, τουλάχιστον 3.600 σε ΒΑΕ και από αυτές, τουλάχιστον 1.000 την τελευταία 13ετία από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, το όριο ηλικίας, από 1ης.1.2013, αυξάνεται από το 60ό στο 62ο έτος. Η τεράστια αδικία προς τους εν λόγω ασφαλισμένους είναι το γεγονός ότι δεν υφίσταται δυνατότητα θεμελίωσης με τη συμπλήρωση 4.500 ημερών, εκ των οποίων 3.600 στα Βαρέα, όπως συμβαίνει με τις γυναίκες ασφαλισμένες στην κατηγορία αυτή.

10 Ανδρες με 4.500 ημέρες, εκ των οποίων οι 3.600 οικοδομικές: και σε αυτήν την κατηγορία ουδέποτε προβλέφθηκε θεμελίωση με τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης που απαιτούνταν κάθε φορά. Ετσι, απροστάτευτοι οι ασφαλισμένοι και αυτής της κατηγορίας, βλέπουν το όριο ηλικίας τους να αυξάνεται κατά 2 έτη στα 60 από την 1η του Ιανουαρίου.

11 Ασφαλισμένες - μητέρες ανηλίκων τέκνων με 5.500 ημέρες ασφάλισης: από την 1η Ιουνίου 2013 δεν έχουν τη δυνατότητα να θεμελιώσουν το σχετικό δικαίωμα οι μητέρες ανηλίκων τέκνων που θα συμπληρώσουν 5.500 ημέρες. Οι ασφαλισμένες που είχαν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις αυτές μέχρι 31.12.2012 ή θα το κάνουν στη συνέχεια με αναδρομική εξαγορά πλασματικών ετών ή θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε στη συνέχεια με το όριο ηλικίας που έχουν κατοχυρώσει. Παράδειγμα: ασφαλισμένη μητέρα που έχει 2 παιδιά, το ένα εκ των οποίων ανήλικο, και κατά το έτος 2012 συμπληρώνει τις 5.500 ημέρες ασφάλισης, θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί οποτεδήποτε με πλήρη σύνταξη στο 60ό έτος ή στο 55ο με μειωμένη.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εργασία & Ασφάλιση
Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Εργασιακά θέματα